Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW TOURAN

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 15.jūnijā plkst.10.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW TOURAN, valsts reģistrācijas Nr. GN 3897, izgatavots 2007.gadā.

Izsoles sākumcena 1480 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit euro), t.sk. PVN.

Augstāk solīšanai tiek noteikts izsoles solis: 100 EUR.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir: 148 EUR (viens simts četrdesmit astoņi euro) un izsoles dalības maksa 50 EUR (piecdesmit euro).

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 14.jūnija plkst.16.00.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tālr.26548288.

Izsoles noteikumi