Pirmdiena, 17. Janvāris, 2022
Tenis, Dravis

Vadības kontakti

Drukāt
JELGAVAS NOVADA DOME
 
Domes priekšsēdētājs
Ziedonis Caune

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63022238
e-pasts: ziedonis.caune@jelgavasnovads.lv
 
Priekšsēdētāja vietniece labklājības un sociālo lietu jautājumos
Ilze Vītola

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63012550
e-pasts: ilze.vitola@jelgavasnovads.lv
 
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos
Andris Ozoliņš
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63022238
 
Priekšsēdētāja vietnieks attīstības un infrastruktūras uzturēšanas jomā
Oskars Cīrulis
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63022238
 
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
 
Izpilddirektore
Līga Lonerte

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63022231
e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv
 
Izpilddirektores vietnieks saimnieciskajos jautājumos
Valdis Buividaitis

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63012253
e-pasts: valdis.buividaitis@jelgavasnovads.lv
 
Izpildirektores vietniece juridiskajos jautājumos
Marianna Dreja
Tālr.: 20031028
 
Iekšējais auditors
Karīna Voitkāne
Tālr.: 63022234
e-pasts: karina.voitkane@jelgavasnovads.lv
 
Auditors
Dace Ozola
Tālr.: 63022234
e-pasts: dace.ozola@jelgavasnovads.lv
 
 
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001
Reģistrācijas numurs: 90009118031
Tālruņi: 63022238; 26009600
e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv