+A A
Trešdiena, 18. Jūlijs, 2018
Rozālija, Roze
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Aktualitātes

Zemgalē un Ziemeļlietuvā zemieņu upju ainavā uzlabos zaļo infrastruktūru

19.06.2018. 09:42

Jelgavas novada Lielvircavas muižā, kas dižojas Vircavas upītes krastā, notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam atbalstītā projekta LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE) atklāšana.

Projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”

11.06.2018. 15:01

Ar mērķi izprast “laivotāja dabu”, 6.jūnijā projekta partneri vienojās kopīgā laivu braucienā pa Lielupes augšteci.

Sākas projekta “Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” ieviešana

22.05.2018. 08:32

Jelgavas novada Elejas pagastā notikusi INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam atbalstītā projekta LLI-313 “Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”/ “4SeasonsParks” atklāšana.

Uzsāk projektu, kas veicinās restauratoru prasmes

21.05.2018. 15:32

Ar sadarbības līguma parakstīšanu, piedaloties Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniecei Aijai Tračumai, Latvijas Amatniecības kameras prezidentei Diānai Karašai, Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktorei Lilitai Leoho un Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centra direktora pienākumu izpildītājam Kazimiram Tautvaišam un projekta vadības komandai Zaļeniekos, 16.maijā ir uzsākta Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā" īstenošana. Projekta mērķis ir uzlabot restaurācijas prasmes topošajiem un esošajiem būvniecības un restaurācijas speciālistiem Zemgalē un Paņevežā, palielinot viņu konkurētspēju darba tirgū.

Izstrādās būvprojektu Elejas parka kapsētas vārtu un ieejas tiltiņa restaurācijai

14.05.2018. 14:42

Jelgavas novada pašvaldība guvusi apstiprinājumu no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas par finansējuma piešķiršanu izpētei un restaurācijas risinājumu izstrādei Elejas muižas parka kapsētas vārtiem un ieejas tiltiņam ar dekoratīvajām skulptūrām. Valsts piešķirtais finansējuma apmērs ir 5000 EUR.

AGRI-URBAN projekta noslēguma konference Spānijā

03.05.2018. 09:43

Projekta vadošais partneris Baenas pašvaldība Spānijā 18. – 21.aprīlī rīkoja URBACT programmas AGRI-URBAN projekta noslēguma konferenci. Konferencē piedalījās visi 11 partneri no desmit projektā pārstāvētajām valstīm.

Konkurss “Mēs savai videi 2018” realizēs 33 iedzīvotāju idejas

02.05.2018. 11:34

Jelgavas novada pašvaldības finansētajā projektu konkursā “Mēs savai videi 2018” šogad bija saņemti 46 projektu pieteikumi. Aktīvākie ideju iesūtītāji bija no Glūdas, Līvbērzes, Platones, Valgundes, Zaļenieku, Svētes un Lielplatones pagastiem. Šonedēļ, noslēdzoties izvērtēšanas termiņam, žūrija lēmusi atbalstīt 33 iedzīvotāju idejas kopsummā par 22 700 EUR. Projektu īstenošanu atbalstītie dalībnieki varēs uzsākt jau no 7. maija.

Vienu no Zaļenieku muižas kompleksa ēkām pārveidos par Restaurācijas namu

27.04.2018. 15:05

Īstenojot Latvijas-Lietuvas pārrobežas sadarbības programmu un ieguldot teju pusotru miljonu eiro Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļu, šovasar Zaļenieku pagastā aizsāksies apjomīgi būvniecības darbi, kas būs saistīti ar muižas kompleksa ēku pārbūvi. Lēmums tika pieņemts 25. aprīļa Jelgavas novada dome sēdē, kad deputāti akceptēja aizņēmuma nepieciešamību Valsts kasē un iepazinās ar projektu, kas paredz divas no muižas kompleksa ēkām pārveidot par Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas mācību korpusiem.

AGRI –URBAN projekta noslēguma tikšanās Latvijā

25.04.2018. 14:29

Lai atskatītos uz paveikto darbu divu gadu garumā un prezentētu kopīgi izstrādāto plānu, marta nogalē uz URBACT programmas projekta AGRI-URBAN noslēguma tikšanos tika aicināti visi projektā iesaistītie cilvēki.

Vietējo un ekoloģisko produktu izmantošana skolu ēdināšanā? Jā, tas ir iespējams! Södertälje piemērs Zviedrijā

23.04.2018. 16:00

Aprīlī URBACT programmas “AGRI-URBAN” projekta ietvaros notika trīspusēja tikšanās pie projekta partnera Södertälje pašvaldībā Zviedrijā. Vizītes ietvaros Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji apmeklēja Moraberg vidusskolas ēdnīcu, kur pavāre iepazīstināja ar procesu, kā pašvaldības vidusskolā tiek organizēta veselīgas pārtikas sagatavošana skolēniem un darbiniekiem, kā arī tika apskatīta virtuve, ēdamzāle un procesu, kā ēdiens tiek servēts "Zviedru galda" veidā. Pēc iepazīšanās šajā ēdnīcā tika ieturētas pusdienas un bija iespēja degustēt dažādos ēdienus no plašās ēdienkartes. Pēc veselīgas maltītes ieturēšanas, domu un iespaidu apmaiņas pie pusdienu galda notika diskusija pašvaldības Uztura nodaļā, kura izvietota vidusskolas telpās. Savas prezentācijas sniedza Kerstin Sjölin - Uztura nodaļas direktora asistente un Anna Svartsjö. Sarunas laikā viņas informēja par Uztura nodaļas organizatorisko un operacionālo darba procesu, un dalījās pieredzē par publisko iepirkumu.

Sporta pedagogi seminārā apgūst jaunas metodes sporta nodarbību vadīšanā un iepazīstas ar projektā izstrādātu rokasgrāmatu

19.04.2018. 11:12

Laikā no 2018.gada 13. līdz 14.aprīlim Jelgavas novada Sporta centrā seminārā tikās 8 Jelgavas novada Sporta centra treneri un sporta pedagogi, lai apgūtu jaunas metodes ikdienas darbā ar bērniem un noklausītos 2 treneru gūto pieredzi seminārā Atēnās, Grieķijā šā gada 2018.gada janvārī, kas tika organizēts ar mērķi prezentēt starptautiskā projekta darba grupas izveidoto unikālo mācību materiālu un apmācīt projekta konsorcija dalībnieku sporta pedagogus un trenerus pēc rokasgrāmatas “Vērtību mācīšana bērniem sportojot: 120 spēles laimīgiem bērniem” vadlīnijām.

Zaļeniekos asfaltēs pašvaldības ceļu astoņu kilometru garumā

16.04.2018. 17:22

Šovasar, piesaistot gan Eiropas Savienības finansējumu, gan ieguldot Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļus, Zaļenieku pagastā “Ķemeru-Zanderu” ceļam paredzēts veikt asfaltēšanas darbus. Asfaltēšana pašvaldības ceļā aizsākās jau pērn, kad, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, noasfaltēja pirmos divus kilometrus. Šogad, turpinoties aizsāktajam projektam un realizējot vēl vienu projektu, pašvaldība ieplānojusi kopumā noasfaltēt gandrīz astoņus kilometrus.

Veselības dienas Jelgavas novadā

13.04.2018. 10:47

Divas intensīvu veselīgo aktivitāšu dienas gaidāmas Jelgavas novada Kalnciema, Glūdas,  Valgundes, Līvbērzes, un Lielplatones pagastos, jo ar saukli ''ĒD, KUSTIES, SAJŪTIES un ESI VESELS!" gaidāmas dažādas meistarklases - veselīgam uzturam, veselības stāvokļa pārbaudei, deju nodarbībām, nūjošanai un zināšanu apguvei par sirds veselību.

Šovasar astoņos pagastos atjaunos grants ceļu segumu

12.04.2018. 16:17

Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus, Jelgavas novada pašvaldība šogad ieplānojusi īstenot projektu “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”. Tas paredz astoņos novada pagastos teju 5,5 miljonu eiro apmērā veikt ievērojamas grants ceļu rekonstrukcijas. Noslēgtais darījums ar būvniecības firmu nosaka, ka pirmie sagatavošanas darbi, kas saistās ar ceļa uzmērīšanu, teritorijas attīrīšanu no kokiem, esošo ceļa zīmju demontāžu un citiem darbiem, pagastos aizsākušies jau šonedēļ. Savukārt zemes klātnes atjaunošanas darbi un nepieciešamie meliorācijas pasākumi ieplānoti vasarā.

Zaļenieku muižā turpināsies logu restaurācijas

11.04.2018. 11:08

Piesaistot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzekļus, Jelgavas novada pašvaldība šogad Zaļenieku Zaļajai muižai restaurēs četrus logus. Pēdējos gados ieguldot muižā gan pašvaldības finansējumu, gan projektu līdzekļus, atjaunotas, saglabātas un restaurētas vairākas atsevišķas ēkas detaļas, tostarp vairāki logi. Šogad par 16 135 EUR muižā turpināsies logu restaurācijas, atjaunojot trīs Lielās zāles logus un vienu centrālo rizalīta apaļo sešrūšu loga vērtni, kas atrodas virs muižas ieejas durvīm.

Erasmus+ projekta noslēguma konferencē prezentē rezultātus un ilgtspēju

10.04.2018. 16:18

Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā 20. martā noritēja Erasmus+ programmas projekta “Praktisko zināšanu pilnveide” noslēguma konference. Projekts sniedzis iespēju profesionālās izglītības programmas audzēkņiem praktizēties savā specialitātē pie izglītības iestādes sadarbības partneriem Eiropas Savienībā – Spānijā, Portugālē, Francijā un Vācijā.

Tradicionālais – mūsdienīgais. Kā to savieno Horvātijā?

09.04.2018. 11:08

Martā URBACT programmas “AGRI-URBAN” projekta ietvaros notika tikšanās pie projekta partnera Petrinjas pašvaldībā Horvātijā.

Francija. Bioloģiskā un vietējā pārtika izglītības iestāžu ēdināšanā

09.04.2018. 09:46

Februārī URBACT programmas “AGRI-URBAN” projekta ietvaros notika tikšanās pie projekta partnera Mouans-Sartoux pašvaldībā Francijā. Vizītes ietvaros apmeklējām vietējo skolas ēdnīcu, kur iepazināmies ar procesu, kā pašvaldības iestādēs tiek organizēta veselīgas un ilgtspējīgas pārtikas sagatavošana skolēniem un pašvaldības darbiniekiem.

Izzina, kā notiek darbs ar sociālā riska bērniem un jauniešiem Norvēģijā

05.04.2018. 16:05

No pieredzes apmaiņas vizītes Norvēģijā, Ostfoldas reģionā un Fredrikstadē atgriezusies Jelgavas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības vienība sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam septiņu cilvēku sastāvā. Vizīte norisinājās Ziemeļvalstu ministru padomes līdzfinansētā projekta “Sociālā iekļaušana ilgtspējīgām kopienām Ziemeļvalstu – Baltijas reģionā” ietvaros.

Kalnciemā projekta ietvaros plāno izveidot vides izziņu veicinošu infrastruktūru

29.03.2018. 09:37

Jelgavas novada domes deputāti 28.marta domes sēdē atbalstīja lēmumprojektu, paredzot piešķirt 4288 EUR lielu pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas vides aizsardzības fonda projektam “Iepazīsti un saudzē”. Projekts paredz labiekārtot nelielu posmu dabas lieguma “Kalnciema pļavas” teritorijā, kas atrodas pie šosejas Kalnciems-Kaiģi.  Bioloģiskās daudzveidības izzināšanai iecerēts pie Vecbērzes upes uzstādīt arī skatu torni, gājēju tiltiņu, soliņus un informācijas stendus.