+A A
Pirmdiena, 30. Marts, 2020
Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Attīstības nodaļas kontakti

Drukāt

PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS 

Attīstības nodaļa
Attīstības nodaļas vadītāja
Inese Cinovska 
Adrese: 5. stāvs, Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001
Tālr. 63048455; 26610409
 
Vadītājas vietniece
Anita Škutāne 

Tālr.: 63048446; 29130936
e-pasts: anita.skutane@jelgavasnovads.lv
Tūrisma attīstības projektu vadītāja
Tabita Šķerberga

Tālr.: 63048443; 29180959
e-pasts: tabita.skerberga@jelgavasnovads.lv
Projektu koordinatore
Elīna Zālīte
Tālr.: 28475448 
e-pasts: elina.zalite@jelgavasnovads.lv
Infrastruktūras projektu vadītāja
Anita Skubiļina

Tālr.: 63048452; 29115581
e-pasts: anita.skubilina@jelgavasnovads.lv
Uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāja
Sanita Smirnova
Tālr. 63048464; 28360835
Sociālo un veselības projektu vadītāja
Annija Klovāne
Tālr.: 25674719
Kultūras, sporta un nevalstisko organizāciju projektu vadītāja
Ella Popesko

Tālr.: 26369837
e-pasts: ella.popesko@jelgavasnovads.lv
Sociālo, jaunatnes un nodarbinātības lietu projektu vadītāja
Inese Skromane

Tālr.: 26547814
e-pasts: inese.skromane@jelgavasnovads.lv
Izglītības projektu vadītāja
Lelde Šantare
Tālr.: 63048487; 26305496
e-pasts: lelde.santare@jelgavasnovads.lv
Izglītības projektu vadītājs
Gatis Kasparinskis
Tālr.: 63048487
e-pasts: gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv
Izglītības projektu vadītājs
Agris Dobrovoļskis
Tālr.: 63048487
Vides projektu vadītāja
Kristīne Beitāne
Tālr.: 63048442
Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta speciālists
Madara Buškevica
Tālr.: 63048464
Vecākā projektu grāmatvede
Dace Blūma
Tālr.: 63024929
Projektu grāmatvede
Elīna Reismane
Tālr.: 63024929
e-pasts: elina.reismane@jelgavasnovads.lv
Projektu grāmatvede
Līga Baumane
Tālr.: 63024929
Tūrisma informācijas punktu vadītāji
Eleja, Elejas muižas Tējas namiņš
Kristīna Jankoviča-Zumente
Tālr.: 26128853
Lielplatones muiža
Ingūna Pranka
Tālr.: 26611468
Lielvircavas muiža
Zanda Zariņa
Tālr.: 22024127
Staļģenes muiža
Saiva Drupa
Tālr.: 26383129
Vilces muiža
Elita Priedniece
Tālr.: 26351169
Zaļenieku muiža
Valija Barkovska
Tālr.: 22043531

Attīstības nodaļas devīze: “Labāk nodilt, nekā sarūsēt” (Didro)
Attīstības nodaļas vērtības:

 • Inovācijas – esam gatavi ieviest jaunas idejas Jelgavas novada attīstībā atbilstoši mūsdienīgiem risinājumiem.
 • Atbildība – kvalitatīvi un profesionāli izpildīsim  mums uzticētos pienākumus.
 • Sadarbība – ieklausīsimies katra interesenta vajadzībās un kopā izvērtēsim  prioritātes, lai rastu vislabāko risinājumu nestandarta situācijās.
Attīstības nodaļas galvenie uzdevumi  ir veicināt Jelgavas novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību un līdzdarboties Jelgavas novada pašvaldības izaugsmē un veicināt tās reputācijas un atpazīstamības attīstību Latvijā un pasaulē.
Jelgavas novada  Attīstības nodaļa ir administrācijas struktūrvienība, nodrošina augstus kvalitātes standartus, profesionālus darbiniekus teritorijas attīstības plānošanas, projektu vadības un investīciju piesaistes jautājumos, tūrisma un uzņēmējdarbības jomā.
Attīstības nodaļa ir Jelgavas novada pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas pilda pašvaldības kompetencē esošās funkcijas saistībā ar novada sociāli ekonomisko attīstību, teritorijas plānojumu, investīciju piesaistes, uzņēmējdarbības un tūrisma jomā.
 • Nodaļa nodrošina investīciju piesaisti Jelgavas novada attīstības projektu īstenošanai un organizē novada attīstības programmas izstrādi un sekmē tās ieviešanu.
 • Organizē un pārrauga teritorijas plānojuma un ierosināto detālplānojumu izstrādi un realizēšanu.
 • Sekmē uzņēmējdarbības attīstību novada administratīvajā teritorijā  Izstrādā priekšlikumus investīciju izlietojumam un labvēlīgas investīciju vides radīšanai; vada projektu izstrādi, kas saistīti ar Jelgavas novada attīstību un sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām, nodrošina projektu ieviešanu saskaņā ar attiecīgajiem programmu un finansēšanas līgumu nosacījumiem.
 • Attīstības nodaļa organizē novada teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādi, sagatavo izziņas par plānoto darbību atbilstību teritorijas plānojumam.
 • Nodaļa koordinē vai vada ierosināto detālplānojumu izstrādi un apkopo informāciju par novada uzņēmēju un potenciālo privāto investoru uzņēmējdarbības projektiem un sekmē to īstenošanu novada teritorijā.
 • Nodrošina tirdzniecības atļauju sagatavošanu un izsniegšanu.
 • Sniegt tūristiem un citiem interesantiem pēc iespējas precīzāku, plašāku un objektīvāku informāciju par atpūtas iespējām Jelgavas novadā.
 • Līdzdarboties Jelgavas novada pašvaldības izaugsmē un veicināt tās reputācijas un atpazīstamības attīstību Latvijā un pasaulē.

Attīstības nodaļas nolikums