Svētdiena, 19. Septembris, 2021
Verners, Muntis

Zaļenieku pagasta kontakti

Drukāt
Zaļenieku pagasta pārvalde
Adrese: Centra iela 9, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011
Tālr.: 63074441, 27231144
Fakss: 63074441
e-pasts: zaleniekupp@jelgavasnovads.lv
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
Pārvaldes vadītājs
Aivars Brikmanis 

Tālr.: 22016330
 
Pārvaldes vadītāja iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 13.00-18.00
Ceturtdiena: 08.30-12.00
Pārvaldes lietvede
Gunita Ķere

Tālr.: 63074441
Nodokļu administratore
Vēsma Branta

Tālr.: 63074375
Bāriņtiesas locekle
Ilze Šarikova

Tālr.: 63074247; 29124372
Pašvaldības policijas vecākais inspektors
Anatolijs Koteļņikovs
Tālr.: 28335641
e-pasts: anatolijs.kotelnikovs@jelgavasnovads.lv
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists
Santa Ūdre
Tālr.: 26705778
e-pasts: santa.udre@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba vadītājs
Māris Zabarovskis
Tālr.: 29361231
e-pasts: maris.zabarovskis@jelgavasnovads.lv
Sociālā dienesta darbinieks
Inga Freimane
Tālr.: 20224669
Sociālā dienesta darbinieks
Irina Strazdiņa
Tālr.: 26571764
Grāmatvede 
Dana Konavko
Tālr.: 63074375
 
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit