Pirmdiena, 17. Janvāris, 2022
Tenis, Dravis

Aktualitātes

Lauku partnerība "Lielupe" izsludina LEADER projektu konkursu sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstībai Jelgavas novadā

Lauku partnerība "Lielupe" izsludina LEADER projektu konkursu sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstībai Jelgavas novadā

11.01.2022. 15:47

Biedrība Lauku partnerība "Lielupe" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai  Jelgavas novadā. Kārta tiek izsludināta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

JSPA Labbūtības ceļakarte Elejas vidusskolā

JSPA Labbūtības ceļakarte Elejas vidusskolā

29.12.2021. 16:11

Pēc 2021.gada 2.decembra Skolēnu līdzpārvaldes dalībnieku apmācības semināra jau 10.decembrī apmācītie skolēni devās klasēs, lai vadītu pašu izveidotās nodarbības par tēmu – iecietība, tolerance un mobings Elejas vidusskolā.

Ozolnieku vidusskolā ieviesta labbūtības ceļakarte

Ozolnieku vidusskolā ieviesta labbūtības ceļakarte

28.12.2021. 13:00

17.decembrī noslēdzās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jauniešu iniciatīvu konkursa “Labbūtības ceļakarte skolā” realizācija Ozolnieku vidusskolā.

Izstrādātas un uzstādītas taktilās kartes trīs Jelgavas novada muižu parkos

Izstrādātas un uzstādītas taktilās kartes trīs Jelgavas novada muižu parkos

23.12.2021. 14:56

2020. gads radikāli izmainīja ceļošanas iespējas un līdz ar to arī ceļotāju paradumus. Lai noturētu interesi par tūrisma objektiem pastāvošajos COVID-19 ierobežojumu apstākļos, bija jāpiemērojas jaunajiem apstākļiem gan tūrisma punktu darbībā, gan saziņā ar tūristiem, gan piedāvājuma ziņā. Lielā mērā priekšrocība šajā situācijā bija objektiem, kuri varēja piedāvāt iespēju apmeklēt vides un dabas objektus, kā arī spēja pakalpojumu pielāgot un īstenot, nodrošinot kultūras pieejamību un aptverot dažādas mērķu grupas.

Kalnciema vidusskolā īsteno labbūtības ceļakartes aktivitātes COVID-19 seku mazināšanai

Kalnciema vidusskolā īsteno labbūtības ceļakartes aktivitātes COVID-19 seku mazināšanai

22.12.2021. 13:41

2021. gada vasarā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju aicināja Latvijas izglītības iestāžu pašpārvaldes līdz 2021. gada 11. jūnijam pieteikties projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Notikusi trešā projekta darba grupas tikšanās

Notikusi trešā projekta darba grupas tikšanās

21.12.2021. 14:58

21.decembrī notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage”, Nr. LLI 444 tiešsaistes tikšanās, kurā projekta partneri informēja par projektā paveikto trešajā projekta ieviešanas periodā, kā arī diskutēja par nākamajos periodos ieviešamajām aktivitātēm un iespējamo projekta pagarinājumu.

Aicinām uz nodarbībām par ātru un veselīgu maltīšu pagatavošanu

Aicinām uz nodarbībām par ātru un veselīgu maltīšu pagatavošanu

20.12.2021. 14:25

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros aicinām uz interesantām un praktiskām nodarbībām par veselīgu uzturu, ko vadīs diplomēti uztura speciālisti.

Aizupes pamatskola sāk īstenot starptautisku projektu

Aizupes pamatskola sāk īstenot starptautisku projektu

20.12.2021. 13:18

Šā gada 15.decembrī Aizupes pamatskola kā vadošais partneris starptautiskā sadarbības partnerību projektā skolu sektorā organizēja tiešsaistes projekta atklāšanas semināru, kurā piedalījās 6 dažādu valstu partnerskolas.

Izvērtēti konkursa “Mēs savai videi” īstenotie projekti

Izvērtēti konkursa “Mēs savai videi” īstenotie projekti

20.12.2021. 08:35

Jelgavas novada pašvaldība ir patiesi gandarīta par iedzīvotāju iniciatīvu un atsaucību projektu konkursā “Mēs savai videi”, kas ļauj interesentu grupām, kaimiņiem un biedrībām pieteikties pašvaldības budžeta finansējumam, lai savu dzīves telpu vērstu skaistāku, sakārtotāku un atraktīvāku. Ar katru gadu konkursa dalībnieku skaits un arī konkurence par finansējumu pieaug, taču arī rezultāti ir arvien iedvesmojošāki.

Norisinājusies notekūdeņu tematiskās apmācību programmas lekcija

Norisinājusies notekūdeņu tematiskās apmācību programmas lekcija

20.12.2021. 08:24

Eiropas Savienības LIFE programmas Integrētā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (Nr. LIFE18 IPE/LV/000014) ietvaros 1.decembrī platformā ZOOM norisinājās informatīvs seminārs “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana - teorētiskie un praktiskie aspekti”, kurā kā projekta partneri piedalījās arī Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi stažējas Vācijā

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi stažējas Vācijā

16.12.2021. 11:14

No 4.decembra līdz 18.decembrim 6 Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi un nesenie absolventi ir devušies uz Berlīnes Būvniecības industrijas Profesionālās attīstības izglītības centru (Vācija), lai uzlabotu prasmes mūrēšanā, savukārt pavadošais skolotājs, vērojot Vācijas meistaru darbu, pilnveido savu pedagoģisko kompetenci.

Notikuši izglītojoši semināri tūrisma, kultūrvēstures, ainavu arhitektūras speciālistiem, muižu un piļu parku apsaimniekotājiem

Notikuši izglītojoši semināri tūrisma, kultūrvēstures, ainavu arhitektūras speciālistiem, muižu un piļu parku apsaimniekotājiem

15.12.2021. 08:43

Projekta "Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage” Nr. LLI 444 ietvaros notikuši divi semināri, kas sniedza plašu informāciju par parku plānošanas, apsaimniekošanas, uzturēšanas un attīstības jautājumiem.

Uzsāks apjomīgus darbus aizsargājamo aleju sakopšanai

Uzsāks apjomīgus darbus aizsargājamo aleju sakopšanai

13.12.2021. 10:33

Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) uzdevumā eksperti ir novērtējuši 13 aizsargājamo aleju stāvokli. No 4200 alejās augošajiem kokiem 86% jeb 3600 kokiem ir nepieciešama kopšana. Darbu veikšanai ir izstrādāti dažādi risinājumi, kam arboristi jeb kokkopji veltīs vairāk nekā 13 tūkstošus darba stundu.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālo izglītības programmu pedagogi Slovākijā apguva neformālās izglītības metodes

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālo izglītības programmu pedagogi Slovākijā apguva neformālās izglītības metodes

13.12.2021. 10:02

Novembra izskaņā 7 Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālo izglītības programmu “Būvdarbi”, “Restaurācija” un “Kokizstrādājumu izgatavošana” pedagogi kopā ar kolēģiem no Lietuvas un Slovākijas piedalījās apmācībās “Neformālās metodes pedagogu pašpārliecinātībai digitālajā vidē”.

2022. gadā Erasmus+ jaunatnes projektiem pieejami teju 5 milj. eiro un jaunas iespējas

2022. gadā Erasmus+ jaunatnes projektiem pieejami teju 5 milj. eiro un jaunas iespējas

09.12.2021. 15:08

Eiropas Komisija ir izsludinājusi 2022. gada programmas “Erasmus+“ projektu konkursus. 2022. gada ietvaros jaunatnes jomas pārstāvjiem (nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām un neformālām jauniešu grupām) programmā “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu finansēšanai un atbalsta aktivitāšu organizēšanai būs pieejami teju 5 milj. eiro. 2022. gadā programmā pieejama jauna aktivitāte – DiscoverEU iekļaušanas projekti.

Iegādāts tehniskais nodrošinājums zivju resursu aizsardzības pasākumiem

Iegādāts tehniskais nodrošinājums zivju resursu aizsardzības pasākumiem

09.12.2021. 13:40

Lai nodrošinātu regulārus zivju resursu aizsardzības pasākumus un veiktu kontroles efektivitātes paaugstināšanu ūdenstilpnēs un grūti pieejamās vietās gar ūdenstilpnēm Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, kas ietver arī bijušā Ozolnieku novada administratīvo teritoriju, Jelgavas novada pašvaldības policija ar Zivju fonda projekta palīdzību iegādājusies tehnisko nodrošinājumu - piekabi RIB laivas pārvadāšanai, tālskati, divas sporta kameras ar komplektāciju un divus planšetdatorus.

Elejas vidusskolā īsteno labbūtības ceļakartes aktivitātes COVID-19 seku mazināšanai

Elejas vidusskolā īsteno labbūtības ceļakartes aktivitātes COVID-19 seku mazināšanai

09.12.2021. 13:12

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros 2021.gada vasarā izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”. Jelgavas novada pašvaldības 4 izglītības iestādes ieguva finansējumu aktivitātēm, tajā skaitā arī Elejas vidusskola.

Atjaunoti Vilces muižas kungu mājas verandas koka logi

Atjaunoti Vilces muižas kungu mājas verandas koka logi

07.12.2021. 11:38

Lai veiktu Vilces muižas kungu mājas divu logu atjaunošanu līdzsvarotai kultūras mantojuma vērtību saglabāšanai, popularizēšanai, attīstībai un plašai sabiedrības pieejamībai, šā gada novembrī ir noslēgusies Zemgales kultūras programmā 2021 apstiprinātā projekta “Vilces muižas kungu mājas verandas logu atjaunošana” īstenošana.

Sociālās iekļaušanās pasākums senioriem

Sociālās iekļaušanās pasākums senioriem

06.12.2021. 15:59

Īstenojot Interreg Latvia - Lithuania Programme pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam atbalstītu projektu “Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība (LLI-425, OCTOPUS)” ietvaros 26. novembrī tiešsaistē, Zoom platformā, norisinājās sociālās iekļaušanās pasākums senioriem. Projekta partneri un projektā iesaistītā mērķa grupa - seniori,  senioru organizācijas un speciālisti - dalījās savstarpējā pieredzē par darbu ar senioriem un piedāvātajām aktivitātēm Latvijas un Lietuvas pašvaldībās. Pasākumam bija pieslēgušies dalībnieki no dienas centra “Zemgale” un dienas aprūpes centra “Upe” Jelgavas novadā, no Auces Kultūras centra un Sociālās dzīvojamās mājas “Lielauce” Dobeles novadā, no Vecumniekiem Bauskas novadā, un arī no Biržu, Rokišķu un Plunģes pašvaldībām Lietuvā. Pasākumu vadīja moderatore Inga Kripšēvica.

Noslēgušās praktiskās nodarbības Zemgales krekla izšūšanā un sašūšanā Vilces pagasta Amatu mājas rokdarbniecēm

Noslēgušās praktiskās nodarbības Zemgales krekla izšūšanā un sašūšanā Vilces pagasta Amatu mājas rokdarbniecēm

03.12.2021. 08:42

Vilces pagasta rokdarbnieces ar lielu rūpību un pacietību tuvojas savas kopas izvirzītās misijas - pašai savu tautastērpu - realizācijai.