Svētdiena, 19. Septembris, 2021
Verners, Muntis

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW Bora

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 10.augustā plkst.10.00 Pasta ielā 37, Jelgavā rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW Bora, valsts reģistrācijas Nr.HN 2705, izgatavots 2003.gadā.

Izsoles sākumcena 935 EUR (deviņi simti trīsdesmit pieci euro), t.sk. PVN.

Augstāk solīšanai tiek noteikts izsoles solis: 50 EUR.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir: 93.50 EUR (deviņdesmit trīs euro un 50 centi) un izsoles dalības maksa 50 EUR (piecdesmit euro).

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Jelgavas novada pašvaldības administrācijas ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā ne vēlāk, kā līdz 2021.gada  9.augusta  plkst. 17.00.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tālr. 26633896 (Jānis Šmits).

Izsoles noteikumi