+A A
Sestdiena, 4. Jūlijs, 2020
Sandis, Uldis, Ulvis

Izsoles

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Dacia Logan, valsts reģistrācijas Nr. HA 1139

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 28. jūlijā, plkst. 10:00 Pasta ielā 37, Jelgavā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Dacia Logan, valsts reģistrācijas Nr. HA 1139, izgatavots 2008.gadā.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Dacia Logan, valsts reģistrācijas Nr. HC 7091

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 4. augustā, plkst. 11:00 Alejas ielā 7, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Dacia Logan, valsts reģistrācijas Nr. HC 7091, izgatavots 2008.gadā.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Pagrabi koplietošanas”, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 12.augustā plkst.9.00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza iela 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pagrabi koplietošanas”, Elejas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54480060675, kas sastāv no zemes vienības 0,3696ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060675.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 4, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 14.augustā plkst.10:30 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu ceturto mutisku izsoli ar lejupejošu soli nekustamam īpašumam Smilšu iela 4, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020691, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020675, platība 0,521ha.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 2, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 14.augustā plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu ceturto mutisku izsoli ar lejupejošu soli nekustamam īpašumam Smilšu iela 2, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020690, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020674, platība 0,4297ha.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Līgotnes 1”-14, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 27.augustā plkst.9:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Līgotnes 1”-14, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54529000448, kas sastāv no dzīvokļa 64,7 m2 platībā, kopīpašuma 647/7297 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Pārupe 7”, Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 27.augustā plkst.10:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Pārupe 7”, Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54520030585, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,065 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520030585. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Viesturi 304”, Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 27.augustā plkst.11:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Viesturi 304”, Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54520030951, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,0641 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520030951. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Apogi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 25.augustā plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Apogi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620070126, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620070077. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Agro 25”, Tušķi, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 25.augustā plkst.9:30 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Agro 25”, Tušķi, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620100739, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,071 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620100739.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Rosības iela 9”, Tušķi, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 25.augustā plkst.10:30 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Rosības iela 9”, Tušķi, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620100992, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,1164 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620100992. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Ziedonis 209”, Tušķi, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 25.augustā plkst.11:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Ziedonis 209”, Tušķi, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620100837, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,0905 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620100837. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Vārpas 2”-3, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 25.augustā plkst.11:30 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Vārpas 2”-3, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54629000426, kas sastāv no dzīvokļa 23,2 m2 platībā, kopīpašuma 232/2369 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54620080084001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620080084. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Slimnīcas iela 1-1, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 11.augustā plkst.10.30 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Slimnīcas iela 1-1, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54119000878, kas sastāv no dzīvokļa 41,5 m2 platībā un kopīpašuma 415/3580 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010015003 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010142.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Beltes dīķi”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 11.augustā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Beltes dīķi”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54310030227, kas sastāv no zemes vienības 8,93ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54310030227.

Atklāta mutiska izsole galvenai cirtei 0,088 ha platībā nekustamā īpašuma „Lielvircavas kapi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 12.augustā plkst.10.00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli galvenai cirtei 0,088 ha platībā nekustamā īpašuma „Lielvircavas kapi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra numurs 54700070266, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54700070266. 

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Kia Sportage

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 30.jūnijā plkst. 10:00 Platones pagasta pārvaldes telpās, Atspulgu iela 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, LV-3021, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Kia Sportage, valsts reģistrācijas GU 3518, izgatavots 2007.gadā.

Ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4, “Celmāji”, Platones pagastā, Jelgavas novadā

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4, “Celmāji”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54709000254.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Pasts”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 21.jūlijā plkst.10:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pasts”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960040301, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,0496 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54960040301 un uz tās esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54960040301001. 

Atklāta mutiska atkārtota (piektā) izsole ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 7.jūlijā plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā  rīko atklātu mutisku atkārtotu piekto izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā  ar kadastra Nr.54489000650, kas sastāv no dzīvokļa 47,8 m² platībā un kopīpašuma 478/3567 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480020016006.