+A A
Svētdiena, 16. Decembris, 2018
Alvīne
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Par Pašvaldības policiju

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldības policija ir apbruņota militarizēta, pašvaldības institūcija sabiedriskās kārtības uzturēšanai un tiesībaizsardzībai, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei darbojas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā. Pašvaldības policija ir Jelgavas novada domes izveidota iestāde, kas, risinot darba organizācijas jautājumus, sadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām.
Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi Jelgavas novada administratīvajā teritorijā:

  • nodrošināt personu un sabiedrības drošību;
  • novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus;
  • atklāt administratīvos pārkāpumus, meklēt personas, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus;
  • normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām to tiesību aizsardzībā un saskaņā ar likumu noteikto pienākumu izpildē atbilstoši savai kompetencei piemērot administratīvos sodus.

Pašvaldības policijas nolikums

Vairāk informācijas - Pašvaldības Policija