Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atkārtota otra atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „2.masīvs augļu dārzs 91” Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 13.jūlijā plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam „2.masīvs augļu dārzs 91” Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54310030175, kas sastāv no zemes vienības 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54310030175.

Izsoles sākumcena 1100 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 110 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu kalnciemapp@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 12.jūlija plkst.18:00.

Izsoles noteikumi