Svētdiena, 23. Janvāris, 2022
Strauta, Grieta

Valgundes pagasta kontakti

Drukāt
Valgundes pagasta pārvalde
Adrese: Celtnieku iela35, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017
Tālr.:  26335303
e- pasts:  valgundespp@jelgavasnovads.lv
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
Pārvaldes vadītāja
Maija Lasmane

Tālr.: 26397810
e-pasts: maija.lasmane@jelgavasnovads.lv
 
Pārvaldes vadītājas iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 13.00-18.00
Ceturtdiena: 08.30-12.00
Pārvaldes lietvede
Aina Briede

Tālr. 26335303
e-pasts: aina.briede@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede
Daina Oļševska

Tālr.: 63085240
e-pasts: daina.olsevska@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore
Ilze Kokmane

Tālr.: 63085285
e-pasts: ilze.kokmane@jelgavasnovads.lv
Saimniecības daļas vadītājs
Andris Krastiņš

Tālr.: 26409183
e-pasts: andris.krastins@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektors
Salvis Alksnis

Tālr.: 27304246
e-pasts: salvis.alksnis@jelgavasnovads.lv
Labiekārtošanas speciāliste
Inguna Skutele

Tālr.: 26458230
e-pasts: inguna.skutele@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba vadītāja
Egija Šuneiko

Tālr.: 28612076
e-pasts: egija.suneiko@jelgavasnovads.lv
Pagasta bibliotekāres
Ligita Ķekare
(IKSC”AVOTI”, Saules iela 2, Valgundes pag.)
Tālr.: 63085219
e-pasts: ligita.kekare@jelgavasnovads.lv
Vineta Vilde ( „Ārsta māja” ,Tīreļi, Valgundes pag.)
Tālr.: 63085327
e-pasts: vineta.vilde@jelgavasnovads.lv
Sociālā dienesta darbinieks
Ņina Freiberga-Ņitavska
(pieņemšana pagasta pārvaldes ēkā)
Tālr.: 29184464
e-pasts: nina.freiberga@jelgavasnovads.lv
Sociālā dienesta darbinieks
Anita Statēviča
Tālr.: 26684778
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciāliste
Daina Majoka

Tālr.: 27868795
e-pasts: daina.majoka@jelgavasnovads.lv
Bāriņtiesas locekle
Urzula Jēkabsone
Tālr.: 26390749
e-pasts: urzula.jekabsone@jelgavasnovads.lv
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit