+A A
Sestdiena, 29. Februāris, 2020
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Atklāta otra mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Šļūkas”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 19.martā plkst.10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu otro mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Šļūkas”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54920040131, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920040131, platībā 1,13 ha 1935/2131 domājamām daļām. 

Atklāta otra mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Jaunsvirlaukas pils”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 19.martā plkst.10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu otro mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Jaunsvirlaukas pils”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54560110141, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54560110141 – 1,00 ha platībā un uz tās esošām būvēm – administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54560110141001 un divām saimniecības ēkām ar kadastra apzīmējumiem 54560110141003 un 54560110141004.

Atklāta otra mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Mežrozes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.martā plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu otro mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Mežrozes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860100560, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860100231 - 0,65 ha platībā.

Atklāta otra mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Mauriņu mežs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 19.martā plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu otro mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Mauriņu mežs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54560110122, kas sastāv no meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54560110122 – 2,48 ha platībā, tai skaitā 2,30 ha mežaudze.

Atklāta otra mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Tērvetes iela 28-2, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 19.martā plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu otro mutisko izsoli nekustamam īpašumam Tērvetes iela 28-2, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54909000209, kas sastāv no dzīvokļa 45,2 m² platībā, kopīpašuma 452/2497 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54900030206001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900030206.

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Zemgalieši”-2, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 19.martā plkst. 11:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Zemgalieši”-2, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000227, kas sastāv no  dzīvokļa 87,4 m², kopīpašuma 874/4320 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740060049001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740060049. 

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Hermi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 19.martā plkst. 10:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Hermi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54740020058, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,91 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740020522. 

Atklātu mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Kārkli”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 19.martā plkst. 9:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Kārkli”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54740010517, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740010517. 

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Buķu lauks”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 19.martā plkst. 9:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Buķu lauks”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54740090102, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740090622.

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Dzelzceļnieku iela 7-3, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 17.martā plkst.10:30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza iela 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Dzelzceļnieku iela 7-3, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54489000666, kas sastāv no dzīvokļa 66,1 m² platībā un kopīpašuma 661/2641 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060559001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060599002, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060559003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060559.

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Dzelzceļnieku iela 9-6, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 17.martā plkst.10:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza iela 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Dzelzceļnieku iela 9-6, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54489000671, kas sastāv no dzīvokļa 61,4 m² platībā un kopīpašuma 614/3048 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060564001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060564002, zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060564.

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Lietuvas iela 49, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 17.martā plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza iela 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Lietuvas iela 49, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54480060523, kas sastāv no zemes vienības 0,1426 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060515 un būves 1308,70 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060296001. 

Atklāta otra mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Austrumu iela 9-16, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.martā plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu otro mutisko izsoli nekustamam īpašumam Austrumu iela 9-16, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54909000058, kas sastāv no dzīvokļa 87,0 m² platībā, kopīpašuma 870/11246 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54900030195001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900030195.

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Krasta iela 9A, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 12.martā plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Krasta iela 9A, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620060425, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620060249 - 0,3305ha platībā.

Atklāta mutiska izsole par nedzīvojamo telpu nomas tiesībām Svirlaukas ielā 22, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde izsludina nedzīvojamo telpu (komercdarbībā izmantojamas telpas) 143,2 m² platībā, kas atrodas Svirlaukas ielā 22, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra numurs 54560100280, nomas tiesību mutisko izsoli.