Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamam īpašumam „Stacijas iela 2”, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 17.jūnijā plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu  atkārtotu mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Stacijas iela 2”, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.547400500018, kas sastāv no  zemes vienības 0,3471 ha platībā ar  kadastra apzīmējumu 54740050544.

Izsoles sākumcena 1662,40 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 166,24 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu sesavaspp@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 15.jūnija plkst.12:00.

Izsoles noteikumi