Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Vībotnes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 12.jūlijā plkst.10:30 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Vībotnes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860050054, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860050054.

Izsoles sākumcena 2900 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 290 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu valgundespp@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 7.jūlija plkst.16:00.

Izsoles noteikumi