Trešdiena, 27. Oktobris, 2021
Lilita, Irita, Ita

Dzimtsarakstu nodaļas kontakti

Drukāt

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un pamatojoties uz MK 2020.gada 23.oktobrī pieņemtiem noteikumiem Nr. 646 “Grozījumi MK 2020.g. 9.jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” no 07.04.2021. pakalpojumus klātienē veicam tikai pēc iepriekšēja pieraksta - tiek veikta dzimšanas un miršanas fakta reģistrācija.

Lūgums sazināties ar mums telefoniski: dzimtsarakstu nodaļa +371 29104956; 63012255; nodaļas vadītāja +371 20243211 vai epastādzimtsaraksti@jelgavasnovads.lv .

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina apmeklētāju pieņemšanu klātienē:

  • Pirmdiena: 9.00-12.00; 13.00-18.00
  • Otrdiena: 9.00-12.00; 13.00-16.00
  • Trešdiena: 8.00 -12.00
  • Ceturtdiena: 9.00-12.00; 13.00-16.00
  • Piektdiena: 8.00-12.00
  • Sestdienās: tikai laulību reģistrācija

Atkārtotu apliecību, izziņu pieprasīšanu lūdzam veikt izmantojot portālu www.latvija.lv vai ar drošu elektronisko parakstu iesniegumu sūtot uz e-pastu dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lvobligāti norādot savu kontakttālruni.


Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Anda Strautniece

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63012255
e-pasts: anda.strautniece@jelgavasnovads.lv
 
Vadītājas vietniece
Tatjana Graudiņa

Tālr.: 63012255
e-pasts: tatjana.graudina@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste
Solvita Ostrovska

Tālr.: 63012255
e-pasts: solvita.ostrovska@jelgavasnovads.lv

Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana, kā arī civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda veidošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumi ir veikt dzimšanas faktu reģistrāciju; miršanas faktu reģistrāciju; laulības reģistrāciju; ierakstu izdarīšana laulības reģistrā, pamatojoties uz garīdznieka paziņojumu. Nodrošināt dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto laulību, dzimšanas un miršanas ierakstu reģistru glabāšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Sagatavot dokumentus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu un iesniegt tos izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai TM Dzimtsarakstu departamentam. Veidot Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fondu un nodrošināt arhīva fonda dokumentu glabāšanu, uzskaiti un izmantošanu. Izsniegt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus no reģistru ierakstiem pēc personu vai iestāžu pieprasījuma.


Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Vairāk informācijas šeit - Dzimtsaraksti