Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta atkārtota, otra mutiska izsole nekustamam īpašumam „Kundrāti”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 1.jūlijā plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtoto, otro mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Kundrāti”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620070043, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 1,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620070043. 

Izsoles sākumcena 3760 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 376 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu livberzespp@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 29.jūnija plkst.12:00.

Izsoles noteikumi