Plānošanas un attīstības departamenta kontakti

Plānošanas un attīstības departamenta vadītājs
Andulis Židkovs
Tālr.: 26437111
e-pasts: andulis.zidkovs@jelgavasnovads.lv
Plānošanas un attīstības departamenta vadītāja vietniece
Daiga Liepa
Tālr.: 66047879, 29166932

Plānošanas un attīstības departamenta struktūrvienības:


Plānošanas un attīstības departamenta nolikums / Pielikums