Piektdiena, 28. Janvāris, 2022
Spodris, Kārlis

Līvbērzes pagasta kontakti

Drukāt
Līvbērzes pagasta pārvalde
Adrese: Jelgavas iela 9A, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
Tālrunis: 63072441
Fakss: 63072441
e-pasts: livberzespp@jelgavasnovads.lv
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
Pārvaldes vadītāja
Ruta Medne

Tālr.: 63072541
Mob.: 26552569
e-pasts: ruta.medne@jelgavasnovads.lv
 
Pārvaldes vadītājas iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9.00-12.00
Saimniecības daļas vadītājs
Lauris Ovsjanko

Tālr: 27810963
e-pasts: lauris.ovsjanko@jelgavasnovads.lv
Pārvaldes lietvede
Asja Damberga

Tālr.: 63072441
e-pasts: livberzespp@jelgavasnovads.lv  asja.damberga@jelgavasnovads.lv
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciāliste
Daina Majoka

Tālr.: 27868795
e-pasts: daina.majoka@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore 
Inga Freimane

Tālr.: 63072218
e-pasts: inga.freimane.fin@jelgavasnovads.lv ​
Bāriņtiesas locekle 
Ligita Vītiņa

Tālr.: 26523836
e-pasts: ligita.vitina@jelgavasnovads.lv
Kultūras nama vadītāja
Laura Strēle
Tālr.: 26574144
e-pasts: laura.strele@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba vadītāja
Daiga Granāte
Inspektors
Armands Ramšs
Tālr.:27827901
Pagasta bibliotēkas vadītāja
Velga Petņičenko

Tālr.: 63072465
Sociālā dienesta darbinieks
Solvita Ozola

Tālr.: 29397205
e-pasts: solvita.ozola@jelgavasnovads.lv
Sociālā dienesta darbinieks
Dace Upmane
Tālr.: 20271409
e-pasts: dace.upmane@jelgavasnovads.lv
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit