+A A
Trešdiena, 20. Novembris, 2019
Anda, Andīna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 20, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, 0,3789 ha platībā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 11.decembrī plkst.13:30 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Smilšu iela 20, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020702, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020684, platība 0,3789ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 18, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, 0.4452 ha platībā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 11.decembrī plkst.13:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Smilšu iela 18, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020700, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020683, platība 0.4452ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 8, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, 0.3881 ha platībā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 11.decembrī plkst.11:30 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Smilšu iela 8, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020698, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020681, platība 0.3881ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, 0.5873 ha platībā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 11.decembrī plkst.11:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Smilšu iela 6, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020693, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020676, platība 0.5873ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 4, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, 0.521 ha platībā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 11.decembrī plkst.10:30 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Smilšu iela 4, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020691, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020675, platība 0.521ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 2, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, 0.4297 ha platībā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 11.decembrī plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Smilšu iela 2, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020690, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020674, platība 0.4297ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Mežkakti”, Svētes pagasts, Jelgavas novads, 4,1 ha platībā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 11.decembrī plkst.9:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Mežkakti”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020325, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020325, platība 4,1ha. un būves ar kadastra apzīmējumu 54820020325001. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Ilzītes”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, 1,83 ha platībā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 10.decembrī plkst.11:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Ilzītes” ar kadastra Nr.54620080087, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 1,83 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620080087.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Gundegas”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, 1,51 ha platībā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 10.decembrī plkst.10:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Gundegas” ar kadastra Nr.54620080118, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 1,51 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620080067. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Rudzi”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, 1,7 ha platībā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 10.decembrī plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Rudzi”,  ar kadastra Nr.54620080136, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620080112. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Dimanti”-3, Platones pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 4.decembrī plkst.10:00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Dimanti”-3, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54709000214, kas sastāv no dzīvokļa 29,0m2 platībā, kopīpašuma 297/2070 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700030207001, būves ar kadastra apzīmējumu 54700030207002, būves ar kadastra apzīmējumu 54700030207003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700030207. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Draudzības iela 6-110, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 3.decembrī plkst.10:30 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Draudzības iela 6-110, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000875, kas sastāv no dzīvokļa 31,4 m² platībā, kopīpašuma 314/55152 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010008001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010008. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Lielupes iela 23-6, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 3.decembrī plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Lielupes iela 23-6, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000876, kas sastāv no dzīvokļa 74,2 m² platībā, kopīpašuma 720/7769 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010016001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010016.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Rapu mežs” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 28.novembrī plkst.11:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Rapu mežs” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54620030137, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620030137 - 96,82 ha platībā, tai skaitā 63,38 ha mežs. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Bumbu bedres” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 28.novembrī plkst.10:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Bumbu bedres” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54620030136, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620030136 - 126,03 ha platībā, tai skaitā  109,75 ha mežs.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Mierlauki” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 28.novembrī plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Mierlauki” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.Nr.54620070044, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620070044 - 9,3 ha platībā, tai skaitā  8,28 ha mežs.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam "Mazlauki" Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 20.novembrī plkst.11:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Mazlauki” Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820030155, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820030515, platība 1,51ha.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam "Mesteri" Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 20.novembrī plkst.10:30 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Mesteri” Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820030128, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820030128, platība 1,56ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam "Žuburu lauks" Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 20.novembrī plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Žuburu lauks” Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820030156, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820030514, platība 1,2ha.