Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Ķīves”-2, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 13.maijā plkst.10:00 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Ķīves”-2, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54909000206, kas sastāv no dzīvokļa 49,8 m² platībā , kopīpašuma 498/1957 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54900050058001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900050058. 

Izsoles sākumcena 400 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 40 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 10.maijam plkst.17:00.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa