+A A
Ceturtdiena, 26. Novembris, 2020
Sebastians, Konrāds, Sebastijans

Izglītības pārvaldes kontakti

Drukāt
Izglītības pārvaldes vadītāja
Ginta Avotiņa
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63027438
e-pasts: ginta.avotina@jelgavasnovads.lv
 
Vadītājas vietniece
Inga Vilcāne
Tālr.: 63027438
e-pasts: inga.vilcane@jelgavasnovads.lv
Vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos
Aigars Krastiņš
Tālr.: 63027438
e-pasts: aigars.krastins@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste izglītojamo atbalsta jautājumos
Ilze Brakmane
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 25707966
e-pasts: ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste karjeras izglītības jautājumos
Dace Vīpule-Kuļika
Tālr.: 63012258
e-pasts: dace.vipule-kulika@jelgavasnovads.lv
Interešu izglītības metodiķe
Ineta Freimane
Tālr.: 63012258
e-pasts: ineta.freimane@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste pirmsskolas programmu jautājumos
Lāsma Geidāne
Tālr.: 63024895
e-pasts: lasma.geidane@jelgavasnovads.lv
Galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos
Jānis Erno
Tālr.: 63012258; 26377942
e-pasts: janis.erno@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste izglītības satura un programmu jautājumos
Vivita Eiklone
Tālr: 63024895
Jaunatnes lietu speciāliste
Kristīne Kode
Tālr.: 63012258
e-pasts: kristine.kode@jelgavasnovads.lv
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Ilona Stepanoviča - Monkēviča
Tālr.: 25707991
e-pasts: ilona.stepanovica@jelgavasnovads.lv
Metodiķe pirmsskolas programmu jautājumos
Valentīna Saviča
Tālr.: 63024895
 

Izglītības iestādes Jelgavas novadā:

 


Izglītības pārvalde ir Jelgavas novada pašvaldības dibināta iestāde, kura pilda normatīvajos aktos pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno pašvaldības kompetenci izglītībā.

Darbības mērķi:

  • organizēt Pašvaldības funkciju īstenošanu izglītībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Pašvaldības attīstības stratēģiju un iedzīvotāju vajadzībām;
  • nodrošināt izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu un atbalstu izglītojamajiem un pedagogiem;
  • sekmēt izglītības iestāžu materiālās bāzes un tehnisko resursu efektīvu izmantošanu, finanšu resursu piesaisti un racionālu apsaimniekošanu.

Izglītības pārvaldes nolikums