Pirmdiena, 12. Aprīlis, 2021
Jūlijs, Ainis

Dzimtsarakstu nodaļas kontakti

Drukāt

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un pamatojoties uz  MK 2020.23.oktobrī pieņemtiem noteikumiem Nr. 646 “Grozījumi MK 2020.g. 9.jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” no 07.12.2020. līdz 11.01.2021. akalpojumus sniedzam pēc iepriekšēja pieraksta.

Lūdzu sazināties ar mums epastā- dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lv vai telefoniski dzimtsarakstu nodaļa +371 29104956, nodaļas vadītāja +371 20243211.

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina apmeklētāju pieņemšanu klātienē:

  • Pirmdienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00
  • Otrdienās no 12.00-15.00
  • Trešdienās no 9.00-12.00
  • Ceturtdienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00
  • Piektdienās no 9.00-12.00

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Anda Strautniece

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63012255
e-pasts: anda.strautniece@jelgavasnovads.lv
 
Vadītājas vietniece
Tatjana Graudiņa

Tālr.: 63012255
e-pasts: tatjana.graudina@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste
Solvita Ostrovska

Tālr.: 63012255
e-pasts: solvita.ostrovska@jelgavasnovads.lv

Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana, kā arī civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda veidošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumi ir veikt dzimšanas faktu reģistrāciju; miršanas faktu reģistrāciju; laulības reģistrāciju; ierakstu izdarīšana laulības reģistrā, pamatojoties uz garīdznieka paziņojumu. Nodrošināt dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto laulību, dzimšanas un miršanas ierakstu reģistru glabāšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Sagatavot dokumentus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu un iesniegt tos izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai TM Dzimtsarakstu departamentam. Veidot Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fondu un nodrošināt arhīva fonda dokumentu glabāšanu, uzskaiti un izmantošanu. Izsniegt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus no reģistru ierakstiem pēc personu vai iestāžu pieprasījuma.


Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Vairāk informācijas šeit - Dzimtsaraksti