+A A
Pirmdiena, 9. Decembris, 2019
Sarmīte, Tabita
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Atklāta atkārtota otrā mutiskā izsole nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7-42, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 15. janvārī plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu atkārtotu otro mutisko izsoli nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7-42, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā., kadastra Nr.54489000668, kas sastāv no dzīvokļa 42,3 m²platīā, kopīpašuma 423/17471 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060274002.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Papeles”-8, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 22.janvārī plkst.9.00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Papeles”-8, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54709000210, kas sastāv no dzīvokļa 40,4m2 platībā, kopīpašuma 404/8078 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700040062001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700040062.

Atklāta mutiska otrā izsole nekustamam īpašumam “Sapņi”, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 22.janvārī plkst.9.30 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamam īpašumam “Sapņi”, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54700070291, kas sastāv no zemes vienības 0.3922ha platībā.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Rubeņu birzs”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 16.janvārī plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Rubeņu birzs”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54620090154, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620090093 - 1,0 ha platībā, tai skaitā 0,94 ha mežs.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Pēterlejas”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.janvārī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pēterlejas”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560100084, kas sastāv no zemes vienības 1,65 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560100210.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Kārkli”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 13.janvārī plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Kārkli”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860060067, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860060410 5,15 ha platībā ar mežaudzi 2,92 ha platībā. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Līvānu iela 9”, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.janvārī plkst.10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Līvānu iela 9”, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560100410, kas sastāv no zemes vienības 0,2714 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560100328.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Kārniņi 8”, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.janvārī plkst.11:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Kārniņi 8”, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560010092, kas sastāv no zemes vienības 0,3040 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560010092 un uz tās esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54560010092001, adrese: Pūpolu iela 12, Kārniņi, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Jaunsvirlaukas pils”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.janvārī plkst.11:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Jaunsvirlaukas pils”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560110141, kas sastāv no zemes vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110141 un uz tās esošām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 54560110141001, 54560110141003, 54560110141004, adrese: “Pils”, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam “Upesvalmji”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, 3,0 ha platībā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.decembrī plkst.11:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Šļūkas”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 18.decembrī plkst.10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Šļūkas”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54920040131, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920040131, platībā 1,13 ha 1935/2131 domājamām daļām. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Salnīku birzs”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.decembrī plkst.11:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Salnīku birzs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560120128, kas sastāv no zemes vienības 0,570ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560120128, tai skaitā mežaudze 0,505 ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Mauriņu mežs”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.decembrī plkst.10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Mauriņu mežs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560110122, kas sastāv no zemes vienības 2,48ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110122, tai skaitā mežaudze 2,30ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Balžu mežs”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.decembrī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Balžu mežs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560110120, kas sastāv no zemes vienības 8,61ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110120, tai skaitā mežaudze 8,37ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Austrumu iela 9-16, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 16. decembrī plkst.9.00 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 9-16, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54909000058, kas sastāv no dzīvokļa 87,0 m² platībā, kopīpašuma 870/11246 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54900030195001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900030195.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Kastaņu iela 4-3, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada  pašvaldība 2019. gada 19. decembrī plkst.9.00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Kastaņu ielā 4-3, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000225, kas sastāv no dzīvokļa 64,3 m², kopīpašuma 606/12923 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54740070267001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740070267. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Līgotnes 1”-13, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.decembrī plkst.16:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Līgotnes 1”-13, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54529000442, kas sastāv no dzīvokļa 39,9 m2 platībā, kopīpašuma 399/7297 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Līgotnes 1”-11, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.decembrī plkst.15:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Līgotnes 1”-11, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54529000441, kas sastāv no dzīvokļa 21,7 m2 platībā un kopīpašuma 217/7297 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Līgotnes 1"-5, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.decembrī plkst.14:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Līgotnes 1”-5, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54529000445, kas sastāv no dzīvokļa 21 m2 platībā un kopīpašuma 210/7297 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. 

Rakstiska atkārtota, trešā, izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamam īpašumam “Kaģu mežs”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, 2,15 ha platībā, tai skaitā mežaudze 2,03 ha

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.decembrī plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko rakstiskas atkārtotas, trešās, izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Kaģu mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860020101, kas sastāv no zemes vienības 2,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860020415, tai skaitā mežaudze 2,03 ha.