+A A
Piektdiena, 22. Janvāris, 2021
Austris

Aktualitātes

Blankenfeldes muižā restaurēti divi logi

Blankenfeldes muižā restaurēti divi logi

18.01.2021. 16:38

Lai nodrošinātu Blankenfeldes muižas kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, muižā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu aizvadītajā gadā aizritējusi logu restaurācija. Piesaistot fonda piešķirtos līdzekļus, muižas Kungu nama ēdamzālē restaurēti divi logi. Atjaunošanas darbi noritēja divās kārtās, procesā nodrošinot logiem profesionāla restauratora izpēti, restaurāciju un krāsošanas darbus.

Aicinām piedalīties “Kopdares” projekta atklāšanā!

Aicinām piedalīties “Kopdares” projekta atklāšanā!

13.01.2021. 09:08

Projekta atklāšana notiks 2021.gada 21.janvārī, plkst.10:00, tiešsaistē. Iepazīstināsim ar “Kopdares” projektu un aktivitātēm. Aicināsim Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotājus tajās iesaistīties. Rosināsim diskutēt un kopā radīt jaunus risinājumus sava pagasta un novada dzīves telpas pilnveidošanai. Sniegsim ieskatu par pilsoniskās izglītības un demokrātijas kultūras nepieciešamību.

Apkopoti Zemgales Kultūras programmas – 2020 ieviešanas rezultāti

Apkopoti Zemgales Kultūras programmas – 2020 ieviešanas rezultāti

12.01.2021. 10:28

Apkopoti Latvijas Kultūrkapitāla fonda un akciju sabiedrības Latvijas Valsts meži atbalstītās Zemgales Kultūras programmas – 2020 ieviešanas rezultāti. Pašvaldību, nevalstisko organizāciju un privātpersonu konkursam iesniegto un apstiprināto projektu ieviešana noritējusi vīrusa Covid – 19 pandēmijas izraisītu ierobežojošu faktoru ietekmē, taču kopumā, nepilna gada laikā paveiktais devis būtisku pienesumu reģiona kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā, kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.

Pārņem labo praksi iekļaujošā izglītībā

Pārņem labo praksi iekļaujošā izglītībā

07.01.2021. 14:18

Jelgavas novada Svētes pamatskola divu gadu laikā ar partneriem no Polijas un Spānijas īstenoja  Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu skolu izglītības sektorā “Tolerance and quality inclusive education in school” (“Tolerance un kvalitatīva iekļaujoša izglītība skolā”). Projekta īstenotāji vēlējās uzlabot pedagogu ikdienas darba metodes, mācoties no projekta partneru labās pieredzes, un veicināt iekļaujošu izglītību, kur svarīgs priekšnosacījums ir sakārtota emocionālā un fiziskā vide izglītības iestādē.

Atbalsts izcilībai – Šķibes pamatskola

Atbalsts izcilībai – Šķibes pamatskola

22.12.2020. 15:59

Ar aizdegtu ceturto svecīti adventes vainagā noslēdzas projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) veidoto stāstu sērija par kādu no 335 projekta skolām, kuras devušās ceļā uz izcilību izglītībā. Ceturtā, noslēdzošā, video stāsts ir par Šķibes pamatskolu, kurā ar projekta palīdzību ir rasta iespēja dažāda vecuma bērniem iegūt un pilnveidot zināšanas robotikā.

Skolu atbalsta personāls attālināti apgūst somu kolēģu pieredzi

Skolu atbalsta personāls attālināti apgūst somu kolēģu pieredzi

15.12.2020. 09:10

Laikā, kad Eiropā un pasaulē izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar vīrusa izplatību un tā ierobežošanas prevenciju, pulcēšanās ir aizliegta un nav iespējamas organizēt klātienes apmācības arī pedagogiem un skolu atbalsta personālam ar dažādu valstu dalībniekiem, tad projektā nākas pielāgoties situācijai un organizēt mācības attālināti izmantojot distances rīkus un informācijas tehnoloģijas. Jo šajā trauksmainajā laikā mācās ne tikai skolēni, bet arī paši pedagogi un atbalsta personāls.

Zemgales ciemā rokdarbnieces ir apguvušas jaunas aušanas prasmes.

Zemgales ciemā rokdarbnieces ir apguvušas jaunas aušanas prasmes.

10.12.2020. 13:40

Šovasar Glūdas pagasta Zemgales ciemā tika īstenots projekts “MĀCĀMIES AUST LINU DVIEĻUS”. Teorētisko nodarbību apmeklētāji ieguva zināšanas par linu dvieļu aušanas vēsturi, dvieļu grupēšanu pēc pielietošanas, auduma veidiem, aušanas tehnikām, auduma projekta izstrādāšanu un aprēķinu veikšanu, arī dvieļu rotāšanu un malu apdari. Praktiskās nodarbībās vienpadsmit rokdarbnieces mācījās izstrādāt un aprēķināt auduma projektu, sagatavot stelles darbam, aprēķināt un savilkt velku diegus, uzvilkt audumu stellēs, velku diegus nītīt, šķietot, regulēt šķīrienu, aušanas procesā apgūt dažādas atvasināto trinīšu tehnikas. Pēc tam kļūdu labošana un dvieļu galu apstrāde.

Lielplatones muižas pilī rit centrālās kāpņu telpas griestu un sienu apdares restaurācijas darbi

Lielplatones muižas pilī rit centrālās kāpņu telpas griestu un sienu apdares restaurācijas darbi

26.11.2020. 14:20

Lai iespēju robežās saglabātu kultūrvēsturiska pieminekļa oriģinālsubstanci un autentiskumu, kā arī nodrošinātu tā plašāku sabiedrības pieejamību, divu projektu ietvaros tika uzsākti Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas griestu un sienu apdares restaurācija un rekonstrukcija.

Noslēgusies divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurācija Vilces muižā

Noslēgusies divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurācija Vilces muižā

23.11.2020. 14:45

Lai veicinātu Vilces muižas attīstību, popularizēšanu un kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, Zemgales kultūras programmas 2020 ietvaros tika īstenots projekts “Vilces muižas divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurācija”.

Vilces amatu mājā rokdarbnieces vēsajam laikam darināja maučus

Vilces amatu mājā rokdarbnieces vēsajam laikam darināja maučus

17.11.2020. 16:22

Vilces pagasta rokdarbnieču kopas "Vilcenes" rokdarbnieces Zemgales kultūras programmas 2020 ietvaros apguva praktiskās iemaņas mauču adīšanā. Praktiskās nodarbības notika laika posmā no 2020.gada 11.augusta līdz 2020.gada 15.septembrim Vilces Amatu mājā, vieslektores  Zandas Kursītes vadībā.

16000 zandartu mazuļi ielaisti upē

16000 zandartu mazuļi ielaisti upē

16.11.2020. 14:29

Realizējot Zivju fonda projektu “Zandartu resursu palielināšana Lielupē - Jelgavas novada un Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā - 2020”, Jelgavas novada pašvaldība 28.oktobrī sadarbībā ar Makšķerēšanas sporta klubu “Lielupes brekši”, Jelgavas novada pašvaldības policijas, Pārtikas veterinārā dienesta un Valsts vides dienesta pārstāvju uzraudzībā  veica 16000 zandartu zivju mazuļu ielaišanu Lielupē Jelgavas novada Valgundes pagasta Vītoliņos. 

Līvbērzes kultūras namā apskatāma izstāde "Rakstainās zeķes"

Līvbērzes kultūras namā apskatāma izstāde "Rakstainās zeķes"

16.11.2020. 11:43

No 12. novembra līdz 20. decembrim Līvbērzes kultūras namā apskatāma izstāde "Rakstainās zeķes". Dažādu novadu rakstainās zeķes tapa Zemgales kultūra programmas 2020 ietvaros laika posmā no 2020.gada 25. maija līdz 2020.gada 7.septembrim, Līvbērzes kultūras namā, praktisko nodarbību adītājām ar priekšzināšanām laikā.

Sagatavotas mācību video lekcijas par sociālās uzņēmējdarbības tēmām

Sagatavotas mācību video lekcijas par sociālās uzņēmējdarbības tēmām

22.10.2020. 14:01

LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros sagatavotas 30 mācību video lekcijas par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām.

Sākta pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”

Sākta pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”

21.10.2020. 16:20

No šodienas ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, pievienojoties Latvijas skolotāju saimei kā viens no 100 jauniem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 14. decembrim.

“Erasmus dienas” Kalnciema vidusskolā

“Erasmus dienas” Kalnciema vidusskolā

20.10.2020. 10:29

Kalnciema vidusskola kā viena no Erasmus+ programmas aktīvākajām izglītības iestādēm Latvijā pieņēma izaicinājumu iesaistīties šī gada Eiropas mēroga iniciatīvā “Erasmus dienas”, kas norisinājās laikā no 15. līdz 17.oktobrim visā Eiropas Savienībā, kurā Erasmus+ programmas projektu īstenotāji organizēja pasākumus programmas svinību ietvarā jau ceturto gadu pēc kārtas - tādējādi stāstot par Eiropas vērtībām, ieguvumiem no mobilitātes un projektu rezultātiem. Jāuzsver, ka 2019.gadā līdzīgā iniciatīvā piedalījās 53 valstis ar 3995 dažādiem pasākumiem, bet 2020.gadā jau tika pieteikti 5023 pasākumi.

Nordplus projektā "Manas izvēles brīvība" partneri prezentē otro video

Nordplus projektā "Manas izvēles brīvība" partneri prezentē otro video

15.10.2020. 16:08

Laikā, kad visā Eiropā tiek noteikti stingrāki ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai un mums visiem jārēķinās ar būtiskām izmaiņām ikdienas dzīvē, aktīvi turpinās darbs pie projekta “Manas izvēles brīvība” (Eng: Freedom of My Choice, NPAD-2019/10060) aktivitāšu īstenošanas.

Neformālās izglītības mācības skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem „Karjeras ceļš”

Neformālās izglītības mācības skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem „Karjeras ceļš”

12.10.2020. 09:54

No 5.novembra līdz 7.janvārim norisināsies neformālās izglītības programma "Karjeras ceļš" skolotājiem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem, izmantojot neformālās izglītības atbalsta instrumentus pedagoga karjeras konsultanta un mācību jomu skolotāju sadarbībai pilnveidotajā mācību saturā, lai rastu piemērotākos risinājumus pašvadītas mācīšanās un caurviju prasmju īstenošanai izglītības procesā.

Noslēdzas projekts restaurācijas prasmju attīstībai

Noslēdzas projekts restaurācijas prasmju attīstībai

07.10.2020. 10:12

Šonedēļ 8. oktobrī Zaļeniekos, Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā noritēs Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta noslēdzošā konference “Būvmākslas mantojuma saglabāšana lauku vidē”. Daļa konferences notiks attālinātā vidē, un tās laikā Jelgavas novada pašvaldības un Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centra kolēģi izvērtēs izvirzītos un sasniegtos projektu rezultātus, apspriedīs neformālās izglītības programmu nodrošinājuma iespējas Restauratoru namā un moderno tehnoloģiju piemērotību būvmākslas mantojuma saglabāšanai. Tāpat būtiska konferences daļa būs veltīta tēmai un priekšlikumiem, kā pilnvērtīgāk attīstīt Zaļenieku Restauratoru nama piedāvājumu nākotnē.

Ņemot aizņēmumu valsts kasē, realizēs trīs projektus

Ņemot aizņēmumu valsts kasē, realizēs trīs projektus

06.10.2020. 14:49

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvērtējuma un saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem, Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu valsts aizņēmumam vairākiem projektiem, ko uzsāks īstenot jau šajā gadā - Jelgavas ielas transporta infrastruktūras attīstība Līvbērzes pagastā, Valgundes pagasta IKSC „Avoti” energoefektivitātes paaugstināšana un attālinātas darba vides attīstīšana attālināto pakalpojumu nodrošināšanai. Šo trīs projektu kopējās izmaksas ir 1 604 348 EUR, un pašvaldība pretendē uz kopējo aizņēmumu Valsts kasē 1 203 262 EUR apmērā.

Turpinās pilotprojekta aktivitātes veselības veicināšanas projektā

Turpinās pilotprojekta aktivitātes veselības veicināšanas projektā

02.10.2020. 13:43

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu atsākušās aktivitātes Baltijas jūras reģiona programmas projektā „Pašvaldību aktivitātes veselības veicināšanai visām iedzīvotāju grupām Baltijas jūras reģionā, atbalstot starpnozaru sadarbību veselības un labklājības attīstībai pašvaldībās”. Jelgavas novadā pilotprojektā paredzētas aktivitātes veselīgākas ēdināšanas nodrošināšanai divās Jelgavas novada skolās.