+A A
Otrdiena, 2. Jūnijs, 2020
Lība, Emma

Aktualitātes

Uzsākta projekta „ Tradicionālās kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un pārmantošana Jelgavas novadā ” īstenošana

28.05.2020. 09:09

Lai nodrošinātu tradicionālā kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu Zemgales reģionā, Jelgavas novada pašvaldība uzsākusi projekta „ Tradicionālās kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un pārmantošana Jelgavas novadā ” īstenošanu.

Apstiprināts finansējums “Lietu interneta” turpmākajām aktivitātēm pašvaldībā

26.05.2020. 13:26

IoTXchange jeb Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā ir Eiropas līmeņa projekts, kas ir apstiprināts finansējuma saņemšanai un sāks savu aktīvo īstenošanas fāzi jau šā gada jūnijā. Tā mērķis ir izstrādāt digitalizācijas plānus, kuru pamatā ir lietu interneta (IoT) risinājumi, lai uzlabotu dzīves kvalitāti mazās un vidējās Eiropas Savienības pašvaldībās.

Apstiprināti jauniešu iniciatīvu projektu pieteikumi

22.05.2020. 08:06

Maijā noslēgusies projektu pieteikumu izvērtēšana Jelgavas novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Projektus konkursam bija iesniegušas 5 dažādas organizācijas, izvērtējot projektus, ņemti vērā atbilstības un kvalitātes kritēriji - vērtēšanas komisija apstiprinājusi 4 projektus.

Aicina piedalīties vērienīgākajā eksāmenā Latvijā - Eiropas eksāmenā

07.05.2020. 13:53

7., 8., 9. maijā www.esmaja.lv ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties tiešsaistes testā Eiropas eksāmens. Eiropas eksāmena mērķis ir rosināt zinātkāri un pilnveidot zināšanas par mums, Latviju, Eiropas Savienību, kā arī sekmēt piederību demokrātiskai Eiropai, atzīmējot Eiropas dienu.

Projektu konkursā ”Mēs savai videi 2020” atbalstītas 32 projektu idejas

05.05.2020. 15:04

Jelgavas novada pašvaldības finansētajā projektu konkursā “Mēs savai videi 2020” šogad saņemti 42 projektu pieteikumi un šonedēļ, noslēdzoties izvērtēšanas termiņam, žūrija lēmusi atbalstīt 32 iedzīvotāju idejas kopsummā par vairāk kā 22 000 EUR. Projektu īstenošanu atbalstītie dalībnieki varēs uzsākt jau tuvākajā laikā.

Zemgalei un tās pierobežai jākļūst vēl zaļākai

29.04.2020. 11:00

Šajās dienās būs pagājuši tieši divi gadi, kopš Jelgavas novada Lielvircavas muižā, projekta vadošais partneris, Zemgales Plānošanas reģions, ar partneriem no Baltijas Vides foruma, Jelgavas, Bauskas un Rundāles novada pašvaldībām, kā arī kaimiņzemes Lietuvas Biržu rajona pašvaldībām, Biržu un Žagares Reģionālā parka direkcijām parakstīja līgumu par sadarbības projekta īstenošanu, kas vērsts uz zaļās infrastruktūras pilnveidošanu zemieņu upju ainavā. 

Kamēr esi mājās, iepazīsti tūrisma iespējas tepat Pierīgā!

28.04.2020. 09:51

Cik daudz mēs zinām par tuvākajiem novadiem Pierīgā? Kādas interesantas vietas un  iespējas tie piedāvā? LEADER sadarbības projekta „Tūrisms kopā” ietvaros ir izdots jauns tūrisma informatīvais izdevums „Apceļo Pierīgu!".

Notiek Restauratoru nama aprīkojuma papildināšana

24.04.2020. 16:24

Kamēr apmācības un māceklība ir apturētas, Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas Restauratoru namā notiek aprīkojuma papildināšana.

Izstrādāts Svētes upes atveseļošanas plāns

23.04.2020. 15:16

Aicinām iepazīties ar Jelgavas novada pašvaldības pasūtījuma Latvijas Lauksaimniecības universitātes veiktā pētījuma “Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai” rezultātiem un izstrādāto Svētes upes atveseļošanas plānu Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE, LLI-291) ietvaros. ENGRAVE projekta īstenošana sākās 2018. gada maijā un noslēgsies šā gada 30. aprīlī.

Lielvircavas muižā aktīvi norit restaurācijas darbi

20.04.2020. 16:49

Lielvircavas muižā pašlaik norit restaurācijas interesantākais process. Atsedzot kāpņu platformu, atklājas interesanti vēstures fakti. Kāpņu margas un reliņi jau notīrīti no veco krāsu slāņiem, atsedzot senā koka tekstūras burvību. Uzmeistaroti arī jauni trūkstošie reliņi, kas ilgus gadus kāpnes neļāva skatīt to oriģinālajā jeb autentiskajā versijā.  Vārdu sakot, muižas kreisajā spārnā rit aktīva SIA “Warss+” meistaru darbošanās, atjaunojot seno vairogparketu un centrālo kāpņu restaurāciju.

Trīs deinstitucionalizācijas plānā iekļautajiem objektiem būvdarbi noslēgušies

16.04.2020. 16:10

Lai īstenotu deinstitucionalizācijas (DI) plānu un Jelgavas novadā attīstītu infrastruktūru ģimeniskai videi pietuvinātiem sociālajiem pakalpojumiem, noslēdzas būvdarbi trīs objektos.

Pabeigti sociālā pakalpojuma centra “LAIPA” būvdarbi Kalnciemā

15.04.2020. 13:55

Šonedēļ durvis būtu vēris jaunais daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “LAIPA” Kalnciema pagastā Draudzības ielā 3, taču rekonstruētā ēka gaidīs valstī un veselībā drošākus laikus, kad svinēt atklāšanu. Deinstitucionālizācijas projekta (DI) ietvaros jaunā centra “LAIPA” izveide gan būvdarbu, gan sociālo pakalpojumu ziņā ir viena no vērienīgākajām pašvaldības budžeta izdevumu prioritātēm šajā gadā, lai gan kopumā DI projekta ietvaros pašvaldība kopumā rekonstruē trīs infrastruktūras objektus - gan Elejā, gan Kalnciemā.

Uzlabo pieaugušo tālmācības procesu

08.04.2020. 08:46

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 13 mēnešu laikā ar partneriem no Itālijas un Igaunijas īstenoja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu Adult ReStart skolu izglītības sektorā “Restarting adult learning skills through new teaching methods” (“Pieaugušo izglītības prasmju atjaunošana, izmantojot jaunas mācību metodes”). Projekta īstenotāji vēlējās realizēt pieaugušo izglītojamo tālmācības formas uzlabošanu, tāpēc projektā pedagogus aktīvi izglītoja par modernākajām tehnoloģijām un jauniem mācīšanas paradumiem.

Jelgavas novada skolās norisinājās Tehniskās jaunrades dienas

07.04.2020. 08:57

No š.g. 3. līdz 10. martam projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Jelgavas novada skolās norisinājās Tehniskās jaunrades dienas, kuru laikā, izmantojot pasaulē populāro "hands-on" pieeju, izglītojamie centās izprast dažādu lietu darbības pamatprincipus.

Izglītības iestāžu atbalsta personāls apmācībās gūst pieredzi turpmākam darbam

23.03.2020. 14:03

Jelgavas novadā īstenotā Erasmus+ projekta par atbalsta vadības sistēmas izveidi emocionāli un fiziski iekļaujošai izglītībai skolā ietvaros Jelgavas novada izglītības iestāžu atbalsta speciālistu komanda (formēta atklāta konkursa rezultātā), kuras sastāvā bija psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, medmāsa un Izglītības pārvaldes galvenais speciālists izglītojamo atbalsta jautājumos no 9. līdz 13. martam devās uz Turku pilsētu Somijā. 

Līdz 6.aprīlim aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

02.03.2020. 13:41

Jelgavas novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020.gada 2.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Lietu internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā – noslēgums un jauns sākums

28.02.2020. 10:59

Lai noslēgtu projekta pirmo periodu un strādātu pie 2.perioda pieteikuma iesniegšanas, februāra vidū Jelgavas novada pašvaldības speciālisti piedalījās URBACT projekta “Lietu internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā” (saīsinājumā – IoTXchange)  noslēguma sapulcē Vāsā, Somijā. Projekta mērķis ir veicināt lietu interneta izmantošanu ilgtspējīgai attīstībai, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī ilgtspējīgu vides un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Izdots ceļvedis laivotājiem “Iekustini Lielupi”

26.02.2020. 16:22

2020.gada Balttour starptautiskās tūrisma izstādes – gadatirgus ietvaros, no 31.janvāra līdz 2.februārim Zemgales novada apvienotajā stendā tika prezentēta Leader sadarbības projekta  “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” ietvaros izstrādā Lielupes ūdenstūrisma karte – informācijas ceļvedis laivotājiem.

Pēdējā darba semināra tikšanās

25.02.2020. 10:53

21.februārī uz pēdējo darba semināru tikās  projekta “ Personu ar speciālām vajadzībām iekļaušana darba tirgū” (New Skils) Nr. LLI-404 projekta darba grupa un vadība grupa, uz kuru tika aicināti gan sociālā darba speciālisti, gan dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji un citas ieinteresētās personas.

Kalnciema vidusskolas skolēni Polijā apgūst zināšanas par reklāmu uzņēmējdarbībā

24.02.2020. 16:05

Laikā no 2020.gada 9. līdz 15.februārim 6 skolēni un 2 pavadošie pedagogi no Kalnciema vidusskolas Erasmus+ projekta ietvaros viesojās Polijā pie projekta sadarbības partneriem Vodzislavas Slaški pilsētas vidusskolā, kura laikā apguva jaunas zināšanas un prasmes par tēmu – reklāma uzņēmējdarbībā.