+A A
Svētdiena, 28. Maijs, 2017
Vilhelms, Vilis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Aktualitātes

Skolēni iepazīst amatu kā dzīves pamatu

26.05.2017. 08:21

Šā gada 20.maijā Elejas muižas parkā Jelgavas novada “Bērnu svētku” (2017.gadā apvienoti ar Jelgavas novada svētkiem) laikā Jelgavas novada projekta izmēģinājumskolu un projektā neiesaistīto izglītības iestāžu 1.-12.klašu skolēni amatu darbnīcās iepazina amatu kā dzīves pamatu.

Karjeras attīstības pasākumā skolēni vērtē savu un citu skolēnu zinātniskos darbus

12.05.2017. 14:38

Šā gada 24.aprīlī Jelgavas novada pašvaldības zālē notika pasākums “Kādu karjeras ceļu iet?”, kurā piedalījās eksperti, skolotāji un projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās iestādes” izmēģinājumskolu un projektā neiesaistīto izglītības iestāžu 6.-9. klašu skolēni – zinātniski pētniecisko projektu darbu autori.

Projekts AGRI-URBAN piedalās Zemgales uzņēmēju dienās

08.05.2017. 15:49

2017.gada 28. - 29. maijā Jelgavā norisinājās Zemgales uzņēmēju dienas, kas pulcēja vairāk nekā 200 dažādu uzņēmumu. Uzņēmēju dienu izstādē bija aplūkojams gan Jelgavas novada kopējais stends galvenajā hallē, gan bija iespēja iegādāties Jelgavas novadā audzētus un ražotus produktus individuālos uzņēmumu stendos āra tirdzniecības laukumā.

Elektrotehniķi un augkopības tehniķi prezentē praksē apgūto

08.05.2017. 10:40

Marta mēnesī Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi devās uz ārzemēm praktizēties uzņēmumos un saimniecībās. Šādu iespēju sniedza Erasmus+ programmas projekts “Praktisko zināšanu pilnveide” Nr.2016-1-LV01-KA102-022504.

Sociālās iekļaušanas politikas jautājumus risina kopā ar Vāciju, Poliju un Zviedriju

08.05.2017. 09:06

Aprīļa nogalē – no 24. līdz 28.aprīlim – Jelgavas novadā viesojās delegācijas no Vācijas, Polijas un Zviedrijas, lai kopā ar Jelgavas novada pašvaldību projektā „Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” risinātu jautājumus par tēmu „Sociālās iekļaušanas politikas”.

Projekta AGRI-URBAN piektā ekspertu tikšanās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas Tehnoloģiju fakultātē

27.04.2017. 11:08

20.aprīlī jau piekto reizi projekta AGRI-URBAN eksperti tika pulcināti, lai turpinātu darbu pie Jelgavas novada Uzņēmējdarbības atbalsta attīstības plāna 2018. – 2028.gadam izstrādes.

Drīz aizsāks asfalta ceļu rekonstrukcijas Valgundes, Sesavas un Platones pagastos

27.04.2017. 09:46

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi Centrālās finanšu un līguma aģentūras apstiprinājumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētam projektam, kura ietvaros, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus un izmantojot pašvaldībai piešķirtās valsts budžeta dotācijas, trīs pagastos – Valgundē, Sesavā un Platonē jau šovasar īstenosies asfalta ceļu rekonstrukcijas. Lai saņemtu finansējumu un projekta apstiprinājumu, pašvaldībai bija jāpamato konkrēto ceļu posmu sasaiste ar uzņēmējdarbības attīstību novadā -  tātad finansiālu atbalstu rekonstrukcijai saņēma tie ceļi, kas ved uz ražotnēm ar konkrētu potenciālu jaunām darba vietām tuvākā nākotnē.

Kopā ar Vāciju, Poliju un Zviedriju tiek risināti Sociālās iekļaušanas politikas jautājumi

26.04.2017. 11:38

Jelgavas novada pašvaldība kopā ar Vācijas, Polijas un Zviedrijas partneriem projektā – „Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” risina jautājumus par tēmu „Sociālās iekļaušanās politikas”. Projekta dalībnieki, daloties pieredzē par sociālās daudzveidības jautājumiem, veido saistību ar vietējām politikām un personām. Delegācija viesojas šonedēļ no 24. līdz 28.aprīlim.

Projekta „Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” noslēguma seminārs Jelgavas novadā

19.04.2017. 13:17

Lai atskatītos uz projekta ieguvumiem un izvērtētu tā ieguvumus un rezultātus, 12.aprīlī Lielvircavas muižā uz projekta vietējo aktivitāšu noslēgumu ieradās tajā iesaistītie Jelgavas novada sociālie darbinieki, Labklājības pārvaldes, bāriņtiesas, attīstības nodaļas, kā arī Jelgavas pilsētas Sociālo lietu pārvaldes pārstāvji.

Skolvadības profesionālās pilnveides projekta dalībnieki gūst pieredzi ārvalstīs

27.03.2017. 13:45

Spānija, Lielbritānija un Islande – valstis, kurās Jelgavas novada izglītības iestāžu pārstāvji projekta ietvaros marta mēnesī apmeklēja, lai piedalītos profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos.

Praktisko zināšanu pilnveide Francijā un Spānijā

06.03.2017. 15:50

Starptautiskā projekta ietvaros marta mēnesī septiņi Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi un 2 prakses vadītāji izmantos Erasmus+ mobilitātes Francijā un Spānijā piedāvātās iespējas apgūt nepieciešamās prasmes.

Līdz 31.martam pieteikšanās iedzīvotāju projektu konkursam

06.03.2017. 10:30

Jelgavas novada dome apstiprinājusi un izsludina finansēto projektu konkursu „Mēs savai videi – 2017” ar kopējo finansējumu 13 000 eiro apmērā. Realizējot projektus, konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, tādejādi veicinot iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu un attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Novada izglītības iestāžu pārstāvji dosies Erasmus+ pieredzes braucienos

03.03.2017. 13:53

Laikā no 4. līdz 18. martam Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pārstāvji piedalīsies profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos Spānijā, Lielbritānijā un Islandē.

Lauku partnerība “Lielupe” izsludina jaunu konkursu uzņēmējdarbības projektu ieviešanai

03.03.2017. 12:13

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā: “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”.

Apstiprina aizņēmumu ņemšanu četru projektu izstrādei

27.02.2017. 12:58

Turpinot mērķtiecīgi īstenot sabalansētu Jelgavas novada pašvaldības iestāžu attīstību, domes deputāti lēmuši par aizņēmumu teju 145 000 EUR apmērā, lai līdz pavasarim varētu izstrādāt trīs iestāžu un viena vides objekta tehniskos projektus. Pēc tehnisko projektu izstrādēm, piesaistot dažādu projektu finanšu līdzekļus, paredzēts atjaunot Elejas parka estrādi, izveidot jaunu veselības un sociālo pakalpojuma centru Kalnciemā, kā arī pārbūvēt Kalnciema pagasta vidusskolu un uzlabot Līvbērzes kultūras nama tehnisko un vizuālo stāvokli. 

Par mūsdienīgā iekļaušanu kultūrvēsturiskajā mantojumā

17.02.2017. 10:38

Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultāti 21. februārī Valdekas pilī organizēja semināru "Kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē. Pieredze un risinājumi", kurā prezentāciju sniedza eksperts Michael Fuller–Gee no Norvēģijas.

Pabeigti telpu atjaunošanas darbi Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā "Kamenītes"

15.02.2017. 15:44

Noslēdzies projekts "Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra "Kamenītes"" telpu vienkāršotā atjaunošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Jelgavas novadā.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā iepazīstas ar sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem

13.02.2017. 15:58

2017.gada 8.februārī projekta “Daudzveidība vieno - kopā Eiropai!” ietvaros Jelgavas novada pašvaldības sociālā dienesta un Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra (SARC) darbinieki, Attīstības nodaļas speciālisti, kā arī nozares pārstāvji no Jelgavas pilsētas un Ozolnieku pašvaldībām piedalījās braucienā uz Rīgu, lai iepazītos ar sociālo pakalpojumu personām ar invaliditāti nodrošināšanu. 

Zināms būvdarbu veicējs darbiem Lielvircavas muižas telpās

10.02.2017. 10:16

Noslēgusies iepirkuma procedūra Lielvircavas muižas atjaunošanas darbiem, līdz ar to zināmi būvdarbu veicēji un tuvākajā laikā aizsāksies renovācijas darbi. Starp 13 būvfirmām konkursā uzvarējis SIA „Zemgales Būvserviss”, kas plānotos darbus salīdzis veikt par 13 781.58 EUR bez PVN. 

LEADER projekta “Par ilgstpējīgu uzņemējdarbību laukos” partneru tikšanās Jelgavas novadā

10.02.2017. 09:24

Laikā no 7. līdz 8. februārim Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta “Viesu Līčos” notika starptautiskā LEADER projekta “Par ilgstpējīgu uzņemējdarbību laukos” partneru tikšanās.