Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam “Lielupes iela 39B” Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 11.maijā plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Lielupes iela 39B”  Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54110010120, kas sastāv no zemes vienības 0,1893 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010120. 

Izsoles sākumcena 4200 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 420 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 7.maija plkst.12.00.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa