Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Plūmītes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 13.maijā plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Plūmītes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620090161, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 5,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620090090. 

Izsoles sākumcena 25440 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 2544 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 12.maijam plkst.12:00.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa