+A A
Pirmdiena, 24. Aprīlis, 2017
Nameda, Visvaldis, Ritvaldis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Aktualitātes

Projekta „Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” noslēguma seminārs Jelgavas novadā

19.04.2017. 13:17

Lai atskatītos uz projekta ieguvumiem un izvērtētu tā ieguvumus un rezultātus, 12.aprīlī Lielvircavas muižā uz projekta vietējo aktivitāšu noslēgumu ieradās tajā iesaistītie Jelgavas novada sociālie darbinieki, Labklājības pārvaldes, bāriņtiesas, attīstības nodaļas, kā arī Jelgavas pilsētas Sociālo lietu pārvaldes pārstāvji.

Skolvadības profesionālās pilnveides projekta dalībnieki gūst pieredzi ārvalstīs

27.03.2017. 13:45

Spānija, Lielbritānija un Islande – valstis, kurās Jelgavas novada izglītības iestāžu pārstāvji projekta ietvaros marta mēnesī apmeklēja, lai piedalītos profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos.

Praktisko zināšanu pilnveide Francijā un Spānijā

06.03.2017. 15:50

Starptautiskā projekta ietvaros marta mēnesī septiņi Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi un 2 prakses vadītāji izmantos Erasmus+ mobilitātes Francijā un Spānijā piedāvātās iespējas apgūt nepieciešamās prasmes.

Līdz 31.martam pieteikšanās iedzīvotāju projektu konkursam

06.03.2017. 10:30

Jelgavas novada dome apstiprinājusi un izsludina finansēto projektu konkursu „Mēs savai videi – 2017” ar kopējo finansējumu 13 000 eiro apmērā. Realizējot projektus, konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, tādejādi veicinot iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu un attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Novada izglītības iestāžu pārstāvji dosies Erasmus+ pieredzes braucienos

03.03.2017. 13:53

Laikā no 4. līdz 18. martam Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pārstāvji piedalīsies profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos Spānijā, Lielbritānijā un Islandē.

Lauku partnerība “Lielupe” izsludina jaunu konkursu uzņēmējdarbības projektu ieviešanai

03.03.2017. 12:13

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā: “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”.

Apstiprina aizņēmumu ņemšanu četru projektu izstrādei

27.02.2017. 12:58

Turpinot mērķtiecīgi īstenot sabalansētu Jelgavas novada pašvaldības iestāžu attīstību, domes deputāti lēmuši par aizņēmumu teju 145 000 EUR apmērā, lai līdz pavasarim varētu izstrādāt trīs iestāžu un viena vides objekta tehniskos projektus. Pēc tehnisko projektu izstrādēm, piesaistot dažādu projektu finanšu līdzekļus, paredzēts atjaunot Elejas parka estrādi, izveidot jaunu veselības un sociālo pakalpojuma centru Kalnciemā, kā arī pārbūvēt Kalnciema pagasta vidusskolu un uzlabot Līvbērzes kultūras nama tehnisko un vizuālo stāvokli. 

Par mūsdienīgā iekļaušanu kultūrvēsturiskajā mantojumā

17.02.2017. 10:38

Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultāti 21. februārī Valdekas pilī organizēja semināru "Kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē. Pieredze un risinājumi", kurā prezentāciju sniedza eksperts Michael Fuller–Gee no Norvēģijas.

Pabeigti telpu atjaunošanas darbi Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā "Kamenītes"

15.02.2017. 15:44

Noslēdzies projekts "Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra "Kamenītes"" telpu vienkāršotā atjaunošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Jelgavas novadā.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā iepazīstas ar sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem

13.02.2017. 15:58

2017.gada 8.februārī projekta “Daudzveidība vieno - kopā Eiropai!” ietvaros Jelgavas novada pašvaldības sociālā dienesta un Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra (SARC) darbinieki, Attīstības nodaļas speciālisti, kā arī nozares pārstāvji no Jelgavas pilsētas un Ozolnieku pašvaldībām piedalījās braucienā uz Rīgu, lai iepazītos ar sociālo pakalpojumu personām ar invaliditāti nodrošināšanu. 

Zināms būvdarbu veicējs darbiem Lielvircavas muižas telpās

10.02.2017. 10:16

Noslēgusies iepirkuma procedūra Lielvircavas muižas atjaunošanas darbiem, līdz ar to zināmi būvdarbu veicēji un tuvākajā laikā aizsāksies renovācijas darbi. Starp 13 būvfirmām konkursā uzvarējis SIA „Zemgales Būvserviss”, kas plānotos darbus salīdzis veikt par 13 781.58 EUR bez PVN. 

LEADER projekta “Par ilgstpējīgu uzņemējdarbību laukos” partneru tikšanās Jelgavas novadā

10.02.2017. 09:24

Laikā no 7. līdz 8. februārim Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta “Viesu Līčos” notika starptautiskā LEADER projekta “Par ilgstpējīgu uzņemējdarbību laukos” partneru tikšanās.

Erasmus+ programmas sportam projekta "FAIRHAP - Fair Play and Happiness through Sports" sagatavošanās vizīte Grieķijā

09.02.2017. 15:54

Šā gada 18.-20. janvārī notika sagatavošanās vizīte Grieķijā, Atēnās, kuras laikā Jelgavas novada speciālisti tikās ar projekta partneriem no četrām valstīm – Grieķijas, Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas. Vadošie partneri - grieķi, bija sagatavojuši detalizētas prezentācijas par projektā paredzētām aktivitātēm, kā arī tika pārrunāti finansiālie rādītāji. 

Pabeigti Vilces skolas atjaunošanas darbi

08.02.2017. 09:06

Gaišas un dzīvespriecīgas krāsas, plašākas telpas, jauns iekārtojums skolēnu ērtībai un labiekārtotā apkārtne garantē gandarījumu, ka Vilces sākumskolas ēka kopā ar pamatskolu, kas atrodas muižas telpās, pārtapusi par pilnvērtīgu izglītības iestādes kompleksu, nodrošinot komfortablu vidi mācībām un sporta aktivitātēm. Pabeigti vērienīgie Vilces sākumskolas ēkas iekštelpu remontdarbi un teritorijas labiekārtošana, kas pašvaldībai izmaksājis vairāk par miljonu eiro. Skolas vadība 14. februārī plkst. 15.00 aicina uz atklāšanas pasākumu. 

Projekta AGRI-URBAN trešā ekspertu tikšanās

27.01.2017. 15:08

Turpinot uzsāktās AGRI-URBAN projekta aktivitātes, 26. janvārī notika trešā projekta ekspertu tikšanās Jelgavas novadā. 

Veicinot iedzīvotājiem pieejamu vidi sporta aktivitātēm - uzstādīs brīvdabas āra trenažierus

26.01.2017. 15:04

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projektu pieteikumu apstiprināšanu, kas paredz novadā labiekārtot aktīvās atpūtas zonas, uzstādot kopumā 29 brīvdabas āra trenažierus piecos novada pagastos. Projektu īstenošana nodrošinās novada iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai ārpus telpām. 

Apstiprina projektus gājēju celiņiem un muižas parka dīķa sakopšanai

19.01.2017. 15:31

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par trīs projektu pieteikumu apstiprināšanu, kas paredz novadā veikt infrastruktūras labiekārtošanas darbus un teritorijas sakārtošanu. Ieguldot pašvaldības budžeta finanses 140 092 EUR apmērā un piesaistot ELFLA projekta līdzekļus 81 000 EUR apmērā, šogad Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos ierīkos gājēju-veloceliņus, savukārt Elejas pagastā veiks labiekārtošanu Elejas parkā, attīrot un sakārtojot dīķi un tā apkārtni. 

Īstenots projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000002 “Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā”

09.01.2017. 17:49

Projekta īstenošanas rezultātā ir sasniegts mērķis, palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Jelgavas ielas apgaismojumu Kalnciemā.

Īstenots projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000005 “Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglaines ciemā”

09.01.2017. 17:35

Projekta īstenošanas rezultātā ir sasniegts mērķis, palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot jaunu ielas apgaismojumu Vircavas pagasta Oglaines ciemā - Vārnu ielā.

Īstenots projekts “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā”, Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000003

28.12.2016. 08:53

2016. gada 22. novembrī iegādāts aprīkojums sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā, kuru finansēja Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Jelgavas novada pašvaldība.