Pieteikšanās uz Jelgavas novada iecirkņu komisijām

Jelgavas novada vēlēšanu komisija saskaņā ar "Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu" un "Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju" izsludina pieteikšanos uz Jelgavas novada iecirkņu komisijām darba dienās no 22. marta līdz 9.aprīlim  plkst.15:00.

Pieteikumi iesniedzami Jelgavas novada pašvaldības Administrācijas ēkā, Pasta ielā 37, Jelgava, 1.stāvā, komisijas sekretārei Intai Skvireckai vai atstāt pieteikumus paskastītē "Iesniegumi".
 
Pieteikuma veidlapas paraugs