+A A
Svētdiena, 17. Janvāris, 2021
Tenis, Dravis

SIA "Jelgavas novada KU"

Drukāt
Kapitālsabiedrības nosaukums
SIA ”Jelgavas novada KU”
Kapitālsabiedrības juridiskā adrese
Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Kapitālsabiedrības faktiskā adrese Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums
EUR 5 807 470
Atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs
100 %
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis
Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās
nav
Atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā
Ziedonis Caune
Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats
Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

SIA "Jelgavas novada KU" ir Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju realizēšanu tādās nozarēs kā ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sauso sadzīves atkritumu savākšana, zaļās teritorijas kopšana, kapsētu kopšana un uzraudzība, pašvaldības ceļu uzturēšana un citās. Vienlaikus uzņēmums piedāvā arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas, tehnikas nomas un dažādu speciālistu pakalpojumus.