Trešdiena, 27. Oktobris, 2021
Lilita, Irita, Ita

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Drukāt
Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)
 
Komisijas vadītāja: Ilze Brakmane, Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja

Komisijas locekļi:

 • Inga Pētersone;
 • Daina Zariņa, psiholoģe;
 • Sabīna Shmeleva, psiholoģe;
 • Kristīna Bauce, logopēde;
 • Marita Sokolovska-Maldupa, logopēde;
 • Anna Gura, speciālā pedagoģe;
 • Ināra Ozoliņa, speciālā pedagoģe;
 • Ināra Raumane, ārste;
 • Irina Strumpe, ārstniecības persona;
 • Lāsma Geidāne, galvenā speciāliste pirmsskolas programmu jautājumos.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, (4.stāvs)
Jelgavā, LV-3001
tālr.: 63024895


Komisijas sēdes notiek mēneša pēdējā pirmdienā, taču laiks un vieta var tikt mainīti.

Plānotās sēdes:

 • 25.01.2021.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37,  5.stāva sēžu zālē
 • 22.02.2021.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37,  5.stāva sēžu zālē
 • 29.03.2021.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37,  5.stāva sēžu zālē
 • 26.04.2021.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37,  5.stāva sēžu zālē
 • 31.05.2021.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37,  5.stāva sēžu zālē
 • 28.06.2021.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37,  5.stāva sēžu zālē
 • 30.08.2021.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37,  5.stāva sēžu zālē

Pieteikšanās uz komisiju obligāta vismaz nedēļu iepriekš. 
Dokumenti jāiesniedz vismaz vienu darbdienu iepriekš.
Ierodoties uz  pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi iesniedzamie dokumenti. Saraksts

Vecāku iesniegums. Veidlapa

Iestādes informācija par izglītojamo. Veidlapa

Iestādes informācija par izglītojamo sociālās rehabilitācijas programmai. Veidlapa