+A A
Ceturtdiena, 23. Novembris, 2017
Zigfrīda, Zigrīda, Zigrīds
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Aktualitātes

Lauku reģionu attīstība un izaugsme – Polijas piemērs

16.11.2017. 09:47

2017.gada 8. – 10.novembrim Suwalkos, Polijā notika Inovāciju apļa (Innovation Circle network) gadskārtējā konference „Pievilcīgas pašvaldības brīvā Eiropā”, kuras ietvaros Suwalku pašvaldība prezentēja labās prakses piemērus, kā lauku reģiona pašvaldībai, kas atrodas tālu no galvaspilsētas, attīstīties un veicināt izaugsmi.

Pašvaldības iepazīst ģeotermālā siltuma priekšrocības

09.11.2017. 11:11

Zemgales Plānošanas reģiona rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju un Somiju Bauskas un Jelgavas novadu pašvaldību pārstāvji iepazinušies ar ģeotermālā siltuma priekšrocībām.

Lielvircavas baznīcai jauns skārda jumta segums

08.11.2017. 15:40

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu un Vircavas evaņģēliski luteriskās draudzes privātajiem līdzekļiem, šomēnes Lielvircavas baznīcai pabeigti jumta remontdarbi. Vecais divslīpu krokotais azbestcementa lokšņu segums nomainīts pret jaunu skārda jumta segumu.

Lielplatones muižā restaurēs griestu apmetumu

07.11.2017. 16:36

Jelgavas novada pašvaldība guvusi apstiprinājumu Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā, kas paredz restaurēt Lielplatones muižas griestu apmetumu. Griestu atjaunošanas darbi iecerēti kādreizējā barona guļamistabā, kurā patlaban norit arī podiņu krāsns restaurācija.

Pieredzes braucienā noskaidro kā notiek darbs ar sociālā riska bērniem un jauniešiem Zviedrijā?

02.11.2017. 11:43

No pieredzes apmaiņas vizītes Zviedrijā, Nīčepingas pašvaldībā (Nyköping) atgriezusies Jelgavas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības vienība sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam septiņu cilvēku sastāvā. Vizīte norisinājās Ziemeļvalstu ministru padomes līdzfinansētā projekta “Sociālā iekļaušana ilgtspējīgām kopienām Ziemeļvalstu – Baltijas reģionā” ietvaros.

AGRI-URBAN projekta partneri tiekas Latvijā – Jelgavas novadā

18.10.2017. 14:12

Pagājušajā nedēļā no 9. līdz 12. oktobrim Jelgavas novada pašvaldībā viesojās gandrīz 20 cilvēku liela delegācija no astoņām valstīm, lai tiktos ar novada uzņēmējiem un partneriem. Projekta AGRI-URBAN ietvaros ārvalstu partneri iepazinās ar Jelgavas novada un Latvijas labās prakses piemēriem, kā efektīvi, mijiedarbojoties pilsētas un lauku teritorijām, var kvalitatīvi sekmēt uzņēmējdarbību un nodarbinātību lauku teritorijās.

Atklās TLMS "Valgunde" darināto sieviešu tunikveida kreklu izstādi

16.10.2017. 15:36

Lai atbalstītu kultūras mantojuma lietpratēju – meistaru – zināšanu un prasmju tālāknodošanu tunikveida Zemgales krekla darināšanā Jelgavas novada rokdarbniecēm, šogad tika realizēts projekts "Zemgales kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju pārmantošana", līguma Nr.17/1-14.2/K 18.

Noslēdzies LEADER+ projekts "Tinam prasmes kamolā - sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Jelgavas novadā”

16.10.2017. 15:06

Noslēdzies Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts "Tinam prasmes kamolā - sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Jelgavas novadā”. Projekta ieviešana tika uzsākta 2016. gada 28.septembrī. Projekta mērķis bija veicināt sabiedrisko aktivitāšu īstenošanu vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinot TLMS “Staļģene” audējām nepieciešamo aprīkojumu pasākumu īstenošanai.

Atzinīgi novērtē Zemgalē un Jelgavas novadā paveikto meliorācijā

12.10.2017. 11:38

Iepazīstoties ar sasniegtajiem rezultātiem Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) un citu Zemgales partneru ieviestajā projektā “NutrInflow”, meliorācijas eksperti no Somijas un Zviedrijas pozitīvi novērtējuši īstenotos risinājumus.

Diskutē par inovatīvu mācību materiāla izstrādi sporta jomā

05.10.2017. 14:41

ES līdzfinansētā Erasmus+ projekta “Fairplay and Hapiness through Sports” fokusgrupas sapulcē 29.septembrī aicinātie eksperti iepazinās ar projekta pētījumu rezultātiem un diskutēja par pētījumā norādītajām tēmām, kuras ir svarīgas projekta rezultātu sasniegšanai, tajā skaitā arī fiziskās audzināšanas pedagogu un sporta treneru inovatīvo mācību metožu materiāla izstrādē.

AGRI-URBAN projekta partneru tikšanās Latvijā – Jelgavas novadā

05.10.2017. 09:13

Nākamnedēļ - no 9. līdz 12. oktobrim Jelgavas novada pašvaldībā viesosies 20 cilvēku delegācija no astoņām valstīm, lai tiktos ar novada uzņēmējiem un partneriem. Projekta AGRI-URBAN ietvaros ārvalstu partneri iepazīsies ar Jelgavas novada un Latvijas labās prakses piemēriem, kā efektīvi, mijiedarbojoties pilsētas un lauku teritorijām, var kvalitatīvi sekmēt uzņēmējdarbību un nodarbinātību lauku teritorijās.

Sesavā un Jaunsvirlaukā uzbūvēti jauni apvienotie gājēju un velosipēdu celiņi

29.09.2017. 13:45

Ar jaunizbūvētu, apgaismotu gājēju-velo ietvi 636 metru garumā Sesavas pagastā un gājēju-veloceliņu 330 metru garumā Staļģenē Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā noslēgušies divi līdzfinansēti Eiropas lauksaimniecības fonda projekti lauku attīstībai. Abu celiņu izbūves pagastos tika aizsāktas šovasar, kuras kopsummā izmaksājušas ap 212 000 EUR.

“NutrInflow” partneri tiksies Zemgalē

27.09.2017. 16:07

Oktobra sākumā Zemgales reģionā viesosies projekta “NutrInflow” partneri no Somijas un Zviedrijas, apskatot Latvijas labās prakses piemērus un Zemgales reģiona pilotteritorijās īstenotās projekta aktivitātes.

Novadā turpinās ceļu rekonstrukcijas

27.09.2017. 08:43

Īstenojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētu projektu, šopavasar Jelgavas novadā rit ievērojamas asfalta ceļu rekonstrukcijas. Pašlaik konkrēti ceļa posmi Valgundē, Platonē un Sesavā jau noasfaltēti, savukārt Vircavā, Jaunsvirlaukā, Vilcē, Zaļeniekos un Kalnciemā norit zemes klātnes sagatavošanas darbi drīzumā veicamajai asfaltēšanai.

Valgundē, Platonē un Sesavā pabeigti ceļu asfaltēšanas darbi

27.09.2017. 08:41

Līdz ar rudens iestāšanos Jelgavas novada trīs pagastos noslēgušies ceļu asfaltēšanas darbi. Rekonstruēto ceļu posmi Valgundes un Platones pagastos jau nodoti ekspluatācijā, bet Sesavas pagastā diviem noasfaltētajiem ceļa posmiem rit noslēdzošās dokumentācijas saskaņošana. Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, konkrētās ceļu rekonstrukcijas veiktas ar kopējo garumu - 2,66 kilometri.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Abergavenny pārtikas festivālu

21.09.2017. 14:49

Jelgavas novada pārstāvji nupat atgriezušies no pieredzes apmaiņas brauciena Velsā. Vieta, kur norisinās Velsas lielākais pārtikas festivāls; vieta, kas vēlas atgriezties pie savām saknēm; vieta, kur cenšas atjaunot dabas vērtības – tāds ir iespaids, kas radies pēc viesošanās Abergavenny pilsētā, Agri – Urban projekta ietvaros.

Projekta ietvaros izstrādā ģeotūrisma maršrutu un izziņu taku pie Kalnciema vidusskolas

21.09.2017. 09:06

Noslēdzoties Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētam projektam “Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei”, šovasar Jelgavas novada ziemeļu daļā tika izstrādāts jauns ģeotūrisma maršruts, kas sākas Jelgavā, virzās gar Lielupes kreiso krastu cauri Kalnciemam, šķērso Lielupi un tālāk gar tās labo krastu atgriežas Jelgavā. Papildus tūrisma maršrutam Valgundes pagastā pie Kalnciema vidusskolas izveidota arī interaktīva izzinoša pastaigu taka.

Noslēdzies projekts “Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus”

18.09.2017. 17:53

Noslēdzies Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA) projekts “Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus”. Šī projekta izstrādes laikā projekta īstenotāji, uzklausot iedzīvotāju atsauksmes, nonāca pie secinājuma, ka veiksmīgi sakārtota dzīves telpa un apkārtējā vide veicinās estētisko audzināšanu, piederības, lepnuma un atbildības jūtu veidošanu Jelgavas novada cilvēkos.

Projekta noslēguma seminārā izvērtē rezultātus

06.09.2017. 09:58

Augusta beigās Recklinghauzenas pašvaldībā Vācijā uz projekta “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” noslēgumu ieradās projektā iesaistīto valstu – Latvijas (Jelgavas novada pašvaldība), Zviedrija (Sormlandes apgabals), Polijas (Vodzislavas rajons) un Vācijas (Reklinghausenas apgabals) – pārstāvji.

Forumā diskutē par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību un pašvaldību attīstību

25.08.2017. 14:10

24.augustā Jelgavas novada pašvaldības zālē norisinājās forums “Pilsētas un lauku mijiedarbība vietējās ekonomikas izaugsmei”. Pasākumā piedalījās “Agri Urban” projekta eksperts Āris Ādlers, kurš prezentēja jau paveikto Jelgavas novada Uzņēmējdarbības attīstības plāna līdz 2028.gadam izstrādē, kā arī vēl tuvākajā laikā veicamos uzdevumus.