+A A
Svētdiena, 16. Decembris, 2018
Alvīne
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Par Kanceleju

Drukāt

Kanceleja ir Jelgavas novada pašvaldības izveidota Centrālās administrācijas struktūrvienība, kas pilda Pašvaldības kompetencē un pilnvarojuma apjomā deleģētās Centrālās administrācijas funkcijas - organizē Pašvaldības Centrālās administrācijas lietvedību, veic lietvedības darba pārraudzību citās  pašvaldības iestādēs un to struktūrvienībās, kā arī  klientu apkalpošanas centros, nodrošina novada domes sēžu, tās pastāvīgo komiteju,  atsevišķu komisiju  darba organizatorisko un tehnisko atbalstu. 

Kancelejas speciālisti organizē dokumentu uzkrāšanu, uzskaitīšanu un saglabāšanu pašvaldības struktūrvienībās, savukārt, veic pārraudzību - iestādēs un klientu apkalpošanas centros, nodrošina pašvaldības pakalpojumu uzturēšanu pašvaldības klientu apkalpošanā, veic Centrālās administrācijas un atsevišķu tās iestāžu saimniecisko nodrošinājumu, koordinē darba vides iekšējo uzraudzību Pašvaldības struktūrvienībās un iestādēs. Koordinē Centrālās administrācijas lietošanā esošo transportlīdzekļu nodrošinājumu pašvaldības funkciju veikšanai.


Kancelejas nolikums