+A A
Ceturtdiena, 9. Aprīlis, 2020
Valērija, Žubīte

Aktualitātes

Uzlabo pieaugušo tālmācības procesu

08.04.2020. 08:46

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 13 mēnešu laikā ar partneriem no Itālijas un Igaunijas īstenoja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu Adult ReStart skolu izglītības sektorā “Restarting adult learning skills through new teaching methods” (“Pieaugušo izglītības prasmju atjaunošana, izmantojot jaunas mācību metodes”). Projekta īstenotāji vēlējās realizēt pieaugušo izglītojamo tālmācības formas uzlabošanu, tāpēc projektā pedagogus aktīvi izglītoja par modernākajām tehnoloģijām un jauniem mācīšanas paradumiem.

Jelgavas novada skolās norisinājās Tehniskās jaunrades dienas

07.04.2020. 08:57

No š.g. 3. līdz 10. martam projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Jelgavas novada skolās norisinājās Tehniskās jaunrades dienas, kuru laikā, izmantojot pasaulē populāro "hands-on" pieeju, izglītojamie centās izprast dažādu lietu darbības pamatprincipus.

Izglītības iestāžu atbalsta personāls apmācībās gūst pieredzi turpmākam darbam

23.03.2020. 14:03

Jelgavas novadā īstenotā Erasmus+ projekta par atbalsta vadības sistēmas izveidi emocionāli un fiziski iekļaujošai izglītībai skolā ietvaros Jelgavas novada izglītības iestāžu atbalsta speciālistu komanda (formēta atklāta konkursa rezultātā), kuras sastāvā bija psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, medmāsa un Izglītības pārvaldes galvenais speciālists izglītojamo atbalsta jautājumos no 9. līdz 13. martam devās uz Turku pilsētu Somijā. 

Līdz 6.aprīlim aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

02.03.2020. 13:41

Jelgavas novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020.gada 2.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Lietu internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā – noslēgums un jauns sākums

28.02.2020. 10:59

Lai noslēgtu projekta pirmo periodu un strādātu pie 2.perioda pieteikuma iesniegšanas, februāra vidū Jelgavas novada pašvaldības speciālisti piedalījās URBACT projekta “Lietu internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā” (saīsinājumā – IoTXchange)  noslēguma sapulcē Vāsā, Somijā. Projekta mērķis ir veicināt lietu interneta izmantošanu ilgtspējīgai attīstībai, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī ilgtspējīgu vides un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Izdots ceļvedis laivotājiem “Iekustini Lielupi”

26.02.2020. 16:22

2020.gada Balttour starptautiskās tūrisma izstādes – gadatirgus ietvaros, no 31.janvāra līdz 2.februārim Zemgales novada apvienotajā stendā tika prezentēta Leader sadarbības projekta  “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” ietvaros izstrādā Lielupes ūdenstūrisma karte – informācijas ceļvedis laivotājiem.

Pēdējā darba semināra tikšanās

25.02.2020. 10:53

21.februārī uz pēdējo darba semināru tikās  projekta “ Personu ar speciālām vajadzībām iekļaušana darba tirgū” (New Skils) Nr. LLI-404 projekta darba grupa un vadība grupa, uz kuru tika aicināti gan sociālā darba speciālisti, gan dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji un citas ieinteresētās personas.

Kalnciema vidusskolas skolēni Polijā apgūst zināšanas par reklāmu uzņēmējdarbībā

24.02.2020. 16:05

Laikā no 2020.gada 9. līdz 15.februārim 6 skolēni un 2 pavadošie pedagogi no Kalnciema vidusskolas Erasmus+ projekta ietvaros viesojās Polijā pie projekta sadarbības partneriem Vodzislavas Slaški pilsētas vidusskolā, kura laikā apguva jaunas zināšanas un prasmes par tēmu – reklāma uzņēmējdarbībā.

Piedalies skolēnu konkursā “Aizved klasi piedzīvojumā!”

20.02.2020. 15:53

Hei, skolēn! Vai zini, kur šajā pavasarī meklēt īstu piedzīvojumu? To noteikti atradīsi, ja dosies iepazīt Pierīgas tūrisma piedāvājumu! Piedalies Mārupes, Babītes, Olaines, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu vispārējās izglītības iestādēm organizētajā skolēnu konkursā „Aizved klasi piedzīvojumā!”, sastādi visinteresantāko tūrisma maršrutu un ļaujies tā īstenošanai dzīvē!

Vilces muižā rit griestu konservācijas darbi

11.02.2020. 14:47

Vilces muižas kungu mājā februāra mēnesī tika uzsākti griestu konservācijas darbi.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas Restauratoru nams uzsāk meistarklašu organizēšanu restaurācijas un celtniecības nozares profesionāļiem

10.02.2020. 13:28

Nedēļas nogalē - no 7. līdz 9. februārim Zaļeniekos, Restauratoru namā notika meistarklase restaurācijas un celtniecības nozares profesionāļiem vēsturiskās mozaīkas veidošanas tehnikā, ko vadīja meistare no Vācijas Svenja Teichert.

Rokasgrāmatas padomdevējiem/ mentoriem izstrādāšana

10.02.2020. 11:49

Uzsākot projektu tika uzsākts arī darbs pie rokasgrāmatas padomdevējiem/ mentoriem izstrādāšanas.

Anīkšķos notika projekta “Personu ar īpašajām vajadzībām iekļaušana darba tirgū” noslēguma konference

07.02.2020. 13:11

2020.gada 6. februārī , Anīkšķos notika Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta “Personu ar īpašajām vajadzībām iekļaušana darba tirgū” LLI-404 (NEW SKILL) noslēguma konference.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pozitīvie lēmumi karjeras izvēlē”

04.02.2020. 14:36

2020.gada 20.janvārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Vircavas vidusskolas un Līvbērzes pamatskolā 9.klases skolēni piedalījās Karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Pozitīvie lēmumi karjeras izvēlē”.

Šķibes pamatskolas pedagogi uzsāk darbu Erasmus+ projektā “Matemātika pamatskolas skolotājiem”

29.01.2020. 08:09

Laika posmā no 22. līdz 25. janvārim, 2 Šķibes pamatskolas pedagogi kopā ar Attīstības nodaļas pārstāvi devās uz Santandersu Spānijā, lai piedalītos projekta pirmajā sanāksmē un pārrunātu ar projekta uzsākšanu saistītos organizatoriska un saturiska rakstura jautājumus.

Aizupes pamatskolas pedagogi “ēno” Īrijas kolēģus

22.01.2020. 16:45

Laikā no 2020.gada 13. līdz 17.janvārim 2 Aizupes pamatskolas pedagogi devās pedagoģiskā darba vērošanas pieredzē uz Korkas pilsētu Īrijā, lai iepazītos ar jaunām metodēm, apgūtu jaunas prasmes valodu mācīšanā un pēcāk arī aprobētu Aizupes pamatskolā. Pedagogi plāno ar iegūtajām zināšanām un prasmēm dalīties arī ar citu novada un Jelgavas pilsētas skolu kolēģiem.

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Personu ar speciālām vajadzībām iekļaušana darba tirgū" aktivitāšu norise novadā

22.01.2020. 08:47

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas  projekts "Personu ar speciālām vajadzībām iekļaušana darba tirgū" (New Skills) norit kopš  2018.gada februāra. Jau no projekta ieviešanas sākuma visi trīs sadarbības partneri - Jelgavas novada pašvaldība,  Anīkšču mākslas inkubators  un  Paņevežas biznesa konsultāciju centrs kopīgi  desmit. 

Jelgavas novada skolu audzēkņi apgūst prasmes elektronikas un mehatronikas jomā

17.01.2020. 08:08

Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros š.g. 14. un 15. janvārī trīs skolās notika tehnisko prasmju darbnīcas elektronikas un mehatronikas jomā, kuru laikā, praktiski darbojoties, izglītojamie attīstīja jaunas kompetences un tehnisko domāšanu.

Kalnciemā ir pabeigts dzīvokļa remonts

15.01.2020. 15:31

Nodrošinot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem un jauniešiem, kuri šobrīd dzīvo sociālajā aprūpes centrā «Eleja», pabeigti telpu atjaunošanas darbi Kalnciemā, Draudzības ielas 12a-87, kur paredzētas 4 vietas ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Darbi veikti projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/002 “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Izglītības iestāžu atbalsta speciālisti aicināti pieteikties apmācībām Somijā

09.01.2020. 16:36

Jelgavas novadā īstenotais Erasmus+ projekts par atbalsta vadības sistēmas izveidi emocionāli un fiziski iekļaujošā izglītībā skolā piedāvā iespēju Jelgavas novada izglītības iestāžu atbalsta personālam, kā piemēram - psihologam, sociālajam pedagogam, speciālajam pedagogam, logopēdam un medmāsai 2020.gada marta mēnesī (9.-13.marts, neskaitot 2 ceļojuma dienas) doties uz Turku pilsētu Somijā, lai 5 dienu intensīvos kursos apgūtu jaunas metodes, zināšanas, prasmes un iemaņas, kas veicinātu labas prakses izmantošanu emocionāli un fiziski iekļaujošas vides attīstībā un novērstu skolēnu priekšlaicīgu mācību pamešanu.