+A A
Otrdiena, 1. Decembris, 2020
Emanuels, Arnolds

Bāriņtiesas kontakti un pieņemšanas laiki

Drukāt
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Solveiga Alksne
Adrese: Lielā iela 5/7, 4. stāvs, Jelgava, LV–3001
Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00                                                  
Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
Tālrunis: 63024433; 26530195
E-pasts:
 
Korespondences adrese un Juridiskā adrese: 
Pasta iela 37, Jelgava, LV–3001

Apmeklētāju pieņemšana un fiziskā adrese: 
Lielā iela 5/7, 4. stāvs, Jelgava, LV–3001
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Ieva Lazdiņa
Adrese: Lielā iela 5/7, 4. stāvs, Jelgava, LV–3001
Tālrunis: 63024433; 26692679
Bāriņtiesas lietvede
Diāna Vosele
Adrese: Lielā iela 5/7, 4. stāvs, Jelgava, LV–3001
Tālrunis: 63024433; 29134072

Bāriņtiesas priekšsēdētājas palīgs
Indra Danšina

Adrese: Lielā iela 5/7, 4. stāvs, Jelgava, LV–3001
Tālrunis: 63024433; 27813059
E-pasta adrese: indra.dansina@jelgavasnovads.lv

 
 

Jelgavas novada bāriņtiesas locekļi:

Dace Saliņa (Elejas pagasta pārvalde)
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās: 9.00-12.00
Adrese: Dārza 5, Eleja, Jelgavas novads, LV-3023
Tālrunis: 63061205; 26323047
Vizma Markus (Glūdas pagasta pārvalde)
Pirmdienās: 9.00-12.00  un no 13.00-18.00
Ceturtdienās:  9.00-12.00​
Adrese: Skolas 3, Nākotne, Jelgavas novads, LV-3040
Tālrunis: 26531358
Indra Danšina (Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde)
Pirmdienās: 9:00-12:00 un 13:00-18:00
Ceturdienās: 9:00-12:00
Adrese: Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts,  Jelgavas novads, LV-3031
Tālrunis: 27813059
E-pasts: indra.dansina@jelgavasnovads.lv
Skaidrīte Helviga (Kalnciema pagasta pārvalde)
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās: 9.00-12.00
Adrese: Lielupes 2, Kalnciems,  Jelgavas novads, LV-3016
Tālrunis: 26381839
Marina Smilga (Līvbērzes pagasta pārvalde)
Pirmdienās: 9:00-12:00 un 13:00-18:00
Ceturtdienās: 9:00-12:00
Adrese: Jelgavas iela 9a, Līvbērze, Jelgavas novads, LV- 3014
Tālrunis: 26331842
Dace Saliņa (Lielplatones pagasta pārvalde)
Trešdienās: 9.00 - 14.00
Adrese: Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pagasts, LV-3022
Tālrunis: 26323047
Ineta Ozoliņa (Platones pagasta pārvalde)
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās: 9.00-12.00
Adrese: Atspulgu iela 4, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036
Tālrunis: 26399178
Natālija Tomsone (Sesavas pagasta pārvalde)
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās: 9.00-12.00
Adrese: Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034
Tālrunis: 26479154
Ilze Šarikova(Svētes pagasta pārvalde)
Ceturtdienās: 13.00-17.00
Adrese: Dzirnavu 1, Svēte, Jelgavas novads, LV-3008
Tālrunis: 29124372
Urzula Jēkabsone (Valgundes pagasta pārvalde)
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Trešdienās: 8.00-12.00
Adrese: Celtnieku iela 35, Valgunde, Jelgavas novads, LV-3017
Tālrunis: 26390749
Agnese Ābola (Vilces pagasta pārvalde)
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās: 9.00-12.00
Adrese: Tautas nama iela 2-4, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Tālrunis: 26390769
Aiga Ose (Vircavas pagasta pārvalde)
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās: 9.00-12.00
Adrese: Jelgavas iela 4, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Tālrunis: 63085961; 26546946
Ilze Šarikova (Zaļenieku pagasta pārvalde)
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās: 9.00-12.00
Adrese: Centra iela 9, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011
Tālrunis: 29124372
 

Jelgavas novada bāriņtiesa  ir  aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā veic Latvijas Republikas Civillikumā, Latvijas Republikas Bāriņtiesu likumā, citos normatīvos aktos un šajā nolikumā paredzētās funkcijas:

  • Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība
  • Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, aizgādnības tiesību atņemšana un atjaunošana
  • Bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana
  • Aizbildnības jautājumu risināšana
  • Adopcijas jautājumu risināšana
  • Audžuģimeņu jautājumu risināšana
  • Aizgādnības jautājumu  risināšana 
  • Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība 
  • Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana 
  • Mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība

Bāriņtiesas nolikums

Vairāk informācijas šeit - Bāriņtiesa