+A A
Svētdiena, 20. Janvāris, 2019
Aļģirds, Orests, Oļģerts, Alģis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Aktualitātes

Zaļenieku profesionālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi atgriezušies no praksēm citās Eiropas valstīs

17.01.2019. 15:25

Ar profesionālās izglītības programmas “Autotransports” audzēkņu pieredzes apmaiņas pasākumu ir noslēgušās Zaļenieku komerciālās amatniecības vidusskolas audzēkņu prakses un pedagogu profesionālā pilnveide Eiropas Savienības Erasmus + programmas 1.pamatdarbības profesionālās izglītības sektora mobilitātes projektā „Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē”.

Aicina piedalīties bezmaksas fitnesa nodarbībās kopā ar treneri

17.01.2019. 14:08

Jelgavas novada iedzīvotāji aicināti piedalīties BEZMAKSAS fitnesa nodarbībās kopā ar treneri. 

Aicina aizpildīt aptauju par piļu un muižu parkiem

16.01.2019. 16:27

Zemgales plānošanas reģions aicina potenciālos ceļotājus paust viedokli, piedaloties aptaujā, kuras mērķis ir uzzināt apmeklētāju viedokli par pašreizējo tūrisma piedāvājumu un nepieciešamajiem pakalpojumu uzlabojumiem Latvijas un Lietuvas piļu un muižu parkos. Iegūtos rezultātus un secinājumus plānots izmantot piļu un muižu parku tūrisma maršrutu izstrādē.

Noslēdzas NutrInflow projekts

15.01.2019. 15:13

Aizvadot starptautisku semināru un konferenci Somijā, ir noslēdzies projekts “NutrInflow”, ar kura atbalstu Zemgalē ieviesti vairāki mūsdienīgi meliorācijas sistēmu risinājumi, kas veicinās Baltijas jūras piesārņojuma mazināšanu.

Apstiprināti trīs jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi

09.01.2019. 15:29

Pērnā gada nogalē noslēgusies projektu izvērtēšana Jelgavas novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Projektus konkursam bija iesniegušas 5 dažādas organizācijas, no kurām vērtēšanas komisija apstiprinājusi 3 projektus, kuri tiks īstenoti 2019.gadā.

Bezmaksas uztura nodarbības “Četri gadalaiki” - ziema

07.01.2019. 16:39

Ikviens interesents aicināts uzzināt ēdienu gatavošanas noslēpumus bezmakasas uztura nodarbību ciklā  “Četri gadalaiki” - ziema. Nodarbībās būs iespējams apgūt veselīga uztura pamatprincipus ziemas sezonā - ēdienkartes izveidošanu, iepirkšanos un gremošanas norises fizioloģiskajiem procesiem. Papildus teorētisko zināšanu apguvei, nodarbības dalībnieki varēs darboties arī praktiski - pagatavot gardus pākšaugu ēdienus. Nodarbības vadīs veselības konsultante Dace Meija.

Atklāj jaunizbūvēto pašvaldības ceļu

07.01.2019. 14:46

Pirmdien – 7. janvārī Jelgavas novada pašvaldība, klātesot Zemkopības ministram Jānim Dūklavam, autoceļa būvniekiem un uzraugošo institūciju pārstāvjiem, Līvbērzes pagastā atklāja jaunizbūvēto pašvaldības ceļu “Kūdras purvs – Mellene”. Jaunais ceļš ir nozīmīgs posms pašvaldības ceļu rekonstrukcijas programmā, kas ievērojami uzlabos divu lielu uzņēmumu saimniecisko darbību un atvieglos AS “Latvijas valsts mežiem” apkārtējo meža kopšanu un apsaimniekošanu. Ceļš sākas no pašvaldības autoceļa “Svētvaldes - SIA “Laflora” – purvs” un turpinās līdz privātīpašuma “Melnā oga” robežai. Autoceļa izbūves izmaksas pašvaldība sedza no saviem budžeta līdzekļiem, ņemot aizņēmumu valsts kasē.

Lauku partnerība “Lielupe” izsludina konkursu uzņēmējdarbības projektu ieviešanai

28.12.2018. 13:11

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā: “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”.

Veic Lielplatones muižas dārznieka namiņa izpēti

17.12.2018. 09:45

Jelgavas novada vēsturiskajam objektam – Lielplatones muižas ansambļa ēkai «Dārznieka namiņš» – ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu šomēnes uzsākta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Arhitekti, mākslas vēsturnieki un restauratori līdz pat vasarai strādās ar vēstures materiāliem, veiks ēkas uzmērīšanu un būvdetaļu un interjera apdares izpēti.

Dabaszinātnes nākotnes karjerai

14.12.2018. 10:48

Karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Zinātniskais teātris” š.g. 21. novembrī Aizupes pamatskolas 5. – 7. klašu skolēniem aizraujošā veidā bija iespēja uzzināt ķīmijas un fizikas nozīmi nākotnes profesiju izvēlē.

Dabas gardumu meistarklasē skolēni iepazīst dārzeņu, augļu un ogu pārstrādes nozari

14.12.2018. 10:44

Karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Dabas gardumi” š.g. 5. novembrī Aizupes pamatskolas 1. – 4. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar SIA “Positive Foods”  uzņēmuma darbību dārzeņu, augļu un ogu pārstrādē.

Projekta "Lauku māksla" koordinatori gūst pieredzi Itālijā

14.12.2018. 10:08

Novembra beigās Lauku partnerības “Lielupe” pārstāvji devās pieredzes apmaiņā uz Friuli Venezia Giulia reģionu Itālijā, kura laikā iepazinās ar vietējiem labās prakses piemēriem uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai, kā arī mākslas jomā.

Mentori apgūst zināšanas apmācībās Lietuvā

04.12.2018. 09:19

Astoņi Jelgavas novada pašvaldības dienas centru vadītāji  no 27.- 29. novembrim devās uz Paņevežiem, kur projekta ietvaros kopā ar lietuviešu kolēģiem piedalījās  3 dienu apmācībās mentoriem darbā ar cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām.

Lauku partnerībai “Lielupe” piešķirts priekšfinansējums divu projektu attīstībai

03.12.2018. 12:13

Jelgavas novada pašvaldība lēmusi par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrības Lauku partnerība „Lielupe" (LP „Lielupe”) divu projektu attīstībai. To galvenais uzdevums ir veicināt tūrisma un vietējo uzņēmēju konkurētspēju, tādejādi sekmējot ilgtspējīgu lauku teritorijas attīstību.

Noslēgušās pirmās Pierīgas gidu apmācības

30.11.2018. 12:12

Projekta  “Tūrisms kopā” ietvaros notikušajās Pierīgas gidu apmācībās tika aicināti piedalīties esošie un topošie gidi,  kuri ikdienā vēlas strādāt Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu teritorijās. Apmācību mērķis bija iepazīstināt gidus ar tuvumā esošajiem tūrisma un apskates objektiem, veicināt to savstarpējo sadarbību, lai Pierīgas iedzīvotājiem un viesiem tiktu nodrošināts kvalitatīvs tūrisma pakalpojums. No Jelgavas novada apmācībās piedalījās Vilces muižas gide un Tūrisma informācijas punkta vadītāja Elita Priedniece un topošā gide Ramona Zariņa, kura praktizējas Lielvircavas muižā.

Nākamgad Valgundē 1. vasaras poldera kanālam veiks atjaunošanas darbus

28.11.2018. 16:06

Lai nodrošinātu pietiekamu pretplūdu aizsardzību Valgundes pagasta teritorijā, nākamgad 1. vasaras polderī, kas atrodas netālu no pagasta ciema “Vītoliņi”, Lielupes labajā krastā, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” paredzējuši veikt pārtīrīšanas un pārbūvēšanas darbus. Tā kā objekta sateces baseins atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) – dabas parkā “Svētes paliene”, projektam veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Jelgavas novada domes deputāti ar projektu un tā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu kā arī ekspertu sniegtajiem atzinumiem iepazinās 28. novembra domes sēdē un vienbalsīgi lēma atbalstīt poldera kanāla tīrīšanu.

Zemgales ciema rokdarbnieces aktualizē tautisko brunču aušanas prasmes

27.11.2018. 16:12

Glūdas pagasta biedrība "Attīstības centrs - Dzīvo gudri" no 2018.gada 23.maija līdz 2018.gada 15.decembrim īsteno Valsts Kultūrkapitāla fonda , Zemgales Plānošanas reģiona un  AS Latvijas Valsts meži finansiāli atbalstīto projektu "Aušanas amata prasmju attīstība un popularizēšana Zemgales ciemā".

Diskutē par projekta rezultātiem sporta jomā

20.11.2018. 10:26

ES līdzfinansētā Erasmus+ projekta “Fairplay and Hapiness through Sports” rezultātu izvērtēšanas seminārā 9.novembrī Jelgavas novada sporta pedagogi, treneri, iestāžu speciālisti un citi interesenti iepazinās ar projekta pētījuma rezultātiem, treniņciklu, mācību metodēm, atklātā sporta turnīra rezultātiem un diskutēja par projekta aktivitātēm.

Elejas muižas parka un Tējas namiņa gidei jauns jūgendstila laika tērps

06.11.2018. 10:31

Nenoliedzami viena no muižu, piļu, vēsturisko ēku un telpu pagātnes liecībām ir dažādu laikmetu tērpi. Tie piesaista tūristu uzmanību, jo gida, kurš tērpts vēsturiskā tērpā, stāstījums par senatni šķiet saistošāks un interesantāks. Vēloties paspilgtināt Elejas muižas parka ekskursiju un pasākumu piedāvājumu, šoruden tā gidei radīts jauns 20. gadsimta sākuma tērps – “Gibsona meitenes stila kostīms”.

Iedzīvotāji aicināti piedalīties bezmaksas veselības deju nodarbībās

01.11.2018. 12:04

VESELĪBAS DEJA – katram vecumam! Projekta "Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā" ietvaros, ikviens interesents aicināts bez maksas apmeklēt nodarbības "Veselības deja".