+A A
Pirmdiena, 27. Janvāris, 2020
Ildze, Ilze, Izolde
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Personāla nodaļas kontakti

Drukāt

ADMINISTRATĪVAIS DEPARATAMENTS

Personāla nodaļa
Personāla nodaļas vadītāja
Kristīne Rengarte

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63012256
e-pasts: kristine.rengarte@jelgavasnovads.lv
 
Personāla speciāliste
Ilona Pogožeļska

Tālr.: 63012256
e-pasts: ilona.pogozelska@jelgavasnovads.lv
Personāla speciāliste
Marita Bubele

Tālr.: 63012256
e-pasts: marita.bubele@jelgavasnovads.lv
Personāla speciāliste
Janita Boļšakova
Tālr.: 63012256
e-pasts: janita.bolsakova@jelgavasnovads.lv
 

Sadarbībā ar Jelgavas novada domes priekšsēdētāju, domes priekšsēdētāja vietnieku, pašvaldības izpilddirektoru, izpilddirektora vietnieka, pagastu pārvalžu  un iestāžu vadītājiem realizē un koordinē personāla vadības politiku:

 • nodrošina pašvaldības centrālās administrācijas, iestāžu un pagastu pārvalžu lietvedības personāla jautājumos kārtošanu;
 • sniedz pašvaldības amatpersonām/darbiniekiem konsultācijas personāla vadības jautājumos;
 • piedalās Jelgavas novada pašvaldības iekšējo normatīvo aktu, kas attiecās uz personālu, izstrādē;
 • sagatavo Jelgavas novada domes lēmumu, pašvaldības izpilddirektora un citu iekšējo normatīvo aktu projektus atbilstoši kompetencei;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā grozījumus valsts amatpersonu sarakstā;
 • noformē, kārto un aktualizē Jelgavas novada pašvaldības darbinieku personāla lietas;
 • nodrošina pieejamo datu ievadi personāla uzskaites informācijas sistēmā KADRI;
 • nodrošina personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi;
 • organizē darbinieku piesaisti un pretendentu atlasi uz vakantajām darba vietām, noformē pieņemšanu darbā;
 • piedalās darbinieku atlases un amata pretendentu vērtēšanas komisijās un darba grupās;
 • nodrošina ar vakanto amatu konkursu rīkošanu saistītos organizatoriskos un tehniskos darbus, tajā skaitā izsludināmo amatu konkursa nolikumu un sludinājumu sagatavošanu;
 • koordinē un uzrauga amatu aprakstu izstrādāšanu un aktualizēšanu;
 • nodrošina veselības apdrošināšanas jautājumu koordinēšanu;
 • sadarbībā ar darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālistu, organizē darbinieku obligātās veselības pārbaudes.
 • nodrošina jautājumu risināšanu saistībā ar darba pienākumu veikšanai nepieciešamo speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu segšanu pašvaldības darbiniekiem.

Personāla nodaļas nolikums