+A A
Svētdiena, 17. Novembris, 2019
Uga, Hugo, Uģis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Aktualitātes

Kā tiek risināti nodarbinātības un uzņēmējdarbības jautājumi Somijas mazajās pašvaldībās?

15.11.2019. 10:33

No pieredzes apmaiņas vizītes Somijā, Närpes un Kaskö pašvaldībās atgriezušies Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji. Vizīte norisinājās Ziemeļvalstu ministru padomes līdzfinansētā projekta “Ilgtspējīga uzņēmējdarbības, tūrisma un nodarbinātības attīstība pašvaldībās” ietvaros.

Līvbērzes pamatskolas pedagogi uzsāk darbu projektā “Closing the word gap”

15.11.2019. 09:16

Laika pormā no 21. oktobra līdz 25. oktobrim, 5 Līvbērzes pamatskolas pedagogi devās uz Līdsu Lielbritānijā, lai piedalītos projekta uzsākšanas sanāksmē un piedalītos pirmajās, projekta koordinatora organizētajās, projekta īstenošanas aktivitātēs.

Jelgavas novada pašvaldība pulcē sadarbības partnerus uz otro tikšanos Nordplus projektā “Manas izvēles brīvība”

07.11.2019. 10:44

No š.g. 4.-5. novembrim divu dienu darba vizītē ieradušies sadarbības partneri Lietuvas, Zviedrijas, Islandes un Igaunijas, lai pārrunātu līdzšinējo projekta attīstības gaitu, prezentētu pirmos projekta rezultātus, kā arī apspriestu un diskutētu par jautājumiem, kur centrālā loma ir personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, viņu iekļaušana sabiedrībā un tiesību ievērošana.

Starptautiskā projektā plāno izstrādāt vadlīnijas izglītības iestāžu atbalsta sistēmas vides pilnveidei

06.11.2019. 09:37

Šonedēļ, laikā no 6. līdz 7.novembrim – divu dienu darba vizītē Jelgavas novadā viesojas Izglītības pārvaldes vadība un projektu speciālisti no Somijas un Rumānijas, lai plānotu, vienotos par katra partnera iesaisti un turpmākajām aktivitātēm 18 mēnešu garumā - Erasmus+ stratēģiskās partnerības skolu izglītībā projektā par atbalsta vadības sistēmas izveidi emocionāli un fiziski iekļaujošā izglītībā skolā.

Kalnciema vidusskolas skolēni starptautiskajā Erasmus + projektā Polijā

05.11.2019. 15:29

No 29.septembra līdz 5.oktobrim pieci Kalnciema vidusskolas 11.klases skolēni- Paula Marija Janševica, Annija Runce, Egija Grīnberga, Leo Didzis Hihalovskis un Marks Garais -, kā arī skolotājas Mudīte Laumane, Ivita Saldava un Marita Sondore piedalījās starptautiskajā Erasmus+ projektā “Mathbuster” Polijā. Skolēnus uzņēma profesionāli tehniskā skolā Varšavā, bet viņi  dzīvoja ģimenēs. 

Kalnciema vidusskolā uzņem Erasmus + projekta dalībniekus

05.11.2019. 15:19

Kalnciema vidusskola no 7.oktobra līdz 12. oktobrim uzņēma Erasmus+ projekta „Uzņēmējdarbības un valodas loma dzīvē. Skolēnu atjautības attīstīšana; uzņēmuma izveidošanas apmācība” dalībniekus. Projekta vadītāja angļu valodas skolotāja Gunita Tolēna.

Zemgales kārtības sargi meklē labākas sadarbības risinājumus Latvijas – Lietuvas pierobežā

04.11.2019. 16:12

Sabiedriskās kārtības sargi no Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes, Auces, Aknīstes, Bauskas, Jelgavas, Viesītes, Vecumnieku un Tērvetes novada pašvaldības policijas, kā arī projektu vadītāji no vairākām pašvaldībām piedalījās Zemgales Plānošanas reģiona organizētajā apaļā galda diskusijā par iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu efektivitāti sabiedriskās kārtības jomā Latvijas – Lietuvas pierobežā.

Elejā rekonstruētā “Jauniešu māja” jaunā veidolā

30.10.2019. 08:19

Nodrošinot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem un jauniešiem, kuri šobrīd dzīvo sociālajā aprūpes centrā «Eleja», pabeigti būvdarbi “Jauniešu mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana” Elejā - Lietuvas iela 19, kur paredzētas astoņas vietas ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Darbi veikti projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/002 “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Lietu internets kā gudras pašvaldības attīstības instruments iedzīvotāju labklājībai

23.10.2019. 14:50

Laikā no 14. līdz 16.oktobrim Jelgavas novada pašvaldības speciālisti piedalījās URBACT projekta atklāšanas sapulcē Fundao pašvaldībā Portugālē, lai noteiktu un plānotu projekta ievirzi līdz 2020.gada februārim, saskaņotu nepieciešamās darbības un partneru iesaisti, iepazītu projekta partnerpašvaldību labo praksi un veicinātu lietu interneta izmantošanu ilgtspējīgai attīstībai, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, ilgtspējīgu vides un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Aicinājums piedalīties seminārā/diskusijā "Kafija ar sabiedrību"

23.10.2019. 11:20

Š.g. 5. novembrī Jelgavas novada pašvaldība ielūdz uz semināru/diskusiju par personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un viņu tiesību ievērošanu. 

Uzsākta Restauratoru nama aprīkošana

14.10.2019. 08:13

Lai varētu īstenot topošo Restauratoru asistentu praktisko apmācību un organizēt meistarklases ejošajiem restaurācijas profesionāļiem, tiek aprīkots topošais restauratoru nams.

35000 zandartu mazuļi ielaisti Lielupē

08.10.2019. 15:29

Kopš 2017.gada Jelgavas novada pašvaldība veic zemūdens medību organizēšanu Lielupes upes posmos, kas atrodas Jelgavas un Ozolnieku novadu administratīvajās teritorijās. Kā viens no licencēto zemūdens medību mērķiem saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu nolikumu “Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados” ir organizēt licencētām zemūdens medībām paredzēto zivju sugu regulāru pavairošanu.

Jelgavas novada izglītības iestāžu pedagogi pilnveido pedagoģiskās prasmes ārvalstīs

03.10.2019. 15:51

26 Jelgavas novada vispārizglītojošo mācību priekšmetu un interešu izglītības pedagogi šajā mācību gadā pilnveidos savas profesionālās prasmes dažādos kursos un ēnošanas aktivitātēs ārpus Latvijas.

Svētes upes krasta posma sakopšanas talka Ūziņu ciemā

01.10.2019. 16:07

Lai uzlabotu Svētes upes ainavu un sakoptu upes krastu, 2019. gada 12.oktobrī plkst. 9.30 tiek rīkota otrā Svētes upes krasta sakopšanas talka. Talkošanas vieta ir Zaļenieku pagasta Ūziņu ciemā aiz "Jēkabnieku krejotavas". Tiek plānots attīrīt upes krasta posmu no lielā krūmāju aizauguma un nocirst nokaltušos kokus.

Var apgūt kustību prieku dažādos sporta veidos un vērot gaisa balonus kā sporta veidu

20.09.2019. 13:25

Ar mērķi aicināt Latvijas iedzīvotājus būt fiziski aktīvākiem un veselākiem, Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP)  jau piekto gadu izziņo Eiropas Sporta nedēļu, kas norisināsies visā Latvijā no 23.-30.septembrim.

Norvēģi iepazīst izglītības sistēmu Jelgavas novadā

16.09.2019. 08:41

8.-10. se​ptembrim Jelgavas novada pašvaldībā viesojās kolēģi no Fredrikstad pašvaldības (Norvēģija), ar kuriem sadarbība aizsākās Trans in Form projekta laikā.

Aicina uz pieredzes apmaiņas braucienu Jelgavas novadā

11.09.2019. 13:39

Projekta „Tūrisms kopā” ietvaros no aprīļa tikuši organizēti nu jau pieci bezmaksas pieredzes apmaiņas braucieni tūrisma jomas profesionāļiem – tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, gidiem un tūrisma speciālistiem. 25.septembrī norisināsies pēdējais brauciens cikla ietvaros - uz Jelgavas novadu.

Četrās ģimenes ārstu praksēs aizsākas būvdarbi telpu uzlabojumiem

10.09.2019. 13:38

Šonedēļ četrās Jelgavas novada ģimenes ārstu praksēs aizsākas būvdarbi, kas saskaņā ar augustā noslēgto līgumu starp Jelgavas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru paredz īstenot Eiropas Savienības fonda projektu ”Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jelgavas novada pašvaldības četrām ārstu praksēm”.

Rekonstruē deinstucionalizācijas plānā iekļautos objektus

06.09.2019. 09:02

Jelgavas novada pašvaldībā šobrīd aktīvi notiek deinstitucionalizācijas (DI) plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība – patlaban rekonstrukcijas darbi notiek trīs objektos, kur jau nākamgad kvalitatīvu un ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu varēs saņemt personas ar garīga rakstura traucējumiem, bērni un jaunieši, kuri mitinās aprūpes iestādēs.

Saglabāta, kopta un ilgtspējīga ainava ir kā gaiss – pārliecināti projekta “ENGRAVE” ieviesēji Zemgalē

04.09.2019. 09:43

Brīdī, kad nobeigumam tuvojas Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Ainavas un zaļās infrastruktūras plāna izstrāde, kas ir INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstītā projekta LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE) viena no svarīgākajām aktivitātēm, Jelgavā notika informatīvs seminārs – diskusija par ainavu reģionā.