17.05.2022.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā privatizācijas izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 Svirlaukas ielā 20, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā privatizācijas izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 Svirlaukas ielā 20, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 54.9 m2, un zemes vienības "Strauti", Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apzīmējums 54560100316, 549/11503 domājamās daļas.

Izsoles sākumcena 3422,97 euro jeb 85,92 sertifikāti, drošības nauda 342 euro, reģistrācijas maksa 170 euro, izsole 01.03.2022. plkst.14.00, pieteikšanās līdz 31.01.2022. plkst.16.00.

Izsole notiek četrās kārtās saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, pieteikumu reģistrācija notiek SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Drošības nauda un reģistrācijas maksa jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.