Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 20.maijā plkst.10:30 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54900040138, kas sastāv no zemes vienības 22,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900040138.

Izsoles sākumcena 157800 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 15780 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 17.maijam plkst.17:00.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa