Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Pienenes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 17.maijā plkst.11:00 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Pienenes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860130723, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130276. 

Izsoles sākumcena 960 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 96 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 14.maija plkst.12:00.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa