Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamam īpašumam “Spilves”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 12.jūlijā plkst.12:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Spilves”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860130721, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130449.

Izsoles sākumcena 2920 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 292 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu valgundespp@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 7.jūlija plkst.16:00.

Izsoles noteikumi