+A A
Sestdiena, 15. Decembris, 2018
Jana, Johanna, Hanna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Attīstības nodaļa

Drukāt

Attīstības nodaļas devīze: “Labāk nodilt, nekā sarūsēt” (Didro)
Attīstības nodaļas vērtības:

 • Inovācijas – esam gatavi ieviest jaunas idejas Jelgavas novada attīstībā atbilstoši mūsdienīgiem risinājumiem.
 • Atbildība – kvalitatīvi un profesionāli izpildīsim  mums uzticētos pienākumus.
 • Sadarbība – ieklausīsimies katra interesenta vajadzībās un kopā izvērtēsim  prioritātes, lai rastu vislabāko risinājumu nestandarta situācijās.
Attīstības nodaļas galvenie uzdevumi  ir veicināt Jelgavas novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību un līdzdarboties Jelgavas novada pašvaldības izaugsmē un veicināt tās reputācijas un atpazīstamības attīstību Latvijā un pasaulē.
Jelgavas novada  Attīstības nodaļa ir administrācijas struktūrvienība, nodrošina augstus kvalitātes standartus, profesionālus darbiniekus teritorijas attīstības plānošanas, projektu vadības un investīciju piesaistes jautājumos, tūrisma un uzņēmējdarbības jomā.
Attīstības nodaļa ir Jelgavas novada pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas pilda pašvaldības kompetencē esošās funkcijas saistībā ar novada sociāli ekonomisko attīstību, teritorijas plānojumu, investīciju piesaistes, uzņēmējdarbības un tūrisma jomā.
 • Nodaļa nodrošina investīciju piesaisti Jelgavas novada attīstības projektu īstenošanai un organizē novada attīstības programmas izstrādi un sekmē tās ieviešanu.
 • Organizē un pārrauga teritorijas plānojuma un ierosināto detālplānojumu izstrādi un realizēšanu.
 • Sekmē uzņēmējdarbības attīstību novada administratīvajā teritorijā  Izstrādā priekšlikumus investīciju izlietojumam un labvēlīgas investīciju vides radīšanai; vada projektu izstrādi, kas saistīti ar Jelgavas novada attīstību un sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām, nodrošina projektu ieviešanu saskaņā ar attiecīgajiem programmu un finansēšanas līgumu nosacījumiem.
 • Attīstības nodaļa organizē novada teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādi, sagatavo izziņas par plānoto darbību atbilstību teritorijas plānojumam.
 • Nodaļa koordinē vai vada ierosināto detālplānojumu izstrādi un apkopo informāciju par novada uzņēmēju un potenciālo privāto investoru uzņēmējdarbības projektiem un sekmē to īstenošanu novada teritorijā.
 • Nodrošina tirdzniecības atļauju sagatavošanu un izsniegšanu.
 • Sniegt tūristiem un citiem interesantiem pēc iespējas precīzāku, plašāku un objektīvāku informāciju par atpūtas iespējām Jelgavas novadā.
 • Līdzdarboties Jelgavas novada pašvaldības izaugsmē un veicināt tās reputācijas un atpazīstamības attīstību Latvijā un pasaulē.

Attīstības nodaļas nolikums