+A A
Otrdiena, 11. Decembris, 2018
Valdis, Voldemārs, Valdemārs
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Par Personāla nodaļu

Drukāt

Sadarbībā ar Jelgavas novada domes priekšsēdētāju, domes priekšsēdētāja vietnieku, pašvaldības izpilddirektoru, izpilddirektora vietnieka, pagastu pārvalžu  un iestāžu vadītājiem realizē un koordinē personāla vadības politiku:

 • nodrošina pašvaldības centrālās administrācijas, iestāžu un pagastu pārvalžu lietvedības personāla jautājumos kārtošanu;
 • sniedz pašvaldības amatpersonām/darbiniekiem konsultācijas personāla vadības jautājumos;
 • piedalās Jelgavas novada pašvaldības iekšējo normatīvo aktu, kas attiecās uz personālu, izstrādē;
 • sagatavo Jelgavas novada domes lēmumu, pašvaldības izpilddirektora un citu iekšējo normatīvo aktu projektus atbilstoši kompetencei;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā grozījumus valsts amatpersonu sarakstā;
 • noformē, kārto un aktualizē Jelgavas novada pašvaldības darbinieku personāla lietas;
 • nodrošina pieejamo datu ievadi personāla uzskaites informācijas sistēmā KADRI;
 • nodrošina personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi;
 • organizē darbinieku piesaisti un pretendentu atlasi uz vakantajām darba vietām, noformē pieņemšanu darbā;
 • piedalās darbinieku atlases un amata pretendentu vērtēšanas komisijās un darba grupās;
 • nodrošina ar vakanto amatu konkursu rīkošanu saistītos organizatoriskos un tehniskos darbus, tajā skaitā izsludināmo amatu konkursa nolikumu un sludinājumu sagatavošanu;
 • koordinē un uzrauga amatu aprakstu izstrādāšanu un aktualizēšanu;
 • nodrošina veselības apdrošināšanas jautājumu koordinēšanu;
 • sadarbībā ar darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālistu, organizē darbinieku obligātās veselības pārbaudes.
 • nodrošina jautājumu risināšanu saistībā ar darba pienākumu veikšanai nepieciešamo speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu segšanu pašvaldības darbiniekiem.
   

Personāla nodaļas nolikums