Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Jutas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 10.maijā plkst.13:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Jutas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54520010057, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520010057. 

Izsoles sākumcena 14000 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1400 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 7.maijam plkst.12:00.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa