Trešdiena, 20. Oktobris, 2021
Leonīda, Leonīds

Attīstības nodaļas kontakti

Drukāt

PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS 

Attīstības nodaļa
Attīstības nodaļas vadītāja
Ilze Matusa 
Adrese: 5. stāvs, Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001
Tālr. 63048455, 27234151
 
Vadītājas vietniece
Inese Cinovska 

Tālr.: 63048446; 26610409
e-pasts: inese.cinovska@jelgavasnovads.lv
Tūrisma attīstības projektu vadītāja
Tabita Šķerberga

Tālr.: 63048443; 29180959
e-pasts: tabita.skerberga@jelgavasnovads.lv
Starptautisko projektu vadītāja
Anita Škutāne 
Tālr.: 63048446; 29130936
e-pasts: anita.skutane@jelgavasnovads.lv
Uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāja
Sanita Smirnova
Tālr. 63048464; 28360835
Infrastruktūras projektu vadītāja
Anita Skubiļina

Tālr.: 63048452; 29115581
e-pasts: anita.skubilina@jelgavasnovads.lv
Sociālo, jaunatnes un nodarbinātības lietu projektu vadītāja
Inese Skromane

Tālr.: 26547814
e-pasts: inese.skromane@jelgavasnovads.lv
Sociālo un veselības projektu vadītāja
Vita Rozenfelde
Tālr.: 28208108
Kultūras, sporta un nevalstisko organizāciju projektu vadītāja
Ella Popesko

Tālr.: 26369837
e-pasts: ella.popesko@jelgavasnovads.lv
Izglītības projektu vadītājs
Gatis Kasparinskis
Tālr.: 63048487
e-pasts: gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv
Izglītības projektu vadītāja
Lelde Šantare
Tālr.: 63048487; 26305496
e-pasts: lelde.santare@jelgavasnovads.lv
Izglītības projektu vadītājs
Agris Dobrovoļskis
Tālr.: 63048487
Vecākā projektu grāmatvede
Dace Blūma
Tālr.: 63024929
Projektu grāmatvede
Līga Baumane
Tālr.: 63024929
Projektu grāmatvede
Ilze Mitkeviča
Tālr.: 63024929
e-pasts: ilze.mitkevica@jelgavasnovads.lv
Projektu grāmatvede
Ranta Ančeva
Tālr.: 
 
LIFE programmas projekta „LIFE GoodWater – Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” vadītāja
Anita Krūmiņa
Tālr.: 29331025
Projekta “Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā (WATERDRIVE)” nr. RO94 vadītāja asistents
Ingars Rozītis
Tālr.: 29328618
Tūrisma informācijas punktu vadītāji
Eleja, Elejas muižas Tējas namiņš
Kristīna Jankoviča-Zumente
Tālr.: 26128853
Lielplatones muiža
Ingūna Pranka
Tālr.: 26611468
Lielvircavas muiža
Zanda Zariņa
Tālr.: 22024127
Staļģenes muiža
Saiva Drupa
Tālr.: 26383129
Vilces muiža
Elita Priedniece
Tālr.: 26351169
Tūrisma informācijas punkta vadītāja
Ina Jurģe
Tālr.: 29916889

Attīstības nodaļas mērķis ir veicināt Jelgavas novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību un līdzdarboties Jelgavas novada pašvaldības izaugsmē un veicināt tās atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

Attīstības nodaļas devīze: “Labāk nodilt, nekā sarūsēt” (Didro)

Attīstības nodaļas vērtības:

  • inovācija – esam gatavi ieviest jaunas idejas Jelgavas novada attīstībā atbilstoši mūsdienīgiem risinājumiem;
  • atbildība – kvalitatīvi un profesionāli izpildīsim  mums uzticētos pienākumus;
  • sadarbība – ieklausīsimies katra interesenta vajadzībās un kopā izvērtēsim prioritātes, lai rastu vislabāko risinājumu nestandarta situācijās.

Attīstības nodaļa ir Jelgavas novada pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas pilda pašvaldības kompetencē esošās funkcijas saistībā ar novada sociāli ekonomisko attīstību, investīciju piesaistes, uzņēmējdarbības un tūrisma jomā:

  • nodaļa nodrošina investīciju projektu plānošanas un ieviešanas procesu;
  • sekmē uzņēmējdarbības attīstību novada administratīvajā teritorijā;
  • īsteno pašvaldības funkcijas tūrismā sadarbībā ar tūrisma objektiem, uzņēmējiem, pagastu pārvaldēm un Jelgavas reģionālo Tūrisma centru, popularizējot novada tūrisma piedāvājumu;
  • līdzdarbojas Jelgavas novada pašvaldības izaugsmē un veicina tās reputāciju un atpazīstamību Latvijā un pasaulē, kā arī nodrošina pašvaldības starptautisko sadarbību;
  • veicina sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām.