Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “2.masīvs 111”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 8.jūnijā plkst.11:00 Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “2.masīvs 111”,  Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54310030220, kas sastāv no zemes vienības 0,1356 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54310030220. 

Izsoles sākumcena 1700 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 170 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu kalnciemapp@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 7.jūnija plkst.18.00.

Izsoles noteikumi