Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes kontakti

Pagasta apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
Aļona Virviča – Jansone
Tālrunis: 26460551
 
Nodokļu administratore
Lidija Žukovska
Tālr.: 63057762
 
Sociālie darbinieki pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Bāriņtiesas locekļi pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit