Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam “Pienenes” Poķos, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 10.maijā plkst.10:00 Platones pagasta pārvaldes ēkā Atspulgu iela 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Pienenes”  Poķos, Platones pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54700050165, kas sastāv no zemes vienības 1,2514 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54700050155. 

Izsoles sākumcena 3600 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 360 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 7.maija plkst.12.00.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa