Ārkārtas situāciju komisija

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes sēdes 27.03.2019. lēmumu - protokols Nr.3; 15.§

Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas locekļi:

Adrese: Jelgavas novada pašvaldība, Pasta ielā 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63022238; 63048460

Jelgavas novada pagastu pārvalžu vadītāji un kontakpersonas riska gadījumā