Pirmdiena, 17. Janvāris, 2022
Tenis, Dravis

Elejas pagasta kontakti

Drukāt
Elejas pagasta pārvalde
Adrese: Dārza iela 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Tālr.: 63061304; 26175144
Fakss: 63061304
e-pasts: elejaspp@jelgavasnovads.lv

Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
 
Kases darba laiks:
Pirmdienās:   8:00–12:00; 13:00–18:00
Ceturtdienās: 8:00–12:00; 13:00–17:00
Pārvaldes vadītājs
Ingus Zālītis
Tālr.: 28296031
e-pasts: ingus.zalitis@jelgavasnovads.lv
 
Pārvaldes vadītāja iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 13.00-18.00   
Ceturtdiena: 9.00-12.00  
Pārvaldes lietvede
Anita Lazdiņa
Tālr.: 63061304; 26175144
e-pasts: elejaspp@jelgavasnovads.lv
Saimniecības daļas vadītājs
Agris Strautnieks
Tālr.: 63061631; 27028433
Grāmatvede
Tālr.: 63061405; 22047828
Agita Šlēkste
e-pasts: agita.slekste@jelgavasnovads.lv
 
Pašvaldības policijas inspektore
Egita Cimdare
Tālr.: 25433885
e-pasts: egita.cimdare@jelgavasnovads.lv
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists
Andris Kļimovskis
Tālr.: 22045168
e-pasts: andris.klimovskis@jelgavasnovads.lv
Elejas pagasta bibliotēkas vadītāja
Dace Rače
Tālr.: 63061642
e-pasts: dace.race@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba vadītājas p.i.
Ivita Lejava-Majore
Elejas saieta nams, Lietuvas iela 42
Tālr.: 28354093
e-pasts: inese.caune@jelgavasnovads.lv
Sociālā dienesta darbinieks
Gita Lemkina
Tālr.: 26694184
e-pasts: gita.lemkina@jelgavasnovads.lv
Bāriņtiesas locekle Elejā
Dace Saliņa
Tālr.: 63061205; 26323047
e-pasts: dace.salina@jelgavasnovads.lv
Sociālā dienesta darbinieks
Marita Grantiņa
Tālr.: 26599659
Sociālā dienesta darbinieks
Ineta Freimane
Tālr.: 27825384
e-pasts: ineta.freimane.soc@jelgavasnovads.lv
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit