Svētdiena, 16. Janvāris, 2022
Lida, Lidija

Kalnciema pagasta kontakti

Drukāt
Kalnciema pagasta pārvalde
Adrese: Lielā iela 14, Kalnciems, Kalnciema pagasts, LV-3016
Tālr.: 63069741; 25707980
e-pasts: kalnciemapp@jelgavasnovads.lv
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
Pārvaldes vadītājs 
Pēteris Veļeckis

Tālr.: 63084555; 26388712
e-pasts: peteris.veleckis@jelgavasnovads.lv
 
Pārvaldes vadītāja iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 13.00-18.00
Ceturtdiena: 08.00-12.00
Saimniecības daļas vadītājs
Māris Krauze

Tālr. 63084559; 27720557
e-pasts: maris.krauze@jelgavasnovads.lv
Pārvaldes lietvede
Antra Mogiļevceva

Tālr.: 63069741; 25707980 
e-pasts: antra.mogilevceva@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore
Valentīna Kokareviča

Tālr.: 63084553
e-pasts: valentina.kokarevica@jelgavanovads.lv
Grāmatvede/kasiere
Anna Todlebene

Tālr.: 63084558
e-pasts: anna.todlebene@jelgavanovads.lv
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciāliste
Daina Majoka

Tālr.: 27868795
e-pasts: daina.majoka@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektors
Normunds Umbraška

Tālr.: 27827808
e-pasts: normunds.umbraska@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba vadītāja
Dace Dalgā
Tālr.: 29100948; 63069681
e-pasts: dace.dalga@jelgavasnovads.lv
Pagasta bibliotēkas vadītāja
Nadežda Vovere
Tālr.: 63069681
 
Bāriņtiesas locekle
Skaidrīte Helviga

Tālr.: 63084554; 26381839
e-pasts: skaidrite.helviga@jelgavasnovads.lv
Sociālā dienesta darbinieks
Ruta Vertele
Tālr.: 27806201
e-pasts: ruta.vertele@jelgavasnovads.lv

Sociālā dienesta darbinieks
Iveta Miķelsone-Gasanova

Tālr.: 27826071
e-pasts: iveta.mikelsone@jelgavasnovads.lv

Nekustamā īpašuma pārvaldes speciāliste
Līga Lauga

Tālr.: 26354150
e-pasts: liga.lauga@jelgavasnovads.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Otrdienās: 9.00-16.00

Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit