Būvvaldes kontakti

 

Lai sazinātos ar Būvvaldi ārkārtas situācijas laikā, lūgums zvanīt pa tālruni 29570971 (Būvvaldes vadītājs Andris Ziemelis).

Būvvaldes vadītājs
Andris Ziemelis
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63024921, 29570971 
e-pasts: andris.ziemelis@jelgavasnovads.lv
Būvvaldes būvinspektors
Aigars Treigūts
Tālr.: 63024921
e-pasts: aigars.treiguts@jelgavasnovads.lv
Arhitekts
Māris Ārgalis
Tālr.: 63024921
e-pasts: maris.argalis@jelgavasnovads.lv
Būvinspektora palīdze
Laine Zarāne
Tālr.: 63024921
Lietvede
Dita Ragovska
Tālr.: 63024921
e-pasts: buvvalde@jelgavasnovads.lv , 
 

Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši tās attīstības plānam, teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem.


Būvvaldes nolikums

Vairāk informācijas šeit - Būvvalde