+A A
Piektdiena, 27. Aprīlis, 2018
Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Aktualitātes

AGRI –URBAN projekta noslēguma tikšanās Latvijā

25.04.2018. 14:29

Lai atskatītos uz paveikto darbu divu gadu garumā un prezentētu kopīgi izstrādāto plānu, marta nogalē uz URBACT programmas projekta AGRI-URBAN noslēguma tikšanos tika aicināti visi projektā iesaistītie cilvēki.

Vietējo un ekoloģisko produktu izmantošana skolu ēdināšanā? Jā, tas ir iespējams! Södertälje piemērs Zviedrijā

23.04.2018. 16:00

Aprīlī URBACT programmas “AGRI-URBAN” projekta ietvaros notika trīspusēja tikšanās pie projekta partnera Södertälje pašvaldībā Zviedrijā. Vizītes ietvaros Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji apmeklēja Moraberg vidusskolas ēdnīcu, kur pavāre iepazīstināja ar procesu, kā pašvaldības vidusskolā tiek organizēta veselīgas pārtikas sagatavošana skolēniem un darbiniekiem, kā arī tika apskatīta virtuve, ēdamzāle un procesu, kā ēdiens tiek servēts "Zviedru galda" veidā. Pēc iepazīšanās šajā ēdnīcā tika ieturētas pusdienas un bija iespēja degustēt dažādos ēdienus no plašās ēdienkartes. Pēc veselīgas maltītes ieturēšanas, domu un iespaidu apmaiņas pie pusdienu galda notika diskusija pašvaldības Uztura nodaļā, kura izvietota vidusskolas telpās. Savas prezentācijas sniedza Kerstin Sjölin - Uztura nodaļas direktora asistente un Anna Svartsjö. Sarunas laikā viņas informēja par Uztura nodaļas organizatorisko un operacionālo darba procesu, un dalījās pieredzē par publisko iepirkumu.

Sporta pedagogi seminārā apgūst jaunas metodes sporta nodarbību vadīšanā un iepazīstas ar projektā izstrādātu rokasgrāmatu

19.04.2018. 11:12

Laikā no 2018.gada 13. līdz 14.aprīlim Jelgavas novada Sporta centrā seminārā tikās 8 Jelgavas novada Sporta centra treneri un sporta pedagogi, lai apgūtu jaunas metodes ikdienas darbā ar bērniem un noklausītos 2 treneru gūto pieredzi seminārā Atēnās, Grieķijā šā gada 2018.gada janvārī, kas tika organizēts ar mērķi prezentēt starptautiskā projekta darba grupas izveidoto unikālo mācību materiālu un apmācīt projekta konsorcija dalībnieku sporta pedagogus un trenerus pēc rokasgrāmatas “Vērtību mācīšana bērniem sportojot: 120 spēles laimīgiem bērniem” vadlīnijām.

Zaļeniekos asfaltēs pašvaldības ceļu astoņu kilometru garumā

16.04.2018. 17:22

Šovasar, piesaistot gan Eiropas Savienības finansējumu, gan ieguldot Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļus, Zaļenieku pagastā “Ķemeru-Zanderu” ceļam paredzēts veikt asfaltēšanas darbus. Asfaltēšana pašvaldības ceļā aizsākās jau pērn, kad, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, noasfaltēja pirmos divus kilometrus. Šogad, turpinoties aizsāktajam projektam un realizējot vēl vienu projektu, pašvaldība ieplānojusi kopumā noasfaltēt gandrīz astoņus kilometrus.

Veselības dienas Jelgavas novadā

13.04.2018. 10:47

Divas intensīvu veselīgo aktivitāšu dienas gaidāmas Jelgavas novada Kalnciema, Glūdas,  Valgundes, Līvbērzes, un Lielplatones pagastos, jo ar saukli ''ĒD, KUSTIES, SAJŪTIES un ESI VESELS!" gaidāmas dažādas meistarklases - veselīgam uzturam, veselības stāvokļa pārbaudei, deju nodarbībām, nūjošanai un zināšanu apguvei par sirds veselību.

Šovasar astoņos pagastos atjaunos grants ceļu segumu

12.04.2018. 16:17

Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus, Jelgavas novada pašvaldība šogad ieplānojusi īstenot projektu “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”. Tas paredz astoņos novada pagastos teju 5,5 miljonu eiro apmērā veikt ievērojamas grants ceļu rekonstrukcijas. Noslēgtais darījums ar būvniecības firmu nosaka, ka pirmie sagatavošanas darbi, kas saistās ar ceļa uzmērīšanu, teritorijas attīrīšanu no kokiem, esošo ceļa zīmju demontāžu un citiem darbiem, pagastos aizsākušies jau šonedēļ. Savukārt zemes klātnes atjaunošanas darbi un nepieciešamie meliorācijas pasākumi ieplānoti vasarā.

Zaļenieku muižā turpināsies logu restaurācijas

11.04.2018. 11:08

Piesaistot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzekļus, Jelgavas novada pašvaldība šogad Zaļenieku Zaļajai muižai restaurēs četrus logus. Pēdējos gados ieguldot muižā gan pašvaldības finansējumu, gan projektu līdzekļus, atjaunotas, saglabātas un restaurētas vairākas atsevišķas ēkas detaļas, tostarp vairāki logi. Šogad par 16 135 EUR muižā turpināsies logu restaurācijas, atjaunojot trīs Lielās zāles logus un vienu centrālo rizalīta apaļo sešrūšu loga vērtni, kas atrodas virs muižas ieejas durvīm.

Erasmus+ projekta noslēguma konferencē prezentē rezultātus un ilgtspēju

10.04.2018. 16:18

Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā 20. martā noritēja Erasmus+ programmas projekta “Praktisko zināšanu pilnveide” noslēguma konference. Projekts sniedzis iespēju profesionālās izglītības programmas audzēkņiem praktizēties savā specialitātē pie izglītības iestādes sadarbības partneriem Eiropas Savienībā – Spānijā, Portugālē, Francijā un Vācijā.

Tradicionālais – mūsdienīgais. Kā to savieno Horvātijā?

09.04.2018. 11:08

Martā URBACT programmas “AGRI-URBAN” projekta ietvaros notika tikšanās pie projekta partnera Petrinjas pašvaldībā Horvātijā.

Francija. Bioloģiskā un vietējā pārtika izglītības iestāžu ēdināšanā

09.04.2018. 09:46

Februārī URBACT programmas “AGRI-URBAN” projekta ietvaros notika tikšanās pie projekta partnera Mouans-Sartoux pašvaldībā Francijā. Vizītes ietvaros apmeklējām vietējo skolas ēdnīcu, kur iepazināmies ar procesu, kā pašvaldības iestādēs tiek organizēta veselīgas un ilgtspējīgas pārtikas sagatavošana skolēniem un pašvaldības darbiniekiem.

Izzina, kā notiek darbs ar sociālā riska bērniem un jauniešiem Norvēģijā

05.04.2018. 16:05

No pieredzes apmaiņas vizītes Norvēģijā, Ostfoldas reģionā un Fredrikstadē atgriezusies Jelgavas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības vienība sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam septiņu cilvēku sastāvā. Vizīte norisinājās Ziemeļvalstu ministru padomes līdzfinansētā projekta “Sociālā iekļaušana ilgtspējīgām kopienām Ziemeļvalstu – Baltijas reģionā” ietvaros.

Kalnciemā projekta ietvaros plāno izveidot vides izziņu veicinošu infrastruktūru

29.03.2018. 09:37

Jelgavas novada domes deputāti 28.marta domes sēdē atbalstīja lēmumprojektu, paredzot piešķirt 4288 EUR lielu pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas vides aizsardzības fonda projektam “Iepazīsti un saudzē”. Projekts paredz labiekārtot nelielu posmu dabas lieguma “Kalnciema pļavas” teritorijā, kas atrodas pie šosejas Kalnciems-Kaiģi.  Bioloģiskās daudzveidības izzināšanai iecerēts pie Vecbērzes upes uzstādīt arī skatu torni, gājēju tiltiņu, soliņus un informācijas stendus.

Konference “Profesionālās izglītības problēmas un iespējas”

14.03.2018. 15:04

Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā 20. martā noritēs Erasmus+ programmas projekta “Praktisko zināšanu pilnveide” noslēguma konference. Projekts sniedzis iespēju profesionālās izglītības programmas audzēkņiem praktizēties savā specialitātē pie izglītības iestādes sadarbības partneriem Eiropas Savienībā – Spānijā, Portugālē, Francijā un Vācijā. Savukārt Zaļenieku komerciālās amatniecības vidusskolas telpās drīzumā tiks uzsākts darbs pie “Restaurācijas nama” izveides.

Uzzini, smelies iedvesmu un īsteno savu projekta ideju!

13.03.2018. 10:46

Biedrība lauku partnerība “Lielupe” aicina visus interesentus uz 2018. gada biedru kopsapulci/ pieredzes semināru “LEADER iespējas Tavai attīstībai Jelgavas un Ozolnieku novados”, kas notiks 22. martā no plkst. 9.30 līdz 14.30 Lielvircavas muižā, Jelgavas novadā.

Starptautiskās Sieviešu dienas pasākumā, ievadot Eiropas Kultūras mantojuma gadu, iepazīst latviešu tautastērpus

12.03.2018. 15:24

Aizvadītās nedēļas nogalē 9. martā Jelgavas novada pašvaldības administrācijas, pagastu darbinieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji tikās svinīgā pasākumā, kas vienlaikus bija arī Europe Direct informācijas centra (EDIC) pirmais šī perioda 2018-2020 un Eiropas Kultūras mantojuma gada ieskaņas pasākums.

Lielupes pieguļošās pašvaldības vienojas kopējā projektā

01.03.2018. 10:51

Šodien, 1. martā Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune noslēdza sadarbības līgumu ar Bauskas, Ozolnieku, Rundāles un Babītes novada pašvaldībām projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” īstenošanā. Projekta aktivitātes paredz Lielupes pieguļošajās pašvaldībās veikt Lielupes atveseļošanas pasākumus un attīstīt ūdens tūrisma pakalpojuma infrastruktūru.

Projekta konkursam virza četrus pieteikumus

28.02.2018. 15:21

Jelgavas novada dome 28. februāra domes sēdē atbalstīja vairākus lēmumprojektus, kas attiecas uz pašvaldības iesaisti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātā projektu konkursā. Ar biedrības Lauku partnerība “Lielupe” starpniecību novadā iecerēts veikt četras dažādas aktivitātes: Valgundē Kalnciema vidusskolas sporta hallē plānots uzstādīt kāpšanas sienu sportiskām nodarbēm, Elejas pagasta skvērā ierīkot bērniem aktīvās atpūtas elementus, Svētes keramikas darbnīcai un Glūdas amatniecības darbnīcai iegādāt aprīkojumu, savukārt novada sportistus nodrošināt ar cīņas paklāju.

Uzsākti restaurācijas darbi Lielplatones muižas vešūzim

28.02.2018. 14:29

Lielplatones muižas ansamblī, kas aptver vairākas vēsturiskas ēkas, dīķi, Hānu dzimtas kapus un parku, uzsākti restaurācijas darbi, lai atjaunotu senatnīgo veļas mazgāšanas ēku. Vešūzis atrodas muižas kompleksa Ziemeļu daļā, netālu no upes krasta un taciņas cauri parkam. Būvniecības procesā paredzēts veļas māju atjaunot autentisku 18. un 19. gadsimtam, veicot restaurāciju gan no ārpuses, gan iekšpuses. Būvniecībai nepieciešamās izmaksas Jelgavas novada pašvaldība segs gan no budžeta līdzekļiem, gan izmantojot projekta finanses. 

Skolēni veido savu nākotnes scenāriju

23.02.2018. 09:54

Projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros Līvbērzes pamatskolā 2017.gada 7.novembrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mans nākotnes scenārijs!”, kura laikā skolā viesojās Latvijas mākslas akadēmijas  dizaina nodaļas pasniedzēja un biedrības “Radošā partnerība” vadītāja Aija Freimane.

Izsludināts konkurss “Mēs savai videi – 2018”

22.02.2018. 14:42

No 5. marta Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties ikgadējam pašvaldības finansētam iedzīvotāju projektu konkursam “Mēs savai videi”, kas notiek jau ceturto gadu pēc kārtas. Ņemot vērā iepriekšējā gada kvalitatīvi izstrādātās un pamatotās idejas, dome lēmusi šogad konkursa kopējo finansējumu paredzēt 23 000 EUR apmērā.