Trešdiena, 27. Oktobris, 2021
Lilita, Irita, Ita

Labklājības pārvaldes kontakti

Drukāt
 
Labklājības pārvaldes vadītāja
Ieva Briģe
Tālr.: 26330940
e-pasts: ieva.brige@jelgavasnovads.lv
Adrese: 29.kabinets, 2.stāvs, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Jelgavas novads
Labklājības pārvaldes vadītājas vietniece
Dace Reinika
Tālr.: 28337818
e-pasts: dace.reinika@jelgavasnovads.lv
Adrese: 8.kabinets, 1.stāvs, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads
 
Labklājības pārvalde
 
Nodarbinātības un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanas organizētāja
Tālr.: 
e-pasts:
 
Veselības veicināšanas koordinētāja
Dace Mauliņa
Tālr.: 25627518
 

 


Pārvaldībā esošās iestādes:


Labklājības pārvalde plāno, koordinē un īsteno ģimeņu atbalsta sistēmu pašvaldībā; organizē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Jelgavas novada iedzīvotājiem; organizē sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu; sekmē veselības aprūpes pieejamību un nodrošina veselību veicinošu pasākumu norisi pašvaldības iedzīvotājiem; koordinē nodarbinātības jautājumus, sekmē sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu grupu integrāciju sabiedrībā.


Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iespējām, tajā skaitā par gaidīšanas rindu,  pilngadīgām abu dzimumu personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām interesēties Jelgavas novada sociālajā dienestā vai pa tālruni 63024965 vai 29137827.


Labklājības pārvaldes nolikums