+A A
Svētdiena, 16. Decembris, 2018
Alvīne
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Par Administratīvo komisiju

Drukāt

Administratīvā komisija izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādīto administratīvā pārkāpumu protokolu vai lēmumu par administratīvajiem pārkāpumiem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.pantu; kontrolē pieņemto lēmumu izpildi, sadarbojas ar tiesu izpildītājiem. Komisija apkopo un analizē informāciju par administratīvo pārkāpumu cēloņiem un to veicinošiem apstākļiem, to dinamiku, sadarbojas ar valsts un pašvaldības tiesību aizsardzības iestādēm, lai veicinātu tiesiskās kārtības nodrošināšanu.


Administratīvās komisijas nolikums