Piektdiena, 17. Septembris, 2021
Vera, Vaira, Vairis

Aktualitātes

Notikusi pieredzes apmaiņas vizīte Tartu par veselīgas ēdināšanas nodrošināšanu un veselīga dzīvesveida veicināšanu bērniem un jauniešiem

Notikusi pieredzes apmaiņas vizīte Tartu par veselīgas ēdināšanas nodrošināšanu un veselīga dzīvesveida veicināšanu bērniem un jauniešiem

15.09.2021. 15:44

Septembra sākumā notikušajā vizītē pie projekta partneriem Igaunijā Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji iepazinās ar veselīgas un ekoloģiskas ēdināšanas nodrošināšanas iespējām Tartu skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī ar veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu pilsētā. Pieredzes apmaiņas brauciens notika Baltijas jūras reģiona programmas projektā “Pašvaldību aktivitātes veselības veicināšanai visām iedzīvotāju grupām Baltijas jūras reģionā, atbalstot starpnozaru sadarbību veselības un labklājības attīstībai pašvaldībās/ Healthy Boost”, Nr. RO85.

Topošajai Elejas izstāžu jaunbūvei iemūrēs kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

Topošajai Elejas izstāžu jaunbūvei iemūrēs kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

15.09.2021. 10:07

Ceturtdien, 16. septembrī, plkst. 10:30 Jelgavas novada Elejas izstāžu zāles jaunbūves pamatos ieguls iemūrēts simboliskais vēstījums jeb kapsula nākamajām paaudzēm, uzsākot modernās un ilgi gaidītās ēkas būvniecību. Svinīgajā brīdī piedalīsies Jelgavas novada vadība, projektētāji un būvdarbu veicēja - SIA “Sabiedrība ar ierobežotu atbildība “Bildberg” pārstāvji.

Eiropas Sporta nedēļa 2021 Jelgavas novadā

Eiropas Sporta nedēļa 2021 Jelgavas novadā

14.09.2021. 14:51

Lai Jelgavas novadā nodrošinātu visu vecuma grupu iedzīvotāju iespēju piedalīties dažādās fiziskās aktivitātēs, veicinot veselīga dzīvesveida popularizēšanu un vairojot izpratni par kustīguma ieguvumiem veselībai, darba spējām un vispārējai dzīves kvalitātei no 2021. gada 13. septembra līdz 2021.gada 10.oktobrim projekta “Eiropas Sporta nedēļa 2021 Jelgavas novadā” ietvaros ir iespēja piedalīties aktivitātēs:

Projektu PuMPuRS šajā mācību gadā īstenos arī Ozolnieku administrācijas izglītības iestādēs

Projektu PuMPuRS šajā mācību gadā īstenos arī Ozolnieku administrācijas izglītības iestādēs

14.09.2021. 11:43

Jelgavas novada pašvaldībā jau kopš 2017.gada tiek īstenots Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) administrētais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts ieguvis mīļu iesauku - PuMPuRS, kas radies no projekta nosaukuma saīsinājuma.

Seminārā iepazīstina ar izglītības iestāžu atbalsta pakalpojumu attīstības vadlīnijām

Seminārā iepazīstina ar izglītības iestāžu atbalsta pakalpojumu attīstības vadlīnijām

13.09.2021. 10:19

Šā gada 9.septembrī Jelgavas novada pašvaldības lielajā zālē norisinājās seminārs par atbalsta vadības sistēmas pilnveides jautājumiem Jelgavas novada izglītības iestādēs. Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, seminārā piedalījās  Izglītības pārvaldes speciālisti un izglītības iestāžu atbalsta speciālisti.

Jelgavas novadā uzstādītas četras meteoroloģisko datu mērījumu stacijas

Jelgavas novadā uzstādītas četras meteoroloģisko datu mērījumu stacijas

08.09.2021. 16:02

Jelgavas novada pašvaldība novada teritorijā uzstādījusi četras meteoroloģisko un vides datu stacijas, lai veiktu gaisa temperatūras, nokrišņu intensitātes, vēja ātruma, virziena un augsnes mitruma mērījumus. Šāda ideja un tās izpildījums rasts, pateicoties URBACT programmas projektam “Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā (IoTXchange)”.

Pozitīvām emocijām bagātīgs noritējis tēvu un dēlu piedzīvojumu pārgājiens

Pozitīvām emocijām bagātīgs noritējis tēvu un dēlu piedzīvojumu pārgājiens

06.09.2021. 17:17

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros 4.septembrī “Tīsu bāzē” (poligonā) Jelgavas novada Lielplatones pagastā notika TĒVU UN DĒLU piedzīvojumu pārgājiens.

Aicinām uz nodarbībām par veselīgu uzturu ikdienā

Aicinām uz nodarbībām par veselīgu uzturu ikdienā

02.09.2021. 09:38

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros aicinām uz interesantām un praktiskām nodarbībām par veselīgu uzturu, ko vadīs diplomēti uztura speciālisti.

Iepazīstina ar pārrobežu sociālās integrācijas pasākumiem senioriem Jelgavas un Auces novados

Iepazīstina ar pārrobežu sociālās integrācijas pasākumiem senioriem Jelgavas un Auces novados

30.08.2021. 16:53

Īstenojot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam atbalstītu projektu Nr. LLI - 425 “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS),  27.augustā Jelgavas novadā un Aucē notika sociālās iekļaušanas pasākums senioriem. Šī pasākuma mērķis bija veicināt socializēšanos izmantojot pasākumus, kas norisinās atbilstoši mērķa grupas vecumam un interesēm, piedāvājot iepazīt kultūras, sporta, izglītojošas un izzinošas aktivitātes. Pasākumā piedalījās seniori no Jelgavas, Auces un Vecumnieku novadiem. Izstrādājot projektu, sākotnēji tas tika plānots kā pārrobežu pasākums, kur klātienē piedalītos seniori gan no Latvijas, gan no Lietuvas. Izvērtējot Covid 19 riskus, tika izlemts, ka aktivitāte tiks īstenota atsevišķi Latvijā un Lietuvā. Abi pasākumi tiek filmēti un septembrī platformā "Zoom", organizējot pārrobežu semināru, partneri dalīsies ar sasniegtajiem rezultātiem un atziņām.

Nūjošanas nodarbība senioriem

Nūjošanas nodarbība senioriem

30.08.2021. 13:42

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros 27.augustā plkst. 11.30 sadarbībā ar Jelgavas novada senioru biedrību  tika organizēta nūjošanas nodarbība senioriem. 

Lemj par aizņēmuma ņemšanu izstāžu zāles jaunbūvei Elejas muižas parkā

Lemj par aizņēmuma ņemšanu izstāžu zāles jaunbūvei Elejas muižas parkā

30.08.2021. 13:08

Sekojot Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada budžeta izvirzītajām prioritātēm, deputāti 25. augusta domes sēdē lēma par Valsts kases aizņēmumu 825 555 EUR apmērā, lai šogad Elejas muižas parkā aizsāktu īstenot izstāžu zāles jaunbūves projektu. Izstāžu zāles būvniecību paredzēts realizēt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas atbalstu - projekta “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā” ietvaros.

Uzsāk īstenot projektu “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā”

Uzsāk īstenot projektu “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā”

30.08.2021. 08:45

Trešdien, 25.augustā, aizvadīta pirmā partneru tikšanās projektā “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā”, kuras ietvaros aizsākās darbs pie digitālās stratēģijas izstrādes un virtuālo mācību materiālu izveidošanas, lai 2022./2023. mācību gadā Jelgavas novada Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (ZKAV) saviem audzēkņiem mācību procesu varētu nodrošināt arī virtuālajā vidē. Zaļenieku izglītības iestāde projektu  īsteno sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti (LLU), kas šoruden paredzējusi iestādē uzsākt arī administratīvā personāla apmācības.

Lielplatones muižas pilī noslēgušies centrālās kāpņu telpas griestu un sienu apdares restaurācijas darbi

Lielplatones muižas pilī noslēgušies centrālās kāpņu telpas griestu un sienu apdares restaurācijas darbi

27.08.2021. 12:59

Lai iespēju robežās saglabātu kultūrvēsturiska pieminekļa oriģinālsubstanci un autentiskumu, kā arī nodrošinātu tā plašāku sabiedrības pieejamību, divu projektu ietvaros tika īstenota Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas griestu un sienu apdares restaurācija un rekonstrukcija.

Tēvu dienu gaidot, aicinām tēvus ar dēliem doties kopīgā pārgājienā

Tēvu dienu gaidot, aicinām tēvus ar dēliem doties kopīgā pārgājienā

26.08.2021. 10:34

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros 4.septembrī aicinām tēvus ar dēliem doties piedzīvojumu pārgājienā.

Projekta WATERDRIVE seminārs "Labā prakse palieņu pļavu apsaimniekošanai"

Projekta WATERDRIVE seminārs "Labā prakse palieņu pļavu apsaimniekošanai"

24.08.2021. 11:38

Jelgavas novada pašvaldība ielūdz Jūs uz labas prakses semināru palieņu pļavu atjaunošanā, saglabāšanā un kopšanā. Pasākuma mērķis ir veicināt dialogu starp zemes īpašniekiem un pašvaldību un valsts iestādēm ar mērķi veicināt upju palieņu teritoriju apsaimniekošanu un pilnveidot zināšanas pļavu kopšanas jomā un citos pasākumos, kas nodrošina ūdeņu aizsardzību un saglabāšanu. Seminārs notiks 2021.gada 25.-26.augustā platformā "Zoom" un Jēkabniekos, Svētes pagastā, Jelgavas novadā. Pasākuma norises valoda – latviešu!

Saņemts apstiprinājums projektam "Ozolnieku Sporta skolas stadiona sporta spēļu laukumu atjaunošana"

Saņemts apstiprinājums projektam "Ozolnieku Sporta skolas stadiona sporta spēļu laukumu atjaunošana"

18.08.2021. 13:36

Jelgavas novada pašvaldība 13. augustā saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinājumu iesniegtajam precizētajam investīciju projektam “Ozolnieku Sporta skolas stadiona sporta spēļu laukumu atjaunošana”.  Ar saņemto apstiprinājumu pašvaldībai nodrošināta iespēja vērsties Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē, lai projekta īstenošanai saņemtu Valsts kases aizdevumu 363 472 EUR apmērā.

Noslēgušies Lielvircavas muižas kungu nama (T201-T206) atsevišķu otrā stāva telpu un būvdetaļu atjaunošanas darbi

Noslēgušies Lielvircavas muižas kungu nama (T201-T206) atsevišķu otrā stāva telpu un būvdetaļu atjaunošanas darbi

16.08.2021. 15:12

Lielvircavas muižas kungu māja ir Valsts vietējās nozīmes kultūras piemineklis Nr. 5240, būvēta klasicisma periodam raksturīgā stilistiskā laika periodā no 1803.-1808.gadam. Paplašināšanas un pārbūves darbi veikti 1853.gadā.   

Aicinām pieteikties jauniešu – meiteņu diennakts nometnei

Aicinām pieteikties jauniešu – meiteņu diennakts nometnei

09.08.2021. 13:17

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros tiek organizēta nometne 13-18 gadus vecām jaunietēm. Nometne notiks no 23.līdz 25.augustam viesu namā “Vijas”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā.

Kādu atbalstu var saņemt ģimenes, kurās aug bērns ar invaliditāti jeb atkārtošana zināšanu māte

Kādu atbalstu var saņemt ģimenes, kurās aug bērns ar invaliditāti jeb atkārtošana zināšanu māte

04.08.2021. 10:30

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošana sākās 2015.gada nogalē un kopš tā laika tas piedzīvojis daudz izmaiņu un transformējies. Tāpēc vēlos vēlreiz pievērt jūsu uzmanību un pastāstīt, kādu atbalstu deinstitucionalizācijas projekta ietvaros var saņemt ģimenes, kuras audzina bērnu ar invaliditāti.

Paskaidroju, ka sociālos pakalpojumus piešķir, veido un iepērk pašvaldību sociālie dienesti, bet no deinstitucionalizācijas projekta līdzekļiem pašvaldībām tiek kompensēti sniegto sociālo pakalpojumu izdevumi. Līdz ar to IESNIEGUMS par pakalpojuma piešķiršanu ir jāraksta savas deklarētas dzīvesvietas sociālajam dienestam.

Aicinām pieteikties sieviešu pašizaugsmes skolai

Aicinām pieteikties sieviešu pašizaugsmes skolai

04.08.2021. 10:13

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros no 16. līdz 20. augustam tiek organizēta bezmaksas sieviešu pašizaugsmes skola – fantastiska iespēja sievietēm nedaudz apstādināt laiku, izrauties no rutīnas pilnās ikdienas un atgūt kontaktu ar sevi.