+A A
Svētdiena, 16. Decembris, 2018
Alvīne
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Par Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centriem

Drukāt

Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri (SARC) ir Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvaldes pakļautībā esošās iestādes:

  • Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Eleja”;
  • Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Staļģene”;
  • Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Kalnciems”.

Centru mērķis ir īstenot ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām un bērniem ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, pilngadīgām personām, kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un sociālo funkcionēšanu, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un personām, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Misija – nodrošināt aprūpes institūcijā tādus apstākļus, kas raisītu cilvēkā māju sajūtu, un nodrošināt pakalpojumu, kas atbilstu cilvēka vajadzībām un tiesībām.