+A A
Ceturtdiena, 22. Oktobris, 2020
Irīda, Īrisa

Aktualitātes

Sagatavotas mācību video lekcijas par sociālās uzņēmējdarbības tēmām

22.10.2020. 14:01

LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros sagatavotas 30 mācību video lekcijas par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām.

Sākta pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”

21.10.2020. 16:20

No šodienas ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, pievienojoties Latvijas skolotāju saimei kā viens no 100 jauniem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 14. decembrim.

“Erasmus dienas” Kalnciema vidusskolā

20.10.2020. 10:29

Kalnciema vidusskola kā viena no Erasmus+ programmas aktīvākajām izglītības iestādēm Latvijā pieņēma izaicinājumu iesaistīties šī gada Eiropas mēroga iniciatīvā “Erasmus dienas”, kas norisinājās laikā no 15. līdz 17.oktobrim visā Eiropas Savienībā, kurā Erasmus+ programmas projektu īstenotāji organizēja pasākumus programmas svinību ietvarā jau ceturto gadu pēc kārtas - tādējādi stāstot par Eiropas vērtībām, ieguvumiem no mobilitātes un projektu rezultātiem. Jāuzsver, ka 2019.gadā līdzīgā iniciatīvā piedalījās 53 valstis ar 3995 dažādiem pasākumiem, bet 2020.gadā jau tika pieteikti 5023 pasākumi.

Nordplus projektā "Manas izvēles brīvība" partneri prezentē otro video

15.10.2020. 16:08

Laikā, kad visā Eiropā tiek noteikti stingrāki ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai un mums visiem jārēķinās ar būtiskām izmaiņām ikdienas dzīvē, aktīvi turpinās darbs pie projekta “Manas izvēles brīvība” (Eng: Freedom of My Choice, NPAD-2019/10060) aktivitāšu īstenošanas.

Neformālās izglītības mācības skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem „Karjeras ceļš”

12.10.2020. 09:54

No 22.oktobrim līdz 17.decembrim norisināsies neformālās izglītības programma "Karjeras ceļš" skolotājiem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem, izmantojot neformālās izglītības atbalsta instrumentus pedagoga karjeras konsultanta un mācību jomu skolotāju sadarbībai pilnveidotajā mācību saturā, lai rastu piemērotākos risinājumus pašvadītas mācīšanās un caurviju prasmju īstenošanai izglītības procesā.

Noslēdzas projekts restaurācijas prasmju attīstībai

07.10.2020. 10:12

Šonedēļ 8. oktobrī Zaļeniekos, Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā noritēs Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta noslēdzošā konference “Būvmākslas mantojuma saglabāšana lauku vidē”. Daļa konferences notiks attālinātā vidē, un tās laikā Jelgavas novada pašvaldības un Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centra kolēģi izvērtēs izvirzītos un sasniegtos projektu rezultātus, apspriedīs neformālās izglītības programmu nodrošinājuma iespējas Restauratoru namā un moderno tehnoloģiju piemērotību būvmākslas mantojuma saglabāšanai. Tāpat būtiska konferences daļa būs veltīta tēmai un priekšlikumiem, kā pilnvērtīgāk attīstīt Zaļenieku Restauratoru nama piedāvājumu nākotnē.

Ņemot aizņēmumu valsts kasē, realizēs trīs projektus

06.10.2020. 14:49

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvērtējuma un saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem, Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu valsts aizņēmumam vairākiem projektiem, ko uzsāks īstenot jau šajā gadā - Jelgavas ielas transporta infrastruktūras attīstība Līvbērzes pagastā, Valgundes pagasta IKSC „Avoti” energoefektivitātes paaugstināšana un attālinātas darba vides attīstīšana attālināto pakalpojumu nodrošināšanai. Šo trīs projektu kopējās izmaksas ir 1 604 348 EUR, un pašvaldība pretendē uz kopējo aizņēmumu Valsts kasē 1 203 262 EUR apmērā.

Turpinās pilotprojekta aktivitātes veselības veicināšanas projektā

02.10.2020. 13:43

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu atsākušās aktivitātes Baltijas jūras reģiona programmas projektā „Pašvaldību aktivitātes veselības veicināšanai visām iedzīvotāju grupām Baltijas jūras reģionā, atbalstot starpnozaru sadarbību veselības un labklājības attīstībai pašvaldībās”. Jelgavas novadā pilotprojektā paredzētas aktivitātes veselīgākas ēdināšanas nodrošināšanai divās Jelgavas novada skolās. 

Pierīgā izveidoti jauni labiekārtošanas elementi

01.10.2020. 16:28

Lai papildinātu un dažādotu jau esošos tūrisma maršrutus Pierīgā, LEADER sadarbības projekta “Tūrisms kopā” ietvaros izveidoti vairāki jauni labiekārtošanas elementi – lielformāta foto rāmji, tapis augstākais grafiti mākslas darbs „Heirēka!” uz ūdenstorņa Olaines Mežaparkā, latviešu gadskārtu svinību vieta Staļģenes muižas parkā, „Četrlapu āboliņš” Švarcenieku muižas parkā, „Sīpols” Salas pagasta Sīpolciemā, „Vietvalžos” un vides elements „Nots” pie Ķekavas Mūzikas skolas.

Staļģenes muižas parkā norisinājusies koku un krūmu stādīšanas talka

30.09.2020. 10:03

29. septembrī Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes muižas parkā, piedaloties ainavu arhitektei Kristīnei Dreijai, Staļģenes vidusskolas skolniekiem un pašvaldības darbiniekiem, Staļģenes muižas parkā norisinājās koku un krūmu stādīšanas talka.

Pieredzes brauciens pie Pierīgas partnerības topošiem un esošiem sociālajiem uzņēmējiem

29.09.2020. 13:43

30. oktobrī LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros tiek organizēts pieredzes apmaiņas brauciens pie topošiem un esošiem sociālajiem uzņēmējiem un organizācijām, kas sniedz sociālos pakalpojumus Mārupes, Babītes un Olaines novados.

Jelgavas novadā arī šajā mācību gadā ir uzsākta ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

29.09.2020. 10:32

Jau ceturto gadu Jelgavas novadā tiek īstenots projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros 5. – 12.klašu izglītojamie un profesionālās izglītības programmas audzēkņi, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, 12 novada izglītības iestādēs saņem individuālu atbalstu - konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa, logopēda, speciālās izglītības pedagoga, sociālā pedagoga un citu speciālistu konsultatīvo atbalstu, kā arī ekonomisko atbalstu individuālās lietošanas priekšmetiem vai ēdināšanas kompensāciju. Šajā semestrī novadā kopā konsultatīvo atbalstu saņem 310 audzēkņi, savukārt ēdināšana tiek kompensēta 171 audzēknim. Papildus 6 audzēkņiem tiks iegādāti individuālie lietošanas priekšmeti – apģērbs.

Noslēdzies trīs dienu radošais plenērs

28.09.2020. 12:52

Pagājušajā nedēļā noslēdzās trīs dienu radošais plenērs Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta Nr. LLI-444 “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage” ietvaros. 

Aizvadīta projekta „Tūrisms kopā” noslēguma konference

24.09.2020. 14:04

Š.g. 22. septembrī Doles Tautas namā Ķekavā, notika LEADER sadarbības projekta „TŪRISMS KOPĀ” noslēguma konference.

Notikusi projekta “Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā” pirmā ekspertu tikšanās jeb IoT dizaina sprinta seminārs

22.09.2020. 16:53

Eksperti, uzņēmēji, iedzīvotāji un pašvaldības pārstāvji 22.septembrī URBACT projekta darba grupas seminārā identificēja Lietu Interneta tehnoloģiju izaicinājumus Jelgavas novadā.

Svētes pamatskola projektā turpina pilnveidot iekļaujošo izglītību

17.09.2020. 08:26

Svētes pamatskolā tiek iekļauti bērni ar valodas un jauktiem attīstības traucējumiem pirmsskolas izglītības grupās un skolēni ar mācīšanās grūtībām sākumskolas un pamatskolas klasēs. Apmācības procesā šiem bērniem svarīga ir praktiska darbošanās, balstoties uz sajūtu attīstīšanu un pilnveidošanu.  Pēc iespējas labāku rezultātu sasniegšanai, būtiski mācību darbu ir organizēt mazās grupās vai individuāli.

Gaidāma projekta „Tūrisms kopā” noslēguma konference

14.09.2020. 08:45

Jau pavisam drīz, 22. septembrī, pl.10.00, Doles Tautas namā Ķekavā, notiks LEADER sadarbības projekta „TŪRISMS KOPĀ” noslēguma konference.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas Restauratoru nams organizē apmācības pedagogiem no Zemgales un Paņevežas

10.09.2020. 16:28

10.un 11.septembrī Zaļenieku KAV Restauratoru namā pulcējas “Dizains un tehnoloģijas”, “Vizuālās mākslas” un citu radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi no Zemgales un Paņevežas izglītības iestādēm, lai praktiski gūtu pamatprasmes koka restaurācijas un dekoratīvo elementu izgatavošanā.

Vilces muižā rit sienu krāsojuma konservācijas darbi

10.09.2020. 15:03

Vilces muižas kungu māja (pils) ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības nr.5281. Lai veicinātu Jelgavas novada Vilces muižas attīstību un popularizēšanu, iespēju robežās tiek veikti izpētes, restaurācijas un atjaunošanas darbi kultūras mantojuma vērtību saglabāšanai.

Iesaisties aizraujošā ceļojumā piļu un muižu parkos

08.09.2020. 14:25

Ceļotājiem ir nebijusi iespēja visu 2020. gadu iesaistīties piļu un muižu parku apmeklēšanā, izpildot dažus vienkāršus uzdevumus un savā īpašumā iegūstot īpašo “Drauga karti”, kas ļaus baudīt virkni priekšrocību, piemēram, ekskursiju gida pavadībā bez maksas!