Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Skolas iela 11”- 2, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 13.maijā plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Skolas iela 11”- 2, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54749000233, kas sastāv no dzīvokļa 54,7 m² platībā , kopīpašuma 547/2300 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54740040035001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740040035. 

Izsoles sākumcena 540 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 54 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 10.maijam plkst.12:00.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa