Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Ķīves skola”-4, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 20.maijā plkst.9:30 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Ķīves skola”-4, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54909000213, kas sastāv no dzīvokļa 64,6 m² platībā , kopīpašuma 646/2831 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54900050057001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900050057. 

Izsoles sākumcena 1560 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 156 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 17.maijam plkst.17:00.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa