+A A
Otrdiena, 20. Februāris, 2018
Smuidra, Vitauts, Smuidris
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Aktualitātes

Sodītes strauta ūdens iemītnieku izpētes rezultāti

05.02.2018. 15:28

Veidojot vienu no pirmajām divpakāpju  ūdensnotekām Sodītes strautā, praksē tika pārbaudīta koncepcija par  šādu ūdensnoteku daudzfunkcionalitāti, kas vienlaikus ne tikai  uzturētu  ūdens plūsmu mazūdens periodos,  akumulētu kušanas un lietavu ūdeņus  mazinot  plūdu riskus, bet arī nodrošinātu  ūdensteci apdzīvojošo organismu saglabāšanos, tā veicinot arī ūdeņu bioloģiskās  pašattīrīšanās  procesus, kas arī ir viens no Projekta Nutrinflow galvenajiem mērķiem  - mazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā.

Europe Direct informācijas centrs Jelgavas novada pašvaldībā uzsācis jaunu projekta periodu

24.01.2018. 16:14

Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Jelgavas novada pašvaldībā saņēmis apstiprinājumu darbībai turpmākajiem trīs gadiem (līdz 2020. gadam). Šis ir jau ceturtais sasaukums, kam saņemts EDIC projekta apstiprinājums. Centrs darbojas kopš 2005. gada.

Iznākusi Europe Direct Informācijas centra jaunā brošūra “Eiropas Savienībai 60. 1957-2017.”

11.01.2018. 09:10

Nupat iznākusi Europe Direct Informācijas centra (EDIC) Jelgavā izdotā gadskārtējā Eiropas Savienības tēmai veltītā brošūra “Eiropas Savienībai 60. 1957-2017.”

Lauku partnerība "Lielupe" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstībai

10.01.2018. 16:11

Biedrība Lauku partnerība "Lielupe" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai. Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projekta ietvaros novadā attīstīs ūdens tūrismu

08.01.2018. 11:23

Ar mērķi iesaistīt Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas) upes atveseļošanas pasākumos – attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, tādējādi veicinot upes izmantošanu, ūdens aerāciju un upes atveseļošanos, trīs lauku partnerības - “Lauku partnerība “Lielupe”, biedrība “Pierīgas partnerība”, un “Bauskas rajona lauku partnerība” vienojušās kopēja projekta īstenošanā. Tā ietvaros arī Jelgavas novada pašvaldībā noritēs dažādas aktivitātes, tostarp laivu piestātņu izveidošana trīs pagastos.

“Godīga spēle un gandarījums sportā” darba grupas sapulce Rumānijā

02.01.2018. 10:00

Laikā no 2017.gada 11. līdz 14.decembrim Jelgavas novada Sporta centra direktora vietniece Inguna Čākure un Attīstības nodaļas izglītības projektu vadītājs Gatis Kasparinskis piedalījās Erasmus+ programmas projekta Nr.2016-2859-/001-001 “Godīga spēle un gandarījums sportā” darba grupas sapulcē Aleksandra Joana Kuza Universitātē, Jasī pilsētā, Rumānijā. Sapulces mērķis bija veicināt brīvprātīgas darbības sportā un sociālo iekļaušanu, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un sekmējot izpratni par veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu svarīgumu, atbalstot bērnu plašāku piedalīšanos sportā un nodrošinot visiem vienlīdzīgas iespējas nodarboties ar sportu.

Aicina uzņēmējus iegūt jaunas iemaņas savas uzņēmējdarbības attīstībai un dalīties pieredzē

28.12.2017. 10:25

Lauku partnerība “Lielupe” un Liepājas rajona partnerība aicina arī 2018.gadā pieteikties esošos un potenciālos lauku uzņēmējus, ģimeņu saimniecības, biedrības, kas attīsta saimniecisko darbību dalībai starptautiskā LEADER sadarbības projektā “Par ilgtspējīgu sadarbību laukos”.

Jelgavas novads iesaistas projektā “Tūrisms kopā”

22.12.2017. 08:47

Ar mērķi sadarboties un vienotās mārketinga aktivitātēs popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju  iedzīvotājiem un viesiem projektā “Tūrisms kopā” apvienojušies seši Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas — biedrība “Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība “Lielupe” un “Partnerība “Daugavkrasts”” — kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām — Olaines, Ozolnieku, Jelgavas, Ķekavas, Babītes un Mārupes novadiem.

Lielplatonē atvērs nelielu trenažieru zāli

20.12.2017. 16:55

Jelgavas novada pašvaldība, piesaistot projekta finanses un sadarbojoties ar Lielplatones vietējo uzņēmēju pagastā, izveidojusi iedzīvotājiem nelielu trenažieru zāli. Sporta telpa, kas atrodas pagasta centrā blakus veikalam “Aibe” un pastam, iedzīvotājiem pieejama būs no jaunā gada.

Uzņēmēju tikšanās SAM 3.3.1. projekta ietvaros

19.12.2017. 14:45

Jelgavas novada pašvaldības telpās 14. decembrī noritēja novada uzņēmēju tikšanās. Tā organizēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrēta projekta ietvaros, kas paredz nākamgad novadā uzņēmējiem savos uzņēmumos izveidot papildus darba vietas.

Zemgales ciema rokdarbnieces pilnveido aušanas prasmes

11.12.2017. 17:19

   Glūdas pagasta biedrība „Attīstības centrs – Dzīvo gudri” no 2017.gada 16.jūnija līdz 2017.gada 15.decembrim īsteno Valsts Kultūrkapitāla fonda, Zemgales Plānošanas reģiona un AS Latvijas Valsts meži finansiāli atbalstīto projektu “Mans lakats Latvijai”. Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Zemgales kultūrvides attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojums saglabāšanā, izzinot un pilnveidojot aušanas amata prasmes Zemgales ciemā.

Skolvadības profesionālās pilnveides projekta izvērtējuma pasākums

04.12.2017. 11:39

Šā gada 30.novembrī Jelgavas novada pašvaldībā notika Erasmus+ programmas  1.pamatdarbības skolas sektora mobilitātes projekta Nr.2016-1-LV01-KA101-022488 “Skolvadības profesionālās pilnveides izglītības iestāžu piedāvājuma un  dažādības kvalitāte veicināšanas” aktivitāšu izvērtēšanas sapulce ar projekta mobilitātē iesaistītajiem skolu pārstāvjiem un Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes un Attīstības nodaļas vadītājiem, un projekta koordinatoru.

Jauniešus aicina iesaistīties projektā "PROTI un DARI!"

30.11.2017. 11:30

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u.c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti.

Jauna spēle zināšanu pilnveidošanai “Tavs izaugsmes ceļojums”

28.11.2017. 14:08

Lai informētu iedzīvotājus par visiem 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, Jelgavas novada pašvaldība ir izveidojusi spēli, kas atspoguļo sabiedrības, vides un ekonomikas mijiedarbību. Spēle izstrādāta un izdota Eiropas Komisijas programmas DEAR (Development Education and Awareness Raising) projekta “IESAISTIES!” ietvaros.

Radoša pieeja pārtikas ražošanai Jelgavas novadā

27.11.2017. 16:19

10.novembrī Jelgavas novadu apmeklēja Londonas universitātes farmācijas maģistre, Aberdīnas universitātes un Braitonas universitātes zinātņu doktore, Monmountšīras grāfistes padomes biedre, pieredzējusi ilgtspējīga un veselīga uztura pētniece Pamela Mason. "Radoša pieeja pārtikas ražošanai Jelgavas novadā" - tā savu publikāciju pēc viesošanās Jelgavas novadā nosaukusi Pamela Mason.

Lauku reģionu attīstība un izaugsme – Polijas piemērs

16.11.2017. 09:47

2017.gada 8. – 10.novembrim Suwalkos, Polijā notika Inovāciju apļa (Innovation Circle network) gadskārtējā konference „Pievilcīgas pašvaldības brīvā Eiropā”, kuras ietvaros Suwalku pašvaldība prezentēja labās prakses piemērus, kā lauku reģiona pašvaldībai, kas atrodas tālu no galvaspilsētas, attīstīties un veicināt izaugsmi.

Pašvaldības iepazīst ģeotermālā siltuma priekšrocības

09.11.2017. 11:11

Zemgales Plānošanas reģiona rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju un Somiju Bauskas un Jelgavas novadu pašvaldību pārstāvji iepazinušies ar ģeotermālā siltuma priekšrocībām.

Lielvircavas baznīcai jauns skārda jumta segums

08.11.2017. 15:40

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu un Vircavas evaņģēliski luteriskās draudzes privātajiem līdzekļiem, šomēnes Lielvircavas baznīcai pabeigti jumta remontdarbi. Vecais divslīpu krokotais azbestcementa lokšņu segums nomainīts pret jaunu skārda jumta segumu.

Lielplatones muižā restaurēs griestu apmetumu

07.11.2017. 16:36

Jelgavas novada pašvaldība guvusi apstiprinājumu Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā, kas paredz restaurēt Lielplatones muižas griestu apmetumu. Griestu atjaunošanas darbi iecerēti kādreizējā barona guļamistabā, kurā patlaban norit arī podiņu krāsns restaurācija.

Pieredzes braucienā noskaidro kā notiek darbs ar sociālā riska bērniem un jauniešiem Zviedrijā?

02.11.2017. 11:43

No pieredzes apmaiņas vizītes Zviedrijā, Nīčepingas pašvaldībā (Nyköping) atgriezusies Jelgavas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības vienība sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam septiņu cilvēku sastāvā. Vizīte norisinājās Ziemeļvalstu ministru padomes līdzfinansētā projekta “Sociālā iekļaušana ilgtspējīgām kopienām Ziemeļvalstu – Baltijas reģionā” ietvaros.