Trešdiena, 20. Oktobris, 2021
Leonīda, Leonīds

Bāriņtiesas kontakti un pieņemšanas laiki

Drukāt
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Solveiga Alksne
Adrese: Lielā iela 5/7, 4. stāvs, Jelgava, LV–3001
Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00                                                  
Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
Tālrunis: 63024433; 26530195
E-pasts:
 
Korespondences adrese un Juridiskā adrese: 
Pasta iela 37, Jelgava, LV–3001

Apmeklētāju pieņemšana un fiziskā adrese: 
Lielā iela 5/7, 4. stāvs, Jelgava, LV–3001
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Ieva Lazdiņa
Adrese: Lielā iela 5/7, 4. stāvs, Jelgava, LV–3001
Tālrunis: 63024433; 26692679
Bāriņtiesas lietvede
Diāna Trasūne
Adrese: Lielā iela 5/7, 4. stāvs, Jelgava, LV–3001
Tālrunis: 63024433; 29134072

 

Datu ievades un apstrādes operators
Skaidrīte Helviga
Tālrunis: 26381839

Bāriņtiesas jomas

Aizbildnība
Marina Smilga
Tālrunis: 26331842
 
Audžuģimenes
Ieva Lazdiņa
Tālrunis: 63024433; 26692679
 
Aizgādība
Natālija Tomsone
Tālrunis: 26479154
 
Aizgādnība
Urzula Jēkabsone
Tālrunis: 26390749

 

Bāriņtiesas locekļi

Pieņemšanas punkts, adrese
Bāriņtiesas loceklis
Pieņemšanas laiks
Tālrunis
Elejas pagasta pārvalde
Dārza iela 5, Elejas pagasts, Jelgavas novads
Dace Saliņa
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās: 9.00-12.00
26323047
Glūdas pagasta pārvalde 
Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads
Vizma Markus
Pirmdienās: 09.00 - 12.00 un 13.00-18.00
 
Ceturtdienās: 9.00 - 12.00
26531358
Kalnciema pagasta pārvalde
Lielupes iela 2, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads
Urzula Jēkabsone
Ceturtdienās: 9.00-12.00 un 13.00 -15.00 
26390749
Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde 
Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads
Aiga Ose
 
Pirmdienās: 9.00-18.00 26546946
Lielplatones pagasta pārvalde 
Alejas iela 5, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads
Dace Saliņa
 
Trešdienās: 9.00 - 14.00
26323047
Līvbērzes pagasta pārvalde 
Jelgavas iela 9A, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads
Ligita Vītiņa
Pirmdienās: 09.00 - 12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās: 13.00 - 17.00
26523836
Platones pagasta pārvalde
Atspulgu iela 4, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036
Ineta Ozoliņa
 
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9.00-12.00
26399178
Sesavas pagasta pārvalde
Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034
Natālija Tomsone
 
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās: 9.00-12.00
26479154
Svētes pagasta pārvalde
Dzirnavu 1, Svēte, Jelgavas novads, LV-3008
Ilze Šarikova
 
Ceturtdienaās:13.00-17.00 
29124372
Valgundes pagasta pārvalde
Celtnieku iela 35, Valgunde, Jelgavas novads, LV-3017
Urzula Jēkabsone
 
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Trešdienās: 9.00-12.00
26390749
Vilces pagasta pārvalde
Skolas iela 6, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Ligita Vītiņa
Ceturtdienās: 9.00-12.00
26523836
 Vircavas pagasta pārvalde
Jelgavas iela 4, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Aiga Ose
 
Ceturtdienās: 9.00-18.00
26546946
Zaļenieku pagasta pārvalde
Centra iela 9, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011
Ilze Šarikova
 
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās: 9.00-12.00
29124372

Jelgavas novada bāriņtiesa  ir  aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā veic Latvijas Republikas Civillikumā, Latvijas Republikas Bāriņtiesu likumā, citos normatīvos aktos un šajā nolikumā paredzētās funkcijas:


  • Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība
  • Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, aizgādnības tiesību atņemšana un atjaunošana
  • Bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana
  • Aizbildnības jautājumu risināšana
  • Adopcijas jautājumu risināšana
  • Audžuģimeņu jautājumu risināšana
  • Aizgādnības jautājumu  risināšana 
  • Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība 
  • Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana 
  • Mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība

Bāriņtiesas nolikums

Vairāk informācijas šeit - Bāriņtiesa